Download
swot anal zis a programkidolgoz sban n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SWOT- analízis a programkidolgozásban PowerPoint Presentation
Download Presentation
SWOT- analízis a programkidolgozásban

SWOT- analízis a programkidolgozásban

150 Views Download Presentation
Download Presentation

SWOT- analízis a programkidolgozásban

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. SWOT- analízis a programkidolgozásban Öcsi Béla témavezető Nemzetközi Bankárképző Központ

  2. SWOT – a (helyzet)elemzés eszköze • Vállalatokra „találták ki” • Stratégiaalkotás folyamatának egy lépése • EU Strukturális Alapok: programkészítés fontos eleme • Projektekre is alkalmazható, HA a projekt „tárgya” egy jól elkülöníthető szervezet vagy térség

  3. SWOT és tervek, programok Terv szerkezete: • Helyzetleírás (egyenlőtlenségek (pl. jövedelem és foglalkoztatás; hiányok (pl. infrastruktúra)) • Elemzés: erősségek, gyengeségekés az ebből következő fejlesztési lehetőségek • A fejlesztési stratégia: cél(ok) és elérésüket szolgáló fejlesztési fő területek (prioritások) • ……

  4. A módszer • A helyzetelemzést veszi alapul • A tényeket értékeli, elemzi és 4 kategóriába csoportosítja • Ezen alapul a fejlesztési stratégia megválasztása

  5. A SWOT elemei • Erősségek (Strengths) -Belső tényezők, + • Pozitív dolgok, amik jól működnek, és lehet rá befolyásom hogy még jobban működjön • Gyengeségek (Weaknesses) - Belső tényezők, - • Olyan dolgok amik nem jól működnek, de lehet rá befolyásom hogy jobb legyen a helyzet • Lehetőségek (Opportunities) - Külső tényezők, + • Olyan adottságok, amelyeket nem tudunk befolyásolni, de kedvezőek és rájuk építve kihasználhatjuk az erősségeinket • Veszélyek (Threats) - Külső tényezők, - • Olyan korlátok, negatív tényezők, amelyeket nem tudunk befolyásolni és csökkentik a siker esélyeit, kockázatot jelethetnek

  6. Trendek, külső adottságok: gazdasági technológiai politikai kulturális, egyéb A SWOT logikája Stratégiai cél Strengths (erősségek) Weaknesses (gyengeségek) Opportunities (lehetőségek) Threats (veszélyek) Prioritások

  7. Néhány szabály a SWOT elemeinek meghatározására • Minden elemet alá kell támasztani a helyzetleírásból (esetleg annak kiegészítésével). • A SWOT elem megfogalmazása legyen egyértelmű és érthető. • Az általános megfogalmazású elemet helyettesítsük több specifikusabbal. • Gondoljunk arra, hogy mire fogjuk használni megállapításainkat (stratégia).