slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„Szkoła Cukrzycy” podstawą jej założenia jest Umowa pomiędzy Zarządem Głównym PSD (ZG PSD) a Porozumieniem Zielonogórski PowerPoint Presentation
Download Presentation
„Szkoła Cukrzycy” podstawą jej założenia jest Umowa pomiędzy Zarządem Głównym PSD (ZG PSD) a Porozumieniem Zielonogórski

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

„Szkoła Cukrzycy” podstawą jej założenia jest Umowa pomiędzy Zarządem Głównym PSD (ZG PSD) a Porozumieniem Zielonogórski - PowerPoint PPT Presentation


 • 213 Views
 • Uploaded on

„Szkoła Cukrzycy” podstawą jej założenia jest Umowa pomiędzy Zarządem Głównym PSD (ZG PSD) a Porozumieniem Zielonogórskim (PZ). Przedmiot umowy:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

„Szkoła Cukrzycy” podstawą jej założenia jest Umowa pomiędzy Zarządem Głównym PSD (ZG PSD) a Porozumieniem Zielonogórski


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

„Szkoła Cukrzycy”

podstawą jej założenia jest Umowa pomiędzy

Zarządem Głównym PSD (ZG PSD)

a

Porozumieniem Zielonogórskim (PZ)

slide2

Przedmiot umowy:

Ustalenie zasad współdziałania stron w celu promocji wśród pacjentów i lekarzy w Polsce organizowanej przez PZ kampanii na rzecz zapobiegania cukrzycy i propagowaniu aktywnej postawy wobec tej choroby prowadzonej pod nazwą

„SZKOŁA CUKRZYCY”

2

slide3

Zobowiązania

Porozumienia Zielonogórskiego

 • Prowadzenie ogólnopolskiej akcji SZKOŁA CUKRZYCY przy udziale i pomocy zrzeszonych w PZ organizacji pracodawców i ich członków;
 • Przygotowanie materiałów edukacyjnych (pokazu multimedialnego, streszczeń najważniejszych informacji każdego tematu, testów, materiałów organizacyjnych);
 • Współpraca w zakresie organizowania i planowania odczytów, spotkań i prelekcji.

3

slide4

Zobowiązania

Zarządu Głównego PSD

- propagowanie wśród członków i sympatyków oraz ich rodzin aktywnego udziału w cyklu spotkań edukacyjnych;

- propagowanie wśród Oddziałów i Kół terenowych idei aktywnego współorganizowania spotkań edukacyjnych spełniających założenia SZKOŁY CUKRZYCY;

- propagowanie aktywnego udziału lekarzy współpracujących dotychczas w działaniach edukacyjnych Kół w prowadzeniu lokalnych SZKÓŁ CUKRZYCY.

4

slide5

Zobowiązania

Zarządu Głównego PSD – c.d.

- zachęcanie Oddziałów i Kół do nawiązywania aktywnej współpracy z władzami samorządowymi wszystkich szczebli w zakresie działań profilaktyki i promocji zdrowia wśród lokalnych społeczności;

- współuczestniczenie Zarządów Oddziałów i Kół w zakresie ustalania harmonogramu spotkań dogodnych dla uczestników, przy założeniu: jedno spotkanie w miesiącu;

- pozyskiwanie sal wykładowych umożliwiających przeprowadzenie cyklu spotkań edukacyjnych;

- pozyskiwanie sponsorów wspierających organizację spotkań edukacyjnych.

5

slide6

Zasady odbywania spotkań

Wszelkie spotkania odbywane w ramach SZKOŁY CUKRZYCY odbywają się pod patronatem i za zgodą Porozumienia Zielonogórskiego;

Terminy planowanych spotkań PZ uzgadnia z Kołami PSD z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem;

Zarząd Koła/Oddziału jest współgospodarzem spotkania i ma prawo wprowadzić do jego programu uzgadniane modyfikacje zachowując zasadę wykonania pełnego programu spotkania edukacyjnego;

W szczególności Zarząd Koła ma prawo do przekazywania informacji organizacyjnych uczestnikom spotkania;

Przekazywane informacje nie mogą naruszać dobrego imienia PZ ani współpracujących w programie stron posiadających z PZ stosowne umowy.

6

slide7

Pozostałe postanowienia

 • Wprowadzenie przez Zarząd Koła/Oddziału do programu spotkań zaproszonych gości promujących produkty dla osób z cukrzycą (sprzęt, żywność, kosmetyki, itp.) wymaga zgody PZ;
 • PZ oświadcza, że materiały szkoleniowe przed publikacją i rozpowszechnianiem zatwierdzone zostaną przez Radę Naukową programu SZKOŁA CUKRZYCY;
 • W trakcie programu SZKOŁA CUKRZYCY przewidywane jest uzyskanie danych epidemiologicznych i przeprowadzenia badania klinicznego pozwalającego na ocenę skuteczności zaproponowanej formy edukacji na uzyskiwane przez uczestników parametry wyrównania metabolicznego cukrzycy i zmniejszenie ryzyka rozwoju powikłań.
slide8

Leczenie cukrzycy

Wysiłek

fizyczny

Dieta

LECZENIE

CUKRZYCY

Edukacja

i reedukacja pacjenta

Leczenie

farmakologiczne

slide9

„Szkoła Cukrzycy”

„chorzy na cukrzycę

wiedzący najwięcej

żyją najdłużej”

( prof. Joslin )

9

slide10

„Szkoła Cukrzycy”

Cykl spotkań edukacyjnych

przeznaczony dla osób z cukrzycą,

członków ich rodzin i osób

zainteresowanych profilaktyką zdrowotną

10

slide12

„Szkoła Cukrzycy”

Koordynator Programu „Szkoła Cukrzycy”

Federacji „Porozumienie Zielonogórskie”

lek . Andrzej Paciorkowski

12

slide13

„Szkoła Cukrzycy”

Przewodniczący Rady Naukowej

Prof. dr hab. med. Bogna Wierusz - Wysocka

13

slide14

„Szkoła Cukrzycy”Rada Naukowa

1. Prof. dr hab. med. Witold Lukas

Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej

2. Prof. dr hab. med. Krzysztof Strojek

Konsultant Krajowy w dziedzinie diabetologii

3. Prof. dr hab. med. Dorota Zozulinska- Ziółkiewicz - Katedra

i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UM w Poznaniu

 • 4. Prof. dr hab. med. Ewa Wender- Ożegowska - Klinika Położnictwa
 • i Chorób Kobiecych UM w Poznaniu
 • 5. Prof. dr hab. med. Liliana Majkowska - Klinika Diabetologii

i Chorób Wewnętrznych PAM w Szczecinie

14

slide15

„Szkoła Cukrzycy”Rada Naukowa

6. Prof. dr hab. med. Maciej Małecki - Katedra i Klinika Chorób

Metabolicznych CMUJ w Krakowie

7. dr n. med. Anna Majchrzak-Katedra i Klinika Chorób

Wewnętrznych i Diabetologii UM w Poznaniu

8. dr n. med. Ewelina Pietrzykowska-psycholog-Katedra i Klinika

Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UM w Poznaniu

9. lek. med. Piotr Liszkowski - Katedra i Klinika Chorób

Wewnętrznych i Diabetologii UM w Poznaniu

10. lek. med. Andrzej Paciorkowski-Poradnia Lekarza Rodzinnego

w Nekli i Poradnia Diabetologiczna w Środzie Wlkp.

15

slide16

„Szkoła Cukrzycy”Tematy

1. Cukrzyca- co to za choroba?

Jak rozpoznać? Dlaczego dobrze leczyć?

2. Samokontrola-cele i zasady.

Rola wysiłku fizycznego.

3. Żywienie w cukrzycy - aktualne zasady.

4. Leczenie cukrzycy –dla kogo leki doustne ?

5. Leczenie cukrzycy –dlaczego insulina ?

.

16

16

slide17

„Szkoła Cukrzycy”Tematy - c.d.

6. Cukrzyca u kobiety-problem nie tylko kobiet.

7. Ostre powikłania- hipoglikemia, kwasica

cukrzycowa- jak ich unikać ?

8. Retinopatia, nefropatia, neuropatia

- łatwiej zapobiegać niż leczyć.

9. Zawał serca, udar mózgu

- czy to też powikłania cukrzycy?

17

17

slide18

„ Szkoła Cukrzycy”co oferujemy ?

 • Gotowe prezentacje multimedialne
 • Streszczenia kolejnych wykładów dla uczestników
 • Testy sprawdzające wiedzę
 • Karty i kupony uczestnictwa
 • Konferencje szkoleniowe dla lekarzy prowadzących
 • Konferencje szkoleniowe dla prezesów kół PSD
 • Pomoc logistyczna przedstawicieli medycznych

18

slide19

„ Szkoła Cukrzycy”kto jest potrzebny ?

Lekarze zainteresowani prowadzeniem

„Szkoły Cukrzycy”

dla swoich pacjentów

19

slide20

„ Szkoła Cukrzycy”kto jest potrzebny ?

Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

zainteresowane prowadzeniem „Szkoły Cukrzycy”

dla swoich członków, ich rodzin i osób zainteresowanych

20

slide21

„Szkoła Cukrzycy”

„chorzy na cukrzycę

wiedzący najwięcej

żyją najdłużej”

( prof. Joslin )

21