prava vzorc n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Úprava vzorců PowerPoint Presentation
Download Presentation
Úprava vzorců

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 18
Download Presentation

Úprava vzorců - PowerPoint PPT Presentation

erling
176 Views
Download Presentation

Úprava vzorců

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Úprava vzorců

 2. Rychlost rovnoměrného pohybu t přemístíme na druhou stranu s opačnou operací Chceme osamostatnit veličinu s dělení se změní na násobení dělení se změní na násobení přehodíme strany vzorce (to je pouze estetická záležitost) Další

 3. Výkon t přemístíme na druhou stranu s opačnou operací Chceme osamostatnit veličinu W (práce) dělení se změní na násobení dělení se změní na násobení přehodíme strany vzorce (to je pouze estetická záležitost) Další

 4. Pascalův zákon S přemístíme na druhou stranu s opačnou operací Chceme osamostatnit veličinu F (síla) dělení se změní na násobení dělení se změní na násobení přehodíme strany vzorce (to je pouze estetická záležitost) Další

 5. Newtonův zákon a přemístíme na druhou stranu s opačnou operací Chceme osamostatnit veličinu m (hmotnost tělesa) sčítání se změní na odčítání násobení se změní na dělení pár estetických úprav Další

 6. Potenciální energie g.h přemístíme na druhou stranu s opačnou operací Chceme osamostatnit veličinu m (hmotnost tělesa) sčítání se změní na odčítání násobení se změní na dělení pár estetických úprav Další

 7. Potenciální energie m.g přemístíme na druhou stranu s opačnou operací Chceme osamostatnit veličinu h (výška polohy tělesa) sčítání se změní na odčítání násobení se změní na dělení pár estetických úprav Další

 8. Opakování matka moudrosti

 9. Zrychlení rovnoměrně zrychleného pohybu Chceme osamostatnit veličinu v (okamžitá rychlost) Další

 10. Hustota tělesa Chceme osamostatnit veličinu m (hmotnost tělesa) Další

 11. Ohmův zákon Chceme osamostatnit veličinu R (odpor tělesa) Další

 12. Tíhová síla Chceme osamostatnit veličinu m (hmotnost tělesa) Další

 13. Další vzorce

 14. Rychlost rovnoměrného pohybu zlomky na obou stranách převrátíme Chceme osamostatnit veličinu t dále pokračujeme stejným postupem Další

 15. Výkon zlomky na obou stranách převrátíme Chceme osamostatnit veličinu t dále pokračujeme stejným postupem Další

 16. Pascalův zákon zlomky na obou stranách převrátíme Chceme osamostatnit veličinu S dále pokračujeme stejným postupem Další

 17. Pythagorova věta b2 přemístíme na druhou stranu s opačnou operací Chceme osamostatnit veličinu a2 sčítání se změní na odčítání sčítání se změní na odčítání pár estetických úprav pár estetických úprav Další

 18. Rychlost rovnoměrně zrychleného pohybu at přemístíme na druhou stranu s opačnou operací Chceme osamostatnit veličinu v0 (počáteční rychlost) sčítání se změní na odčítání sčítání se změní na odčítání pár estetických úprav pár estetických úprav Další