varsinais suomen h t keskus l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Varsinais-Suomen hätäkeskus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Varsinais-Suomen hätäkeskus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Varsinais-Suomen hätäkeskus - PowerPoint PPT Presentation


 • 231 Views
 • Uploaded on

Varsinais-Suomen hätäkeskus . Varsinais-Suomen hätäkeskus Lemminkäisenkatu 14-18A 20520 TURKU (PL 112 20251 Turku) 19.1.2004. Varsinais-Suomen hätäkeskusalue. Varsinais-Suomen hätäkeskusalueen kunnat. Alastaro Korppoo Mellilä Perniö Suomusjärvi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Varsinais-Suomen hätäkeskus' - lave


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
varsinais suomen h t keskus

Varsinais-Suomen hätäkeskus

Varsinais-Suomen hätäkeskus

Lemminkäisenkatu 14-18A

20520 TURKU

(PL 112 20251 Turku)

19.1.2004

varsinais suomen h t keskusalueen kunnat
Varsinais-Suomen hätäkeskusalueen kunnat

Alastaro Korppoo Mellilä Perniö Suomusjärvi

Askainen Koski Tl Merimasku Pertteli Särkisalo

Aura Kustavi Mietoinen Piikkiö Taivassalo

Dragsfjärd Kuusjoki Muurla Pyhäranta Tarvasjoki

Halikko Laitila Mynämäki Pöytyä Turku

Houtskari Lemu Naantali Raisio Uusikaupunki

Iniö Lieto Nauvo Rusko Vahto

Kaarina Loimaa Nousiainen Rymättylä Vehmaa

Karinainen Loimaan kunta Oripää Salo Velkua

Kemiö Marttila Paimio Sauvo Västanfjärd

Kiikala Masku Parainen Somero Yläne

Kisko

h t keskuksen teht v
Hätäkeskuksen tehtävä
 • hätäilmoituksen vastaanotto
 • arvioi avun tarpeen
 • hälyttää tarkoituksenmukaisen avun
 • avustaa eri viranomaisia tietopalveluilla
 • toimii viestikeskuksena
 • neuvoo ja opastaa soittajaa, kunnes viranomaiset tulevat paikalle
varsinais suomen h t keskus6
Varsinais-Suomen hätäkeskus
 • suunnittelu ja valmistelu käynnissä
 • henkilöstön rekrytointi vaiheittain
 • väliaikaiset tilat DataCityssä
 • uudet toimitilat rakenteilla
  • valmistuvat 10/2004
  • n. 1600 m2, 2 kerroksessa
varsinais suomen h t keskus7
Varsinais-Suomen hätäkeskus
 • operatiivinen toiminta alkaa 12/2004
 • operatiivinen tietojärjestelmä tulee olemaan ELS-Geofis, johon integroitu Siemens HiPath vaihde
 • operatiivinen viestijärjestelmä tulee olemaan Virve
varsinais suomen h t keskuksen henkil st rakenne
Varsinais-Suomen hätäkeskuksen henkilöstörakenne
 • virkoja yhteensä 56 *(56+1)
  • hätäkeskuksen johtaja
  • viestipäällikkö
  • toimiala-asiantuntijat 2 kpl poliisi ma ja soster
  • hallintosihteeri
  • hälytyssihteeri
  • järjestelmäasiantuntija
  • vuoromestarit 6 kpl
  • hätäkeskuspäivystäjät 43+5 kpl
  • *) järjestelmäsuunnittelija ma
varsinais suomen h t keskuksen organisaatio
Varsinais-Suomen hätäkeskuksen organisaatio

yhteensä 56+1 henkilöä *

operatiivinen linja

varsinais suomen h t keskuksen operatiivinen linja
Varsinais-Suomen hätäkeskuksen operatiivinen linja

Viestipäällikkö

Jyrki Ojala

Hälytyssihteeri

Sinikka Ekblom

6. Vuoromestari

Hätäkeskuspäivystäjät

5. Vuoromestari

Hätäkeskuspäivystäjät

4. Vuoromestari

Hätäkeskuspäivystäjät

3. Vuoromestari

Hätäkeskuspäivystäjät

2. Vuoromestari

Hätäkeskuspäivystäjät

6 ryhmää

(1 + 8) X 6

yhteensä 6 + 43 + 5 = 54

1. Vuoromestari

Hätäkeskuspäivystäjät 7..8

varsinais suomen h t keskuksen virat ja teht v t 1 2
Varsinais-Suomen hätäkeskuksen virat ja tehtävät 1/2
 • Hätäkeskuksen johtaja johtaa, kehittää ja valvoo hätäkeskuksen toimintaa sekä vastaa toiminnan tuloksellisuudesta.
 • Hallintosihteeri hoitaa hätäkeskuksen henkilöstö-, talous ja asiakirjahallintoon liittyviä asiakokonaisuuksia. Hän toimii myös hätäkeskuksen johtajan sihteerinä.
 • Toimiala-asiantuntija huolehtii yhteydenpidosta hätäkeskuksen yhteistyötahoihin hätäkeskusalueella ja hätäkeskusyksikköön sekä kehittää yhteistyötä. Hän huolehtii omalta osaltaan myös hätäkeskuksen toiminnassa tarvittavien ohjeiden, määräysten ja säädösten soveltamisesta. Hän osallistuu toimialansa hälytys- ja viestitoiminnan sekä palvelujen yhteensovittamiseen, kehittämiseen ja henkilöstön kouluttamiseen. Toimialat ovat soster/ pelastus ja poliisi.
 • Järjestelmäasiantuntija osallistuu hätäkeskuslaitoksen järjestelmien kehittämiseen sekä ylläpidon järjestämiseen. Hän huolehtii osaltaan järjestelmien käytön edellyttämästä koulutuksesta sekä tietosuojasta ja –turvasta. Hän huolehtii hätäkeskuksen toimintaan liittyvän tilastoaineiston käytettävyydestä. Hän esittelee hätäkeskusta koskevat tehtäviinsä kuuluvat päätösasiat hätäkeskuksen johtajalle.
varsinais suomen h t keskuksen virat ja teht v t 2 2
Varsinais-Suomen hätäkeskuksen virat ja tehtävät 2/2
 • Viestipäällikkö on hätäkeskuksen hälytystoiminnan johtaja ja vastaa hätäkeskuksen operatiivisesta toiminnasta. Hän toimii hätäkeskuksen viesti- ja hälytysjärjestelmien teknisenä asiantuntijana osallistuen niiden kehittämiseen. Hän vastaa hätäkeskuksen toiminta- ja hälytysohjeistojen laadinnasta ja ylläpidosta sekä osallistuu henkilöstön kouluttamiseen.
 • Hälytyssihteeri vastaa hätäkeskuksen toiminta- ja hälytysohjeiden sekä valmiussuunnitelmien ylläpidosta. Hän toimii myös viestipäällikön sihteerinä ja tarvittaessa hallintosihteerin sijaisena.
 • Vuoromestari toimii työvuoronsa esimiehenä ja vastaa hätäkeskukseen saapuneiden hätäilmoitusten aiheuttamien toimenpiteiden käynnistämisestä ja hälytysten välittämisestä sekä yksiköiden tuki- ja viestikeskustoimintaan liittyvien tehtävien asianmukaisesta hoitamisesta. Vuoromestari osallistuu myös hätäkeskuksen henkilöstön koulutus- ja perehdyttämistehtäviin, avustaa viestipäällikköä hätäkeskuksen toiminta- ja hälytysohjeiden laadinnassa sekä vastaa osaltaan päivystyshenkilöstön ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Vuoromestarin virkanimikkeenä on joko vuoromestari, ylikonstaapeli tai vanhempi konstaapeli
 • Hätäkeskuspäivystäjä ottaa vastaan hätäilmoitukset, tekee arvion tarvittavasta avusta, suorittaa hälytykset ja tuottaa tukipalveluja yksiköille. Hätäkeskuspäivystäjän virkanimikkeenä on suoritetun tutkinnon mukaan joko hätäkeskuspäivystäjä tai vanhempi konstaapeli.
virkojen t ytt
Virkojen täyttö
 • Johtaja 1 1.4.2003
 • Viestipäällikkö 1 1.8.2003
 • Hallintosihteeri 1 1.9.2003
 • Toimiala-asiantuntija 2 1.2.2004 / 1.3.2004
 • Hälytyssihteeri 1 1.3.2004
 • Järjestelmäasiantuntija 1 15.12.2004 siirto Salosta
 • Suunnittelija (järjestelmä-) 1 *) 15.12.2004 ma Siirto Salosta
 • Vuoromestarit 2 1.3.2004

2 1.5.2004,

2 15.12.2004, siirto Salosta

 • Hätäkeskuspäivystäjät 43 15.12.2004, 13 siirto Salosta
 • Hätäkeskuspäivystäjät ma 5 *) 15.12.2004

Yhteensä: 56 + 6*)

valtioneuvoston asetus h t keskuslaitoksesta 11
VALTIONEUVOSTON ASETUS HÄTÄKESKUSLAITOKSESTA 11 §
 • Hätäkeskustoimintaan liittyvän viranomaisten ja palveluiden tuottajien yhteistoiminnan tehostamiseksi sisäasiainministeriö asettaa hätäkeskuslaitoksen yhteistyöryhmän ja kukin hätäkeskus hätäkeskuksen yhteistyöryhmän
 • Lääninhallitus voi tarvittaessa asettaa mainitussa tarkoituksessa myös hätäkeskustoiminnan lääninyhteistyöryhmän
h t keskuksen mallity j rjestys 9 kohta
HÄTÄKESKUKSEN MALLITYÖJÄRJESTYS 9. KOHTA
 • Hätäkeskustoimintaan liittyvän viranomaisten ja palveluiden tuottajien yhteistoiminnan tehostamiseksi hätäkeskus asettaa yhden tai useampia hätäkeskuksen yhteistyöryhmiä
varsinais suomen h t keskuksen yhteisty ryhm t
VARSINAIS-SUOMEN HÄTÄKESKUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄT
 • Varsinais-Suomen hätäkeskuksen yhteistyöryhmä sekä toimialakohtaiset alatyöryhmät nimitetään 2/2004 Hätäkeskuslaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (990/2000) 11 §:n ja hätäkeskuksen mallityöjärjestyksen 9. kohdan nojalla
varsinais suomen h t keskus virve
Varsinais-Suomen hätäkeskus / Virve
 • operatiivinen viestiliikenne aloitetaan vain Virvellä
 • POVI ja PETO-viestiverkot poistuvat kesällä 2004
  • > työskentely Virvellä pitää olla vakiintunutta ennen aloittamista
 • Virve puheryhmien ohjaaminen hätäkeskuksesta mahdollista
h t keskustoimintojen siirtyminen varsinais suomen h t keskukseen 21 12 2004
Hätäkeskustoimintojen siirtyminen Varsinais-Suomen hätäkeskukseen 21.12.2004

Turun poliisin

hälytyspäivystys

Turunmaan hätäkeskus

Varsinais-Suomen hätäkeskus

Turun hätäkeskus

Salon seudun hätäkeskus