19.7.2004 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
19.7.2004 PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 13
19.7.2004
161 Views
Download Presentation
baby
Download Presentation

19.7.2004

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SuomenNavigaatioliittoFinlands NavigationsförbundExamen i kustnavigation 19.4.2013 Exempellösningar Examen görs med en 12 m lång sjövärdig motorbåt, som är utrustad med bland annat huvudkompass, fast monterad reservkompass, sjö- VHF, GPS och radar. Väderrapporten för sjöfarande 19.7.2004 kl 7.50. Utsikterna fram till i morgon bitti: Finska viken, västlig till sydvästlig vind 4-5 m/s. God sikt. Missvisningen är 6°O om inte annat nämns i uppgiften.

 2. 19.7.2004 kl. 12.20 är din position 59°27,0’N 023°31,0’O. Du planerar din rutt mot havsfyren Osmussaar. a) Vilken är tidvattenströmmens kurs och fart? (2p) 19.7.2004 HW 09.23 3,1 m MRs=4,0m LW 15.31 0,3 m MRn=2,4m Höjdskillnad 2,8 m (neap) HW tid 09.23 Sökt tid 12.20 tidskillnad ≈3h efter HW Ks= 270°

 3. Vilken är kompasskursen, om den av tidvattnet förorsakade strömmen antas förbli oförändrad under hela resan och den västliga vinden förorsakar en avdrift på 5°? Din fart är 6 knop (3p). Kgv = 176 a = + 5 K = 181 m = -6 Km = 175 d = + 4 Kk = 179 När passerar du latituden 5920,0’N? (1p) Kög = 209 Dög = 8 M Fög= 6,8 kn Fgv = 6 kn Fög = 6,8 kn Kög = 209 Framme kl. 13.31 Ks = 270 Kgv = 176 Fs = 3,6kn

 4. Frånseglad ort är 59°40,0’N 024°16,5’O. Du är på väg till positionen 59°25,0’N 023°34,5’O. Beräkna med bestickräkning kurs och distans! (2p) Utseglad ort: 5940,0’N 02416,5’O Inseglad ort: 5925,0’N 02334,5’O D.lat: - 15,0’ S D.lon: - 42,0’ V Tabell 2; m = 1,970 Tabell 3; dep/D.lat = K = S 55 V  Kög = 180 + 55 = 235 Tabell 1; kurs 55, D.lat 14,9 och dep 21,3  Distans= 26M

 5. Rita in rutten i sjökorten. (1p) 5940,0’N 02416,5’O K = 235 26 M K = 235 5925,0’N 02334,5’O

 6. Bestickpunktenär 5939,7’N 02455,0’O. Havsfyren Keri pejlas 45° om styrbord klockan 14.00 och tvärs om styrbord klockan 14.25. Båtens kompasskurs är 010° och farten 6 knop. Vilken är din position klockan 14.25? (1,5p) Kk = 010o d = - 1o Km = 009o m = + 6o K = 015o K = 015o 59°42,6’N 024°56,5’O 2,5M B = 105o Bp K = 015 sv = + 90o B = 105o Fart = 6kn Tid = 25 min

 7. Du fortsätter din resa mot havsfyren Tallinnamadal. Vilken är kompasskursen? (1,5p) 59°42,6’N 024°56,5’O K = 272 K = 272 m = (+)-6 Km = 266 d = (+)-8 Kk = 258

 8. Bestickpunkten är 59°43,5’N 024°37,5’O. Du styr kompasskurs 220° och farten är 6 knop. Klockan 15.05 pejlar du med huvudkompassen havsfyren Tallinnamadal i kompassbäring 098° och klockan 15.40 havsfyren Naissaar N i kompassbäring 173. Vilken är din position klockan 15.40? (3p) Kk = 220 d = + 1 Km = 221 m = + 6 K = 227 Bp B = 105 3,5M 59°41,4’N 024°30,8’O B = 105 Tallinnamadal Bk = 098 d = + 1 Bm = 099 m = + 6 B = 105 Naissaar N Bk = 173 d = + 1 Bm= 174 m = + 6 B = 180 Fart = 6kn Tid = 35 min K = 227 B = 180

 9. Bestickpunkten är 59°57,0’N 025°38,0’O. Du styr kompasskurs 270° och farten är 6 knop. Klockan 17.00 pejlar du med huvudkompassen havsfyren Kalbådagrund i kompassbäring 328° och klockan 17.30 pejlar du den i kompassbäring 033°. Vilken är din position klockan 17.30? (2p) Kl. 17.00 Bk = 328 d = +9 Bm= 337 m = + 6 B = 343 Kl. 17.30 Bk = 033 d = +9 Bm = 042 m = + 6 B = 048 Kk = 270 d = + 9 Km = 279 m = + 6 K = 285 B = 048 B = 343 K = 285 B = 343o 3M Fart = 6kn Tid = 30 min Bp 3M 59°57,3’N 025°31,6’O

 10. Din bestickpunkt är 60°03,0’N 025°16,6’O. Då du korsar 9 m farleden, vars ensmärken befinner sig väster om Söderskär, pejlar du enslinjen med reservkompassen i kompassbäring 028°. Reservkompassen visar kompasskurs 220°. Vilken är reservkompassens deviation för den styrda kursen? (2p) B = 040 m =(+) -6 Bm= 034 -Bk = 028 d = + 6 B = 040 För kompasskursen 220° ÄrFluxgate-kompassen en magnetkompass?(1p) Ja!

 11. 7. HW 3,1 m Djupenligtsjökortet 2,4 m Totaldjup 5,5 m • Vad är vattendjupet i Hangö hamn 19.7.2004 klockan 09.23, då djupet enligt sjökortet är 2,4 meter? (1p) Totaldjup 5,5 m Djupgående - 2,1 m Djupmarginal 3,4 m Vad är djupmarginalen, om fartygets djupgående är 2,1 meter (1p) LW 0,3 m Djupenligtsjökortet 2,4 m Totaldjup 2,7 m Djupgående - 2,1 m Djupmariginal + 0,6 m Kan vi avgå från hamnen klockan 15.31? (1p) Ja

 12. 8. Ange med kryss i rutan vilket av följande påståenden är rätt och vilket fel. Oikein Väärin • Radarantennen är en reflektor, som har en vinkel i horisontalplanet (lobvinkel) på ca 2-7 grader. Ju bredare lobvinkel desto bättre kan radarn urskilja bredvid varandra stående föremål (1p) • Radarn är en anläggning som utsänder radiofrekventa signaler (1p) • Sjunkande lufttryck betyder att ett lågtryck närmar sig (1p) • Gyrokompassen är beroende av jordens magnetfält! (1p)

 13. 9 Hur bildas advektionsdimma? (1p) Advektionsdimma uppstår då var och fuktig luft strömmar över ett kalt hav. Förklara kort vad menas med fartygets radiostation? (1p) Med fartygets radiostation menas alla sjöradiosändare och –mottagare ombord på fartyget, såsom sjö-VHF, radar och DSC-apparat (digital selektivanropsapparat) mm. Hur uppstår sjöbrisen? (1p) Sjöbrisen (havsbrisen) uppstår vid klart väder då solen värmer havet och landmassan. Landmassan värms fortare. Då landmassan värms upp, värms också den ovanförvarande luftmassan upp. Den varma luften stiger uppåt och det bildas ett luftunderskott. Luftunderskottet ersätts med kall luft från havet samtidigt som det övre, varma luftlagret rör sig från land mot hav .