slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IMUNOLOGIE: VELK Ý OBOR – OD MOLEKUL K PACIENTŮM CCA 20 NOBELOVÝCH CEN PowerPoint Presentation
Download Presentation
IMUNOLOGIE: VELK Ý OBOR – OD MOLEKUL K PACIENTŮM CCA 20 NOBELOVÝCH CEN

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 60
erin-love

IMUNOLOGIE: VELK Ý OBOR – OD MOLEKUL K PACIENTŮM CCA 20 NOBELOVÝCH CEN - PowerPoint PPT Presentation

125 Views
Download Presentation
IMUNOLOGIE: VELK Ý OBOR – OD MOLEKUL K PACIENTŮM CCA 20 NOBELOVÝCH CEN
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. IMUNOLOGIE:VELKÝ OBOR – OD MOLEKUL K PACIENTŮM CCA 20 NOBELOVÝCH CEN

 2. ZÁKLADNÍ ÚKOLY IMUNITNÍHO SYSTÉMU:- OBRANAPROTI PATOGENŮM-ODSTRAŇOVÁNÍ ABNOMÁLNÍCH BUNĚK (NÁDOROVÝCH, POŠKOZENÝCH…)

 3. BUŇKY IMUNITNÍHO SYSTÉMU:RŮZNÉ TYPY BÍLÝCH KRVINEK (LEUKOCYTŮ):MONOCYTY, MAKROFÁGY, GRANULOCYTY, LYMFOCYTY…

 4. ZBRANĚ IMUNITNÍHO SYSTÉMU (často dvojsečné!!):Fagocyty (požírají mikroby)KomplementProtilátkyNK-buňky (zabíjejí infikované a nádorové buňky)T-lymfocyty (několik typů)*****************************Tisíce různých molekul….

 5. 1. ROZPOZNÁVÁNÍ

 6. ROZPOZNÁVÁNÍ PATOGENŮ A ABNORMÁLNÍCH BUNĚK POMOCÍ:- POVRCHOVÝCH RECEPTORŮ - “ROZPUSTNÝCH RECEPTORŮ”

 7. TZV. PŘIROZENÝ (NEADAPTIVNÍ) SYSTÉM:rozeznává různé chemické struktury charakteristické pro mikroorganismy

 8. TOLL-LIKE RECEPTORY

 9. POVRCHOVÉ LEKTINY (ROZEZNÁVAJÍ MIKROBIÁLNÍ SACHARIDY)

 10. ZVLÁŠTNÍM DRUHEM BUNĚK NEADAPTIVNÍHO SYSTÉMU JSOU NK (NATURAL KILLER) LYMFOCYTY.SPECIALIZUJÍ SE NA ZABÍJENÍ ABNORMÁLNÍCH VLASTNÍCH BUNĚK ORGANISMU NÁPADNÝCH NÍZKOU EXPRESÍTZV. MHC MOLEKUL (např. mnoho nádorů).

 11. ADAPTIVNÍ(ANTIGENNĚ-SPECIFICKÝ)SYSTÉM

 12. ADAPTIVNÍ SYSTÉM(POUZE U OBRATLOVCŮ):- Je založen naobrovském repertoáruklonů B- and T-lymfocytů, z nichž každý nese poněkud odlišné receptory - “Rozpustné receptory” adaptivního systémujsouprotilátky(= rozpustné BCR)- Systém je “anticipační”, klonální, “marnotratný”

 13. VZNIK REPERTOÁRU B LYMFOCYTŮ

 14. B- LYMFOCYTY:VZNIKAJÍ V KOSTNÍ DŘENIVYRÁBĚJÍ PROTILÁTKY (VĚTŠINOU ZA VYDATNÉ POMOCI T-LYMFOCYTŮ)

 15. PROTILÁTKY:OBALÍ MIKROORGANISMY AZNEMOŽNÍ JIM NASEDNOUT NA BUŇKYOBALENÉ MIKROORGANISMY JSOU „CHUTNĚJŠÍ“ PRO FAGOCYTY(POŽÍRAČE MIKROBŮ)

 16. T- LYMFOCYTY:VZNIKAJÍ V BRZLÍKU (THYMU)ROZEZNÁVAJÍ HLAVNĚFRAGMENTY (VNITROBUNĚČNÝCH) PROTEINŮNA POVRCHU JINÝCH BUNĚKÚČEL:DETEKCE BUNĚK INFIKOVANÝCH “SKRYTÝMI” INTRACELULÁRNÍMI PARAZITY (např. VIRY)

 17. T LYMFOCYTY: DŮLEŽITÉ FUNKČNÍSUBPOPULACE

 18. ZÁSADNÍ VÝZNAM TZV. MHC PROTEINŮ(HLA MOLEKULY, TRANSPLANTAČNÍ ANTIGENY…):ZAŘÍZENÍ PRO VYSTAVOVÁNÍ FRAGMENTŮ NA POVRCHU (ZPRÁVA PRO T-LYMFOCYTY O ZDRAVOTNÍM STAVU BUŇKY)

 19. T LYMFOCYTY:POMOCNÉ TYPU 1 (POMÁHAJÍ VYVOLÁVAT ZÁNĚT)POMOCNÉ TYPU 2 (POMÁHAJÍ JINÝM BUŇKÁM (B LYMFOCYTŮM) DĚLAT PROTILÁTKY)CYTOTOXICKÉ (ZABÍJEJÍ INFIKOVANÉ BUŇKY, ABY SE NESTALY ZDROJEM INFEKCE)

 20. TH B

 21. PŘEKVAPIVÁ (A ČASTO NEBEZPEČNÁ) STRATEGIE:INFIKOVANÉ BUŇKY NELÉČIT, ALE RADĚJI ROVNOU ZABÍT, ABY SE NESTALY ZDROJEM INFEKCE

 22. ZÁKLADNÍ DOGMA PRO ADAPTIVNÍ ODPOVĚDI:PROTILÁTKOVÉ ODPOVĚDI (B, Th2) – EFEKTIVNÍ PROTIEXTRACELULÁRNÍM PARAZITŮMZÁNĚTLIVÉODPOVĚDI (Th1, Tc) – EFFEKTIVNÍPROTI INTRACELULÁRNÍM PARAZITŮMVZÁJEMNÁ KONKURENCE Th1 vs. Th2 (REGULACE POMOCÍ POZITIVNÍ ZPĚTNÉ VAZBY)ŠPATNÝ VÝBĚR ODPOVĚDI Th1 vs. Th2MŮŽE BÝT FATÁLNÍ (LEPRA…)

 23. Th1 x Th2(„nemají se rády…“)

 24. KDO BUDÍ T LYMFOCYTY :DENDRITICKÉBUŇKY

 25. DENDRITICKÉ BUŇKY V MIKROSKOPU

 26. DENDRITICKÉBUŇKY MUSÍ BÝTNEJPRVE STIMULOVÁNYSIGNÁLY NEBEZPEČÍABY BYLY SCHOPNY AKTIVOVAT („PROBUDIT“) T LYMFOCYTY

 27. SIGNÁLY NEBEZPEČÍ:- VNĚJŠÍ (MOLEKULY Z MIKROBŮ)-VNITŘNÍ (např. STRESOVÉ PROTEINYUVOLNĚNÉ Z ODUMÍRAJÍCÍCH BUNĚK)

 28. Leo A., Schraven B.Curr Opin Immunol 2001 Jun;13(3):307-16

 29. 2. LIKVIDACE

 30. - ZABÍJENÍ POMOCÍMIROBICIDNÍCH PEPTIDŮ, PEROXIDU VODÍKU, NEBO JINÝCH “CHEMICKÝCH ZBRANÍ”- FAGOCYTOSA (POHLCOVÁNÍ A POŽÍRÁNÍ)- ZÁNĚT- ZABÍJENÍ(NIKOLI LÉČENÍ!!) INFIKOVANÝCH BUNĚK (DRASTICKÁ KARANTÉNA…)

 31. FAGOCYTOSA

 32. 3. TOLERANCE

 33. VELKÝ PROBLÉM:JAK UDRŽOVAT SELF-TOLERANCI K VLASTNÍM TKÁNÍM A ZABRÁNIT SEBEPOŠKOZOVÁNÍ?(TÝKÁ SE HLAVNĚ T-LYMFOCYTŮ)

 34. JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ:ELIMINOVAT AUTOREAKTIVNÍ T LYMFOCYTY BĚHEM VÝVOJE V BRZLÍKU(NEGATIVNÍ SELEKCE)ALE– VE ZRALÉM IMUNITNÍM SYSTÉMU JE SPOUSTA POTENCIÁLNĚ AUTOREAKTIVNÍCH T LYMFOCYTŮ! TY MUSÍ BÝT NĚJAKAKTIVNĚPOTLAČOVÁNY!

 35. VÝVOJ A SELEKCE T LYMFOCYTŮ V BRZLÍKU (THYMU)

 36. IMUNOLOGICKÝ HIT(S KOMPLIKOVANOU A „NESLAVNOU“ DŘÍVĚJŠÍ HISTORIÍ…)REGULAČNÍ (= SUPRESOROVÉ, TLUMIVÉ) T LYMFOCYTY(Treg, Ts, Th3, Tr1…)

 37. REGULAČNÍ T LYMFOCYTY(Treg) VZNIKAJÍ V:- BRZLÍKU (POTLAČUJÍAUTOIMUNITU)- PERIFERNÍCH TKÁNÍCH(TLUMÍ PŘÍLIŠ INTENZIVNÍ IMUNITNÍ REAKCE)

 38. DEFEKTY FUNKCE Treg: AUTOIMUNITNÍ NEMOCI A ALERGIE?ALE: Treg CHRÁNÍ NÁDORY…

 39. 4. APLIKACE

 40. NEJEN ZAJÍMAVÉ MOLEKULY, ALE TAKÉ PACIENTI !!!

 41. OBROVSKÝ VÝZNAM – VAKCINACE PROTI INFEKČNÍM NEMOCEM (STAMILIONY ŽIVOTŮ)Eradikace neštovic, brzy i dětské obrny

 42. VÝRAZNÝ RECENTNÍ ÚSPĚCH:TERAPEUTICKÉ VYUŽITÍ MONOKLONÁLNÍCH PROTILÁTEK- AUTOIMUNITNÍ CHOROBY (BLOKOVÁNÍ TNF - REVMATOIDNÍ ARTRITIDA, CROHNOVA NEMOC…) REMICADE (INFLIXIMAB), HUMIRA, - NĚKTERÉ LEUKEMIE A LYMFOMYRITUXAN, MYLOTARG, CAMPATH-1, ZEVALIN- SOLIDNÍ NÁDORYHERCEPTIN - IMUNOSUPRESE (TRANSPLANTACE, AUTOIMUNITNÍ CHOROBY) ORTHOCLONE, ZENAPAX, SIMULECT - INFEKČNÍ CHOROBY (PASIVNÍ IMUNIZACE - RSV) SYNAGIS- EMBOLIE ReoPro

 43. DOUFEJME, ŽE V BUDOUCNU:- LEPŠÍ VAKCÍNY (HIV, SLABÉ A NÁDOROVÉ ANTIGENY?)- ÚČINNĚJŠÍ IMUNOSUPRESE (AUTOIMUNITNÍ CHOROBY, ALERGIE, TRANSPLANTACE)- ÚČINNÉ IMUNOTERAPIE NÁDORŮ (SLABÉ MÍSTO IMUNITY…)