slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Maakonna arengunäitajad

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Maakonna arengunäitajad - PowerPoint PPT Presentation


 • 283 Views
 • Uploaded on

Maakonna arengunäitajad. Mihkel Servinski peaanalüütik, statistika levi osakond, Statistikaamet mulk, Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond, Liivimaa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Maakonna arengunäitajad' - elroy


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
maakonna arengun itajad

Maakonna arengunäitajad

Mihkel Servinski

peaanalüütik, statistika levi osakond,

Statistikaamet

mulk, Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond, Liivimaa

slide3
Arengustrateegia Valgamaa 2018 visioon: „Valgamaa on kergesti ligipääsetav, tugeva identiteediga ja atraktiivne Liivimaa keskus, kus on hea elada”
 • Arengustrateegia Valgamaa 2013 visioon: „Valgamaa – suurepärane paik elamiseks, töötamiseks, õppimiseks ja puhkemiseks”

3. juuni 2011. Valgamaa arengukonverents

slide4
Osa arengustrateegia Valgamaa 2023 eeldatavast visioonist: „Valgamaa ... rahuldav paik elamiseks”.

3. juuni 2011. Valgamaa arengukonverents

slide5
Valga maakonna arengu märksõnaks peab saama aktiivne maakondlik koostöö – seda nii maavalitsuse, kohalike omavalitsuste, maakonna teiste riigiasutuste, ettevõtjate, kolmanda sektori ja kogu elanikkonna vahel (Arengustrateegia 2013, lk 29)
 • Ehk oleks võinud lisada, et koostöö ka maakonnaväliste jõududega. Näiteks naabermaakondadega, Liivimaa elanikega jne
 • Kuidas kajastub koostöö Valgamaa arendusdokumentides?

3. juuni 2011. Valgamaa arengukonverents

arengustrateegia valgamaa 2013 raamdokumente
Arengustrateegia Valgamaa 2013 raamdokumente:

Noorsootöö strateegia 2006-2013; Üldharidussüsteemi arengukava aastateks 2007-2013; Sotsiaalse kaasatuse riiklik tegevuskava aastateks 2004-2006; Eesti riigi kultuuripoliitika põhialused; Rahvaraamatukogude seadus; Spordiseadus; Kodanikualgatuse toetamise riiklik tegevuskava aastani 2010; Eesti ettevõtluspoliitika 2007-2013; Infoühiskonna arengukava 2013; Via Hanseatica arengustrateegia; Eesti riiklik turismi-arengukava aastateks 2007-2013; Eesti teadus- ja arendus-tegevuse ning innovatsiooni strateegis Teadmistepõhine Eesti 2007-2013; Transpordi arengukava 2006-2013; Liikumis-harrastuse strateegiline arengukava 2006-2010; Hooldusravi-võrgu arengukava 2004-2015; HIV/AIDS ennetamise riiklik strateegia 2006-2015; Südame-veresoonkonnahaiguste ennetamise riiklik strateegia 2005-2010; jne

3. juuni 2011. Valgamaa arengukonverents

valgamaa kohalike omavalitsuste arengukavade kehtivusaeg
Valgamaa kohalike omavalitsuste arengukavade kehtivusaeg

3. juuni 2011. Valgamaa arengukonverents

rahvaarvu muutus valga maakonna omavalitsus ksustes
Rahvaarvu muutus Valga maakonna omavalitsusüksustes

3. juuni 2011. Valgamaa arengukonverents

eesti ja valga maakonna rahuvastiku vanusstruktuur 1 jaanuar 2011
Eesti ja Valga maakonna rahuvastiku vanusstruktuur, 1. jaanuar 2011

3. juuni 2011. Valgamaa arengukonverents

slide11
Tõrva: „Ohud: väljarände suurenemine; elanikkonna jätkuv vananemine”
 • Valga: „Nõrkused: noorte lahkumine ja elanikkonna vananemine, elanike arvu ja tööealise elanikkonna vähenemine”
 • Karula: „Ohud: noorte ja võimekate inimeste äravool”
 • Palupera: „Ohud: suurima ohuna nähakse valla rahvastikustruktuuri negatiivsetest arengutest põhjustatud tagajärgi”
 • Puka: „Probleemid: vanurite ja puudega inimeste suur osakaal rahvastikus; iive on negatiivne; noorte lahkumine vallast; tänavapildis palju joodikuid”
 • Sangaste: „Nõrkused: negatiivne iive”
 • Taheva: „Rahvastiku vananemine on muutunud vallas väga oluliseks probleemiks”

3. juuni 2011. Valgamaa arengukonverents

slide12
Hummuli: „Strateegiline eesmärk: positiivsest iibest ja sisserändest tulenev alalise elanikkonna kasv”
 • Karula: „Tulevikunägemus: Karula vallas on iive positiivne. Rahvaarv tõuseb seoses uute töökohtade ja elanike enda aktiivsusega. Paljud noored naasevad peale kõrg- ja kutsekoolide lõpetamist”
 • Palupera: „Visioon: Palupera valla rahvastik on noorenenud”
 • Õru: „ Eesmärgid: valla rahvaarvu suurendamine”

3. juuni 2011. Valgamaa arengukonverents