Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2014 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2014

play fullscreen
1 / 12
Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2014
183 Views
Download Presentation
elyse
Download Presentation

Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SuomenNavigaatioliitto -Finlands Navigationsförbund rfExamen i kustnavigation 13.12.2013Exempellösningar Examen görs med en 12 m lång sjövärdig motorbåt, som är utrustad med bland annat huvudkompass, fast monterad reservkompass, sjö- VHF , GPS och radar. Väderrapporten för sjöfarande 27.8.2004 kl. 12.45. Utsikterna fram till i morgon bitti: Finska viken, västlig till sydvästlig vind 2-5 m/s. God sikt. Missvisningen är 6°O om inte annat nämns i uppgiften Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2014

 2. 1. 27.8.2004 kl.18.45 är din position 5935,5’N 02245,5’O. Du planerar din rutt mot havsfyren Bengtskär. a) Vilken är tidvattenströmmens kurs och fart?(2p) 27.8.2004 HW 15.46 2,9 m MRs=4,0m LW 21.55 0,5 m MRn=2,4m Höjdskillnad 2,4 m (neap) HW tid 15.46 Sökt tid 18.45 Tidskillnad 3h efter HW Ks= 270o Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2014

 3. Vilken är kompasskursen, om den av tidvattnet förorsakade strömmen antas förbli oförändrad under hela resan och den västliga vinden förorsakar en avdrift på 7°? Din fart är 6 knop. (3p) Ks = 270 Fs = 3,1kn Kög = 315 Kgv = 337 a =(+) - 7 K = 330 m =(+) -6 Km = 324 d =(+) - 2 Kk = 322 Kgv Kgv = 337 vind Fög = 7,9 kn Fgv = 6 kn När skulle du vara på 1 M avstånd från havsfyren? (1p) Kög = 315 Dög = 11,3M - 1 M = 10,3M Fög = 7,9 kn Framme kl. 20.03 Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2014

 4. Du anländer natten den 28.8.2004 till Hangö hamn. Fartyget har ett djupgående på 2,1 m. Du önskar en säkerhetsmarginal på 0,6 m. Djupet i hamnen är, enligt sjökortet, 1,2 m. • När kan du anlända till hamnen? (1,5p) • Du har planerat fortsätta färden samma dag före klockan 08.00, när måste du senast avgå för att du ännu skall ha tillräkligt vattendjup? (1,5p) Vi behöver tidvatten: 2,1 m + 0,6 m – 1,2 m = 1,5 m Läser från tabellen: LW = 0,3 m HW = 3,0 m Ankomst kl. 00.45 Avfärd kl. 07.25 -3h 20 min 04.05 +3h 20 min Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2014

 5. Frånseglad ort är 57°00,0’N 017°10,0’O. Du är på väg till positionen 58°24,0’N 018°20,0’O. Beräkna med bestickräkning kurs och distans! (2p) Beräkna körtid då farten är 12 knop. (1p) Utseglad ort: 5700,0’N 01710,0’O Inseglad ort: 5824,0’N 01820,0’O D.lat: + 84,0’ N D.lon: + 70,0’O Tabell. 2; 5740’ m = 1,870 Tabell. 3; dep/D.lat = K = N 24 O  Kög = 024 Tabell. 1; Kursen 24, D.lat 84 och dep 37,4  Distans= 92M b) Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2014

 6. Bestickpunkten är 5947,5’N 02410,0’O. Havsfyren Porkkala pejlas 45° om babord klockan 14.00 och tvärs om babord klockan 14.30. Båtens kompasskurs är 080° och farten 8 knop. Vilken är din position klockan 14.30? (1,5p) Kk = 080o d = + 2o Km = 082o m = + 6o K = 088o B = 358o B = 043o K = 088 sv = - 45o B = 043o Fart = 8kn Tid = 30 min 4M K = 088 sv = - 90o - 2 + 360 B = 358o 59°48,2’N 024°18,5’O K = 088o Bp Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2014

 7. Du fortsätter din resa mot havsfyren Helsinki. Vilken är kompasskursen (1,5p) K = 065 59°48,2’N 024°18,5’O K = 065 m = -6 Km = 059 d = - 4 Kk = 055 Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2014

 8. 5. Bestickpunkten är 59°54,0’N 024°56,0’O. Du styr kompasskurs 050° och farten är 10 knop. Klockan 16.00 pejlar du med huvudkompassen havsfyren Helsinki i kompassbäring 340° och klockan 16.30 pejlar du den i kompassbäring 265°. Vilken är din position klockan 16.30(2p) Kk = 050 d = + 4 Km = 054 m = + 6 TS = 060 Fart = 10kn Tid = 30 min B = 275 K = 060 Bk = 340 d = + 4 Bm = 344 m = + 6 B = 350 B = 350 5 M 59°56,4’N 025°05,2’O Bk = 265 d = + 4 Bm = 269 m = + 6 B = 275 Bp Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2014

 9. Bestickpunkten är 60°01,0’N 025°26,0’O. Du styr kompasskurs 010° och farten är 8 knop. Klockan 18.00 pejlar du med huvudkompassen havsfyren Porvoon Majakka i kompassbäring 041° och havsfyren Kalbådagrund i kompassbäring 127°. Bestäm observerad position? (2p) Kk = 010 d = - 1 Km = 009 m = + 6 K = 015 B = 046 Porvoon Majakka Bk = 041 d = - 1 Bm = 040 m = + 6 B = 046 Kalbådagrund Bk = 127 d = - 1 Bm = 126 m = + 6 B = 132 60°02,2’N 025°29,0’O Bp B = 132 Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2014

 10. Din bestickpunkt är 6003,5’N 02517,5’O. Då du korsar 9 m farleden, vars ensmärken befinner sig väster om Söderskär, pejlar du enslinjen med reservkompassen i kompassbäring 032. Reservkompassen visar kompasskurs 265. Vilken är reservkompassens deviation för den styrda kursen? (2p) B = 040 m = -6 Bm = 034 -Bk = 032 d = + 2 B = 040 För Kk 265° Är Fluxgate kompassen utsatt för missvisning och båtens deviation? (1p) Ja Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2014

 11. 8 Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2014

 12. 9 Hur beter sig temperaturen före en varmfront?(1p) Temperaturen sjunker före varmfronten Hur beter sig havsvattennivån vid högtryck?(1p) Vattennivån är låg vid högtryck I väderleksrapporten för sjöfarande meddelas att den signifikanta våghöjden på Norra Östersjön är 2,2 m. Hur hög kan då den högsta enstaka vågen vara?(1p) Den högsta enstaka vågen kan vara dubbelt så hög som den signifikanta våghöjden. För vilken vindhastighet ges meddelande för båtförare? (1p) Meddelande för båtförare ges vid vindhastigheten 11 – 13 m/s på Sjöområdena och Saimens vattenområde. Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2014