slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Linka bezpe?í PowerPoint Presentation
Download Presentation
Linka bezpe?í

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Linka bezpe?í - PowerPoint PPT Presentation


 • 223 Views
 • Uploaded on

Linka bezpečí. Linka bezpečí je celostátní, bezplatná, 24hodinová, telefonní a internetová linka pro děti a mládež v krizových životních situacích, jejichž řešení přesahuje aktuální kapacitu dětských schopností k přizpůsobení. Kdo pomáhá.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Linka bezpe?í' - emma


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Linka bezpečí je celostátní, bezplatná, 24hodinová, telefonní a internetová linka pro děti a mládež v krizových životních situacích, jejichž řešení přesahuje aktuální kapacitu dětských schopností k přizpůsobení.

kdo pom h
Kdo pomáhá

Anonymní pomoc poskytují konzultanti z řad studentů psychologie či medicíny, pedagogů, zdravotních sester či lékařů v důchodu. Na práci konzultantů dohlíží tým odborníků, tvořený kmenovými pracovníky Linky bezpečí, mezi něž patří dva psychiatři, dva psychologové a dvě sociální pracovnice.

e en probl m
Řešení problémů

Všechny podezřelé případy předkládají konzultanti analytické skupině Linky bezpečí, která u více než 200 případů měsíčně navrhuje další řešení problémové situace dítěte. Psychiatři, psychologové a sociální pracovnice mohou poskytnout odborné vyšetření psychoterapeutickou či farmakologickou léčbou a zasáhnout v sociálním prostředí dítěte, což se obvykle děje v úzké spolupráce s místními úřady.

V Případech, kdy stav dítěte nebo jeho sociální situace neumožňuje návštěvu v krizovém centru, snaží se pomoci prostřednictvím státních institucí, především sociálních pracovnic z místních úřadů, v odůvodněných případech i policie.

v k volaj c ch

Statistika problémů

Věk volajících

historie
Historie
 • Linka bezpečí vznikla 13. 4. 1994, ale svou činnost zahájila až 1. 9. 1994 po vzoru britské Child line. Prof. MUDr. Jiří Dunovský, DrSc. se nechal inspirovat britským modelem pomoci dětem. Právě kolegové z Velké Británie pomáhali rozběhnout aktivity Linky bezpečí. Linka začínala na šesti terminálech a dovolat se na její první tel. číslo mohly zdarma nejprve jen pražské děti. Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže je registrováno u Ministerstva vnitra ČR pod č. II/S–OS/I–24254/94–R dne 13.4.1994.
slide7

V letech 1995-2003 doplňovalo telefonickou pomoc i Krizové centrum, které fungovalo jako nestátní zdravotnické zařízení.

 • Na počátku roku 2001 zahájila provoz Internetová linka bezpečí (nyní e-mailová poradna Linky bezpečí), která je určena dětem, jež nemohou či nechtějí využít telefonického spojení info@linkabezpeci.cz
druhy linky bezpe
Druhy linky bezpečí
 • Linka vzkaz domů – na tuto linku můžete zavolat, pokud jste utekli z domu, z ústavu nebo vás vyhodili z domu či se bojíte pouze vrátit zpět. Jako dítě můžete na linku zavolat do 18 let, ale mohou se dovolat i rodiče v případě, že jejich dítě uteklo. Tato linka nabízí rozhovor po telefonu, prostřednictvím pracovníka, dále předání vzkazu rodičům a městským úřadům.
slide9

info@linkabezpeci.cz - děti a dospívající, kteří nemají možnost využít telefonu, ale mají přístup k internetu, se mohou na Linku bezpečí obrátit přes e-mail a konzultovat zde svoje problémy. Tuto možnost mohou využít i české děti, které žijí s rodiči v zahraničí, případně děti se sluchovou vadou či vadou řeči.

 • Linka důvěry prostřednictvím chatu funguje od 1. 9. 2011 a provozuje se každodenně na xchatu, kde je konverzace s konzultantem vedena anonymně. Je určena pro děti do 18 let, ale pro studenty až do 26 let.
slide10

Rodičovská linka je formou telefonní a e-mailové a je zaměřena na rodinné a sociální poradenství. Funguje pouze ve všední dny. Na linku se převážně obracejí rodiče, jejichž děti mají problémy s učením, záškoláctvím, agresivitou, lhaním, zneužíváním návykových látek, trestnou činností apod., nebo se nacházejí v tíživé životní situaci – rozvod, úmrtí člena rodiny, útěk dítěte z domova… tel. 840 111 234

 • Křesťanská linka důvěry nabízí možnost řešení problémů, nejasností a pochybností v otázkách duchovní víry. Je možné zprostředkovat i setkání s knězem.
slide11

Linka seniorů je zaměřená na seniory v krizových situacích. Nejčastěji řešené otázky jsou ohledně starostí, trápení (ztráta partnera, samota, problematika přechodu do důchodu i problémy se vztahy…) a právě naopak s radostí, kterou nemají s kým sdílet.

nejbli centrum linky bezpe v okol krnova
Nejbližší centrum Linky bezpečí v okolí Krnova
 • Se nachází v Opavě – Jaktař na ulici Přemyslovců 26
 • Ve všední dny je v provozu od 18:00 – 6:00
 • Tel. 800 120 612
 • Ředitel: Jan Hanuš
zdroje
Zdroje
 • http://www.linkabezpeci.cz/
 • http://www.elpida.cz/
 • http://www.help.cira.cz/
 • http://www.charitaopava.cz/
 • Pöthe, Petr. Dítě v ohrožení.1.vyd1 Praha: G plus G, 1996. 143 s. (str. 9-10 +14) ISBN 80-901896-5-2