slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa - PowerPoint PPT Presentation


 • 218 Views
 • Uploaded on

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo perspektyvos 2007–2013 m. Danguolė Bublienė Švietimo ir mokslo ministerijos sekretorė. Švietimo ir mokslo ministerija atsakinga institucija už: Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa' - ermin


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo perspektyvos

2007–2013 m.

Danguolė Bublienė

Švietimo ir mokslo ministerijos sekretorė

slide2
Švietimo ir mokslo ministerija

atsakinga institucija už:

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos:

 • Antrąjį prioritetą “Mokymasis visą gyvenimą”;
 • Trečiąjį prioritetą“Tyrėjų gebėjimų stiprinimas”.

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos:

 • Antrąjį prioritetą “Viešųjų paslaugų kokybė ir prieina-mumas” (Švietimo infrastruktūra)
svarbiausieji teiginiai mtep
Svarbiausieji teiginiai: MTEP
 • Lietuvoje plačiai išvystytas valstybinių MTEP įstaigų tinklas, tačiau Lietuvai būdingos MTEP struktūros, valdymo ir reguliavimo aplinkos problemos.
 • Aukštas mokslinių tyrimų potencialas tam tikrose taikomųjų mokslinių tyrimų srityse, formuojasi kompetencijos centrai bei tinklai.
 • Valstybinio sektoriaus MTEP yra mažai orientuota į ūkio ir visuomenės poreikius, mažas MTEP rezultatų panaudojimas versle, silpnas bendradarbiavimas tarp verslo įmonių ir viešųjų mokslinių tyrimų institucijų.
 • Nepakankama mokslinių tyrimų infrastruktūra ir informacinė bazė.
 • MTEP žmogiškieji ištekliai neatitinka dabartinių ir ateities poreikių: mažas tyrėjų skaičius (ypač versle), aukštas viešojo sektoriaus tyrėjų amžiaus vidurkis, nepakankama II ir III pakopos studijų kokybė, nepakankama tyrėjų kvalifikacija ir kompetencija, vyksta protų nutekėjimas, žemas tyrėjų mobilumas.
 • Nepakankamos verslo sektoriaus investicijos į MTEP paslaugas ir MTEP žmogiškuosius išteklius.
tyr j geb jim stiprinimas investavimo kryptys
“Tyrėjų gebėjimų stiprinimas” INVESTAVIMO KRYPTYS

Parama mokslo ir studijų, kitoms institucijoms rengiant specialistus,

tobulinant jų kvalifikaciją:

 • Aukštos kvalifikacijos tyrėjų rengimas, jų praktinių įgūdžių tobulini-mas (pavyzdžiui, doktorantūros bei vėlesnių podiplominių studijų programų atnaujinimas ir naujų (tame tarpe tarpinstitucinių, tarp-disciplininių, tarptautinių studijų) studijų programų kūrimas);
 • Doktorantų, mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompeten-cijos tobulinimas pagal atitinkamos srities ir horizontalius poreikius (pavyzdžiui, įvadinis mokymas ar mokymasis per visą karjerą);
 • Bendradarbiavimas tarp mokslinių tyrimų institucijų, aukštųjų mokyklų bei verslo subjektų (rengiant specialistus, tobulinant jų kvalifikaciją, per informacijos mainus, tarpininkavimo paslaugas, t.t.).
tyr j geb jim stiprinimas investavimo kryptys1
“Tyrėjų gebėjimų stiprinimas”INVESTAVIMO KRYPTYS

Parama mokslininkams, tyrėjams, studentams mokslinės veiklos, stu-

dijų, mobilumo srityje:

 • Parama fiziniams asmenims, privačių įmonių ar universitetų ir tyri-mų institutų darbuotojams studijuoti (teikiant paramą doktorantūros ir vėlesnėms podiplominėms studijoms Lietuvos ar užsienio mokslo ir studijų institucijose, tyrėjų tęstinėms profesinėms studijoms);
 • Aukštos kvalifikacijos mokslininkų ir kitų tyrėjų (ne tik Lietuvos, bet ir užsienio valstybių) įdarbinimas privačiose įmonėse, privačiame ne pelno ar viešajame MTEP sektoriuose (universitetuose, tyrimų institutuose, t.t.);
 • Parama mokslininkų ir tyrėjų mokslinei veiklai studijų proceso metu bei mokslininkų ar jų grupių veiklai atliekant fundamentaliuosius ir taikomuosius mokslinius tyrimus perspektyviose srityse, siekiant tobulinti mokslininkų kvalifikaciją ir skatinti tarptautinį bendradar-biavimą.
tyr j geb jim stiprinimas investavimo kryptys2
“Tyrėjų gebėjimų stiprinimas”INVESTAVIMO KRYPTYS

Vertinimas, populiarinimas ir techninė pagalba:

 • Žinios apie tyrimus, technologijas, inovacijas gilinimas ir sklaida, parama mokslo pasiekimų ir rezultatų pristatymui Lietuvoje ir už-sienyje;
 • MTEP vertinimas, informavimas, konsultavimas, mokymas apie mobilumą, MTEP ekspertų ir personalo rengimas, mokymas, įvairi techninė pagalba.