antiparazitika ve veterin rn medic n l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ANTIPARAZITIKA VE VETERINÁRNÍ MEDICÍN? PowerPoint Presentation
Download Presentation
ANTIPARAZITIKA VE VETERINÁRNÍ MEDICÍN?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

ANTIPARAZITIKA VE VETERINÁRNÍ MEDICÍN? - PowerPoint PPT Presentation


 • 1275 Views
 • Uploaded on

ANTIPARAZITIKA VE VETERINÁRNÍ MEDICÍNĚ. Doc. MVDr. Alfred Hera, CSc. Parazitární onemocnění. Parazitičtí červi/ helminti odjímají živiny způsobují mikrotrauma působení toxinů snížení obranyschopnosti. Principy léčby parazitóz. Použití komplexních opatření ozdravení zvířat

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ANTIPARAZITIKA VE VETERINÁRNÍ MEDICÍN?' - emily


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
antiparazitika ve veterin rn medic n

ANTIPARAZITIKA VE VETERINÁRNÍ MEDICÍNĚ

Doc. MVDr. Alfred Hera, CSc.

parazit rn onemocn n
Parazitární onemocnění
 • Parazitičtí červi/ helminti
 • odjímají živiny
 • způsobují mikrotrauma
 • působení toxinů
 • snížení obranyschopnosti
principy l by parazit z
Principy léčby parazitóz
 • Použití komplexních opatření
 • ozdravení zvířat
 • ozdravení prostředí
 • respektovat osobitosti biologie parazita a epizootologie parazitózy
principy l by parazit z4
Principy léčby parazitóz
 • Všeobecná opatření
 • zlepšení fyziologického stavu a přirozené odolnosti hostitele
 • ozdravení pastvin
 • Speciální opatření
 • Preventivní a terapeutická aplikace účinných látek/chemoterapeutik
slide5

ANTIPARAZITÁRNÍ LÁTKY

ANTIPARAZITICA INTERNA

- působí proti vnitřním cizopasníkům

ANTIPARAZITICA EXTERNA

- působí proti vnějším cizopasníkům

(Řada substancí však náleží do obou skupin.)

POUŽITÍ: a) terapeuticky

b) profylakticky

slide6

MECHANISMUS ÚČINKU ANTIPARAZITIK

1)Působení na specifické enzymy parazitů nebo na enzymy, které jsou pro parazity nezbytné (nikoliv pro hostitele)

2)Působení v biochemických pochodech v organismu parazita:

●zásah do energetického metabolismu (např. na úrovni mitochondrií, snižováním využití glukózy, rozpojení procesů oxidativní fosforylace,..)

●zásah na neuromuskulárním aparátu (cholinomimetický účinek, zvýšení uvolňování GABA,..)

3)Účinek dosud není znám – předpokládá se např. vazba na DNA

slide7

ZPŮSOB PODÁVÁNÍ ANTIPARAZITIK

1)injekčně – subkutánně, intramuskulárně

2)perorálně – pasty, roztoky, premixy, bolusy

3)lokálně – spreje, pour-on, obojky, pudry, šampóny, pěny

FARMAKOKINETIKA ANTIPARAZITIK

 1)Absorpce – ze střeva nebo žaludku, z podkoží, přes kůži

 2)Cesta do krevního řečiště → orgány

 3)Metabolizace – většinou v játrech

 4)Vylučování – moč, trus

Na rychlosti metabolizace a exkrece závisí délka ochranné lhůty

slide8

ROZDĚLENÍ ANTIPARAZITIK PODLE CÍLOVÉHO CIZOPASNÍKA

1)Antiprotozoika – účinné proti jednobuněčným parazitům

2)Antitrematoda – účinné proti motolicím

3)Anticestoda – účinné proti tasemnicím

4)Antinematoda – účinné proti oblým červům

Pozn: 2+3+4 = Antihelmintika

slide9

ANTIPROTOZOIKA

 • a) antikokcidika – účinek na rody Eimeria a Isospora
 • využití zejména u drůbeže a králíků, ale i u ostatních druhů zvířat
 • substance biosyntetické (přírodní) – salinomycin, narasin, lasalocid, monensin, maduramicin = ionophorová antibiotika
 • Vytvářejí komplexy s ionty sodíku, draslíku a vápníku a přenášejí je přes biologické membrány. Ovlivňují extracelulární i intracelulární stádia kokcidií.
slide10

substance syntetické nebo deriváty přírodních substancí – diclazuril, toltrazuril, halofuginon, robenidin,sulfonamidy, amprolium

Toltrazuril – kur, krůta - p.o. v pitné vodě – 25 ppm/48 hod nebo 75 ppm/8 hod (BAYCOX 2,5% sol.);sele – p.o. 50 mg/kg ž.h (BAYCOX 5% susp.)

Sulfaclozinum – p.o. kuřata, krůty – 300 - 600 mg/l pitné vody; králíci – 600 mg/l pitné vody (ESB3 BIO 30% plv.sol.)

Sulfadimidinum, diaverdinum – p.o. kuřata – 250 mg sulfadimidinu + 75 mg diaverdinu/pitné vody (SULFAKOMBIN sol.)

slide11

Mechanismus účinku: liší se podle jednotlivých substancí; působí na různá vývojová stádia kokcidií

Antikokcidika se používají terapeuticky, ale zejménapreventivně.

Používání jednotlivých antikokcidik jako doplňků krmiv omezuje vyhláška 169/2002 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech 91/1996 Sb.

slide12

b) ostatní antiprotozoika

 • proti parazitům z rodů: Trichomonas, Histomonas, Giardia, Toxoplasma
 • Nitroimidazoly
 • Metronidazol, dimetridazol
 • -  poměrně dobrá snášenlivost, při delším používání se však mohou objevit nefrotoxické a hepatotoxické účinky, zřejmě i účinky mutagenní a karcinogenní (zákaz používání u potravinových zvířat)
 • -  účinkují i při anaerobních infekcích
 • Mechanismus účinku: průnik do buňky  aktivace redukčních procesů  toxický účinek vznikajících meziproduktů
 • Metronidazolum – p.o. holubi – 600 mg/l pitné vody (METROZOL plv.sol.)
slide13

Benzimidazoly

– viz antinematoda

U protozoárních infekcí se v terapii uplatňují i antibiotika, jako např. tetracykliny nebo paromomycin (aminosidin)

slide14

ANTITREMATODA

-  antiparazitika účinná proti motolicím z rodu Fasciola,Paramphistomum, Paragonimus

fasciolóza

-  jaterní motoličnatost – zvěř spárkatá, postiženy mohou být i ovce

Dříve se k terapii používaly chlorované uhlovodíky – ty ale byly toxické i pro hostitele

Současná terapie:

Halogenované salicylanilidy

Rafoxanid – působí na dospělce i larvální stadia

Využití i u jiných parazitóz (střečkovitost, Haemonchus spp., Bunostomum spp, Oestrus ovis)

slide15

mechanismus účinku: rozpojení oxidativní fosforylace, brání transportu ATP na mitochondriích

Rafoxanidum – p.o. skot – 15 mg/kg ž.h. (RAFENDAZOL prm.)

slide16

ANTICESTODA

- antiparazitika proti tasemnicím – Taenia, Dipylidium caninum

-  dříve se používalo přírodních preparátů na rostlinné bázi popř. anorganických substancí (sloučeniny cínu, arsenu, olova), později přechod na syntetické přípravky

Niclosamid

-  k léčbě se používá piperazinová sůl nebo kombinace s benzimidazoly nebo levamisolem

-  dobrá snášenlivost, špatná absorpce z GIT

-  mechanismus účinku: inhibice oxidativní fosforylace

Niclosamidum – p.o. psi, kočky – 100-140 mg/ kg ž.h. (TAENIFUGIN tbl., AMBEX tbl.)

slide17

Praziquantel

-  velmi široké spektrum účinku, rychlá absorpce z GIT

-  derivát piperazinu

- používají se kombinace s pyrantelem, febantelem

-  mechanismus účinku: zvyšuje prostupnost buněčné membrány pro Ca2+

Praziquantelum – p.o.psi, kočky – 2,5 - 5 mg/ kg ž.h. (DRONCIT tbl., PARATAK tbl., PRATEL tbl.)

Mebendazol– viz antinematoda

slide18

ANTINEMATODA

- antiparazitika proti oblým červům – Ascaris, Trichuris, Strongyloides, Trichostrongylus, Oesophagostomum, Haemonchus,….

Benzimidazoly

Albendazol, fenbendazol, mebendazol, flubendazol, oxfendazol

-  široké spektrum účinku (používají se zejména proti nematodům)

- poměrně rychle se vylučuje, dobrá snášenlivost

-  aplikují se orálně většinou v dělených dávkách

-  mechanismus účinku:vazba na mikrotubuly v buňce → brání tvorbě enzymů

Albendazolum – p.o. skot 37,5 – 50 mg/kg ž.h.; ovce, kozy – 25 –37,5 g/100 kg ž.h. (VERMITAN 20% gran., ALBEX 10% susp., ALDIFAL 2,5% susp.)

slide19

Fenbendazolum – p.o. skot 7,5 – 20 mg/kg ž.h.; ovce, prasata – 5 – 20 mg/kg ž.h. (FENBION2,5% plv.), pes, kočka – 50 mg/kg ž.h. (PANACUR tbl.)

Mebendazolum – p.o. koně – 5 – 8g/100 kg (ANTIVERM gran.); psi, kočky – 100 mg pro toto (TELMIN pasta)

Flubendazolum – p.o. prase – 30 g/t krmiva (FLUBENOL 50% plv.); drůbež – 20 – 60 g/t krmiva; psi, kočky – 200 – 300 mg/10 kg ž.h.(FLUBENOL KH pasta)

Oxfendazolum – p.o. skot, prase - 4,5 mg/kg ž.h.; ovce – 5 mg/kg ž.h. (INTERZOL susp.)

slide20

Imidothiazoly

Levamisol

-  široké spektrum účinku, využití téměř u všech druhů zvířat

-  podává se orálně, subkutánně, popř. lokálně

-  rychle se absorbuje

-  mechanismus účinku: stimulace nervových ganglií parazita → paralýza

Levamisolum – s.c. prase – 8 mg/kg ž.h. (CODIVERM 50 inj.)

Levamisoli hydrochloridum – p.o. - drůbež – 10 – 20 mg pro toto (BIOVERM tbl.)

slide21

Organofosfáty

Dichlorvos, trichlorfon, fenthion

- široce se využívaly zejména v minulosti

- mají účinek na ektoparazity i endoparazity (zejména abomasální)

- mechanismus účinku: inhibice acetylcholinesterázy

V současnosti se využívají pouze jako ektoparazitika

slide22

Tetrahydropyrimidiny

Pyrantel, morantel

- účinné proti roupům, škrkavkám, strongylům

- u přežvýkavců pomalejší absorpce

- kombinují se často s praziquantelem,

Pyranteli pamoas – p.o. psi, kočky – 5 mg/kg ž.h. (BANMINTH pasta, PRATEL tbl.)

Pyranteli tartras – p.o. koně 1,25 g/100 kg ž.h. (PIRITEL plv.)

slide23
Avermectiny

Ivermectin, doramectin, moxidectin, eprinomectin

- širokospektrá antiparazitika

- využití u různých druhů zvířat

- mechanismus účinku: podporuje uvolňování GABA (kys.gamaaminomáselná) a postsynapticky posiluje vazbu GABA na receptory → porucha řízení svalové činnosti

 • podávají se orálně, subkutánně nebo dermálně (pour on)

Ivermectinum – s.c. skot, ovce – 2 mg/ 10 kg ž.h. prase – 3 mg/10 kg ž.h. (ECOMECTIN 1% inj.) ;

p.o. – prase 0,1 mg/ kg ž.h. (DEVOMIC 50 prm.); kůň – 0,2 mg/kg ž.h. (EQVALAN pasta);

dermálně – skot – 5 mg/ 10 kg ž.h. (IVOMEC POUR-ON sol.)

slide24

EKTOPARAZITIKA

 • substance účinné proti zevním parazitům - členovcům: klíšťata, zákožky, vši, blechy,…
 • léčba zvířat
 • ošetření zevního prostředí
 • Způsoby podávání:
 • ZEVNĚ:
 • Koupele – nepraktické u velkých zvířat, problémy se stabilitou používaného roztoku
 • Rozprašovače, spraye, pudry, šampony, pěny
 • Pour-on a spot-on metoda
 • Napuštěné stripy nebo obojky
 • VNITŘNĚ:
 • Injekčně
slide25

Přípravky s insekticidním účinkem na rostlinné bázi

 • Pyrethriny – insekticidní estery pocházející z květu Chrysanthemum cinerariaefolium a příbuzných druhů. Mají nízkou toxicitu vůči savcům a ptákům, ale jsou vysoce toxické pro ryby!
 • - celkem 6 typů: pyrethrin I, pyrethrin II, jasmolin I, jasmolin II, cinerin I a cinerin II
 • Pyrethroidy – syntetické analogy pyrethrinů
 • permethrin, cypermethrin, cyfluthrin, fenvalerate, cyhalothrin, tertramethrin
 • Mechanismus účinku: ovlinění kinetiky iontů sodíku na nervových membránách hmyzu  letální účinek
 • Permethrinum – BIO KILL spray
 • Cypermethrinum, Tetramethrinum- NEOSTOMOSAN
slide26

Další insekticidy na přírodní bázi:

 • Rotenon – získává se z kořene dřevin rodu Derris a Lonchocarpus
 • primárně se používal proti demodikóze psů a ušním roztočům; v současnosti je nahrazován jinými látkami
 • Citrusové extrakty
 • D-limonen; linalool – získávají se z čerstvých šupinek citrusových plodů
slide27

Přípravky syntetické

 • Chlorované uhlovodíky – DDT, Lindan
 • - už se nepoužívají
 • nízká toxicita pro savce, ale zanechávají rezidua
 • karcinogenní
slide28

Organofosfáty-Coumaphos, dichlorvos, metrifonát, fenthion, trichlorfon, pirimphos, malathion, phosmet

 • široká skupina látek s insekticidními, akaricidními a helmicidními vlastnostmi
 • odvozeny od kyseliny fosforečné
 • Mechanismus účinku: vazba a inhibice acetylcholinesterázy
 • Nežádoucí účinky: možná intoxikace (podrážděnost, křeče, ataxie, koma, poruchy dýchací a srdeční činnosti) – antidotum je atropin. Některé organofosfáty zřejmě mají i karcinogenní účinky.
 • Opatrnost při používání: - možnost resorpce přes kůži!
 • Metrifonatum,trichlorfonum – ARPALIT 1% spray
slide29

Karbamáty – Carbaryl, propoxur

- odvozené od kyseliny dithiokarbamové

Mechanismus účinku: viz organofosfáty

- vyšší citlivost u koní!

Propoxurum – BOLFO SHAMPOO, KILTIX obojek

Formamidiny – Amitraz

Mechanismus účinku: inhibice monoaminoxidázy  zamezení přenosu nervového vzruchu

Amitraz je jediná substance z této skupiny používaná jako ektoparazitikum (zejména u demodikózy psů).

Nežádoucí účinky: sedace zvířat

Amitrazum – ECTODEX sol., TAKTIK sol.

slide30

Avermectiny - Ivermectin, doramectin, moxidectin, eprinomectin

 • - širokospektrá antiparazitika
 • využití u různých druhů zvířat
 • podávají se orálně, subkutánně nebo dermálně (pour on)
 • Mechanismus účinku: podporuje uvolňování GABA (kys.gamaaminomáselná) a postsynapticky posiluje vazbu GABA na receptory → porucha řízení svalové činnosti
 • Ivermectinum – IVOMEC inj., IVOMEC POUR-ON sol.
 • Doramectinum – DECTOMAX inj.
 • Eprinomectinum – IVOMEC EPRINEX Pour-on sol.
 • Moxidectinum – CYDECTIN inj.
slide31

Chloronicotinyly

Imidacloprid

Mechanismus účinku: Vazba na postsynaptické acetylcholinové receptory

Imidaclorpidum – ADVANTAGE 100 pro psy SPOT-ON sol., ADVANTAGE 80 pro kočky SPOT-ON sol.

slide32

Regulátory růstu

 • Methopren – juvenilní hormon; zabraňuje metamorfóze larev
 • - dospělce neničí
 • degradace slunečním zářením, lze použít pouze ve vnitřních prostorech
 • Fenoxycarb – podobný účinek jako methopren
 • stabilnější vůči slunečnímu záření
 • Fipronyl
 • účinek podobný avermektinům
 • náleží do skupiny phenylpyrazolů
 • dobře se absorbuje do kožního mazu
 • Fipronilum – FRONTLINE spray
slide33

Repelenty – odpuzovače hmyzu

Butoxypolypropylenglykol

Dimethylftalát

N-N-diethyl-m-toluamid

Repelentní účinek se přisuzuje i permethrinu, citrusovým a některým rostlinným olejům

slide34

Při výběru vhodného ektoparazitika je třeba se řídit:

• správnou diagnózou (identifikací parazita)

• časem účinku

• bezpečností přípravku s ohledem na: druh zvířete (obecně vyšší citlivost koček k insekticidům), na člověka (bezpečnost práce), na prostředí (rezidua)

• vhodností aplikačního systému

slide36

Kokcidióza

• hospodářsky velmi závažné protozoární onemocnění střevního traktu drůbeže

• postihuje i králíky, telata, prasata, ovce a kozy, psy, kočky

• původce: kmenApicomplexa

čeleďEimeriidae

rodyEimeria (drůbež i ost. druhy – vyjma psů a koček)

Isospora (psi, kočky, prasata)

Pozn.: termín „kokcidie“ může zahrnovat i některé další prvoky, jako je Cryptosporidium, Sarcocystis, Toxoplasma – většinou se však uvádí jako samostatné onemocnění

slide37

Kokcidie jsou oportunní patogenní agens – klinicky se kokcidióza projevuje při špatném výživném stavu, při stresu v období odstavu, při špatných zoohygienických podmínkách, při přepravě,..

• všechny druhy kokcidií, které parazitují u zvířat, nejsou stejně patogenní

• v rámci patogenních druhů je rozdíl ve virulenci

K infekci dochází pozřením vysporulovaných oocyst většinou v období mezi 1. měsícem a 1. rokem stáří (starší zvířata obvykle nemají klinické příznaky, ale mohou sloužit jako zdroj infekce).

slide38

Klinické příznaky

• jsou způsobeny destrukcí střevního epitelu a někdy i pojivové části sliznice (krváceniny, katarální zánět)

Průjem (až krev a zbytky tkání v trusu)

Tenesmus

Dehydratace

Diagnóza

• identifikace oocyst v trusu nebo v seškrabu ze střevní sliznice – do druhu kokcidie

slide39

Prevence a léčba kokcidiózy

 • PREVENCE
 • • podávání antikokcidik v krmivu
 • • vakcinace
 • • dobré zoohygienické podmínky v chovu
 • TERAPIE
 • • perorální přípravky na bázi sulfonamidů, amprolia, tortrazurilu
slide40

Z hlediska původu lze látky, které působí proti kokcidiím , rozdělit na:

substance biosyntetické (přírodní) – salinomycin, narasin, lasalocid, monensin, maduramicin = ionophorová antibiotika

substance syntetické nebo deriváty přírodních substancí – diclazuril, toltrazuril, halofuginon, robenidin,sulfonamidy, amprolium

slide41

Preventivní podávání antikokcidik

 • podle vyhlášky 169/2002 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech 91/1996 Sb. lze podávat jako doplněk do krmiva následující substance:
 • •decoquinát – v dávce 20 – 40 mg/kg krmiva (kuřata)
 • •diclazuril – v dávce 1 mg/kg krmiva (kuřata, krůty-výkrm)
 • •halofuginon – v dávce 2 – 3 mg/kg krmiva (kuřata, kuřice, krůty)
 • •lasalocid – v dávce 75 – 125 mg/kg krmiva (kuřata, kuřice, krůty)
 • •maduramicin – v dávce 5 mg/kg krmiva (kuřata, krůty)
 • •monensin – v dávce 90 – 125 mg/kg krmiva (kuřata, kuřice,krůty)
 • •narasin – v dávce 60 – 70 mg/kg krmiva (kuřata)
slide42

•narasin + nicarbazin v dávce 80 – 100 mg/kg krmiva (kuřata)

•robenidin – v dávce 30 – 36 mg/kg krmiva (kuřata, krůty)

v dávce 50 – 66 mg/kg krmiva (králíci)

•salinomycin – v dávce 50 – 70 mg/kg (kuřata-výkrm)

v dávce 20 – 25 mg/kg (králíci)

Do konce roku 2002 lze používat jako doplňkovou látku do krmiva také:

•diclazuril – pro odchov kuřat a kuřic

•salinomycin - pro odchov kuřat a kuřic

slide43

Terapeutické podávání antikokcidik

Registrovány jsou následující substance a přípravky:

Toltrazuril– BAYCOX 2,5% sol. - kur, krůta - v pitné vodě – 25 ppm/48 hod nebo 75 ppm/8 hod

BAYCOX 5% susp.- sele – p.o. 50 mg/kg ž.h

Sulfaclozinum – ESB3 BIO 30% plv.sol. - kuřata, krůty – 300 - 600 mg/l pitné vody; králíci – 600 mg/l pitné vody

Sulfadimidinum, diaverdinum – SULFAKOMBIN sol., SULFACOX sol. - kuřata – 250 mg sulfadimidinu + 75 mg diaverdinu/l pitné vody

Amprolium – AMPROL 12% sol. - kur, krůta – v pitné vodě - 60 – 120 ppm

vakcinace
Vakcinace

LIVACOX

 • vakcína, která navozuje u kura domácího doživotní imunitu (nepropukne klinická kokcidióza)
 • 2 druhy: trivalentní – obsahuje atenuované oocysty Eimeria acervulina, E. maxima a E. tenella (pro výkrm brojlerů)

kvadrivalentní- obsahuje oocysty Eimeria acervulina, E. maxima, E. tenella a E. necatrix. (pro odchov  snáškových i masných plemen kura domácího na podestýlce).

Nutná je dvojí expozice: - při aplikaci vakcíny (v pitné vodě nebo v podobě spraye) a následně při požití oocyst vyloučených trusem

slide45

Kokcidióza psů a koček

Kočky: Isospora, Besnoitia, Hammondia, (Sarcocystis), (Toxoplasma)

Psi: Isospora, Hammondia, (Sarcocystis)

U kokcidií rodu Hammondia jsou nutní mezihostitelé (hlodavci, přežvýkavci)

Klinická kokcidióza se může vyskytnou u štěňat a koťat. Projevuje se průjmem (někdy krvavý), dehydratací, úbytkem hmotnosti. Často souvisí s jiným infekčním onemocněním, stresem nebo imunosupresí.

Terapie: není nezbytná, většinou spontánní vyléčení.

V chovných stanicích je důležitá asanace prostředí. Nezkrmovat syrové maso!