l deniz fay zonu dfz n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ölüdeniz Fay Zonu (ÖDFZ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ölüdeniz Fay Zonu (ÖDFZ)

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 19
Download Presentation

Ölüdeniz Fay Zonu (ÖDFZ) - PowerPoint PPT Presentation

erv
304 Views
Download Presentation

Ölüdeniz Fay Zonu (ÖDFZ)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ölüdeniz Fay Zonu (ÖDFZ) Ölüdeniz Fay Zonu, yaklaşık kuzey-güney yönünde uzanır. 1000 km. uzunluğundadır. Kızıldenizden, DAFZ’na kadar uzanır. Levha içinde gelişmiş, sol yanal atıma sahip faylardan oluşan bir zondur.

  2. Ölüdeniz Fay Zonu (ÖDFZ)

  3. Ölüdeniz Fay Zonu (ÖDFZ) Kızıldenizdeki uzaklaşan levha sınırını Güneydoğu Anadolu’daki Alp-Himalaya orojenik kuşağındaki yaklaşan levha sınırına (Bitlis-Zagros Sütur zonu) birleştirir.

  4. Ölüdeniz Fay Zonu (ÖDFZ) Afrika ve Arap levhalarını birbirinden ayıran transform fay özelliğindedir.

  5. Ölüdeniz Fay Zonu (ÖDFZ) Arabistan levhasının, kuzeye hareketi Afrika levhasından daha hızlıdır(Reilinger vd., 1997; Oral vd., 1995; De Mets vd., 1990). Kuzeye doğru hareket Afrika Levhası’nda yılda 1 cm, Arap Levhasında ise yılda 2,5 cm’dir. ÖDFZ bu farklı hareket nedeniyle gelişmiştir.

  6. İç yapı olarak sol yönlü kademelenmiş ve aralarında çek ayır havzaları ve Romb şekilli grabenler bulunur

  7. Fay zonu boyunca 1000 m’ye varan bölgesel yükselmeler de bulunur.

  8. Ölü Deniz Fay Zonunun Yaşı ÖDFZ’nun yaşı ile ilgili yaş verileri dört ana grupta toplanabilir. • 1- Fay zonunda hareket Orta Miyosen’de başlamıştır (Garfunkel vd., 1981) • 2- Fay zonu Geç Miyosen’de Arap levhasının Afrika levhasına göre göreli hareketinin başladığı zaman, Suez körfezinin açılmasını takiben başlamıştır (Lyberis, 1988)

  9. Ölü Deniz Fay Zonunun Yaşı • 3- Fay zonunun kolları tarafından etkilenmiş dayklardan elde edilen yaş verilerine göre 20 my’dan sonra fay zonunda hareket başlamıştır (Eyal ve vd., 1981; Steinz ve Bartov, 1991) • 4- ÖDFZ Arabistan levhasının Afrika levhasından 18 my önce uzaklaşarak parçalanması sonucu oluşmuştur (Erken Miyosen; Hempton, 1987; Garfunkel ve Ben-Avraham, 1996) Ölü Deniz Fay Zonu 10-20 My arası (Erken-Orta Miyosen) gelişmeye başlamıştır.

  10. Ölü Deniz Fay Zonunda Atım miktarı Atım miktarı Kuzey ve Güney kesimlerde farklıdır. Fayın Güney kesiminde atım 110 km (Akabe körfezi ve Lübnan arasında)(Westavay ve Arger,1998; Freund ve dig., 1970) Fayın Kuzey kesiminde atım 70-80 km (Suriye ve Türkiye arasında)(Dubertet ve Liban, 1966) Atım miktarı zaman içerisinde giderek azalmıştır. 25-14 my arasında 60-65 km Son 4.5 my da 40-45 km(Girdler ve Stles, 1978; Freund vd., 1968). Güncel çalışmalar 10-20 km toplam atımı gösterir.