s r i syd s rlige temadag n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
” Sår-i-Syd”s årlige temadag PowerPoint Presentation
Download Presentation
” Sår-i-Syd”s årlige temadag

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16
elliott

” Sår-i-Syd”s årlige temadag - PowerPoint PPT Presentation

121 Views
Download Presentation
” Sår-i-Syd”s årlige temadag
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ”Sår-i-Syd”s årlige temadag Telemedicin – hvorledes får vi det implementeret? Velkommen

 2. Tak til: • Mølnlycke Healthcare • Mediq Danmark • 3M • Smith&Nephew • ConvaTec • Sigvaris • Dansk Telemedicin • Abena • Medi • OneMed • ArjoHunthleigh • Coloplast • Abigo • B Braun • Lohmann&Raucher • BSN

 3. Historie og præsentation Rolf Jelnes

 4. ”Sår-i-Syd” • Tværsektorielt og tværfagligt samarbejde mellem sårfunktionen på ortopædkirurgisk afdeling Sygehus Sønderjylland og samarbejdspartnere i de nu 4 Sønderjyske kommuner • Etableret 2005 • Telemedicin som kommunikationsredskab siden febr. 2006

 5. Det skete (telemedicin) • Ved et tilfælde • Uden projektbeskrivelse • Vi startede samtidig, med de samme forudsætninger, fælles ejerskab • Det faglige indhold blev udviklet og testet i løbet af 6 mdr. af Hulda Skov og Tove Christiansen (og mig)

 6. Hvem er det der samarbejder? • Patienten samt pårørende (kan ”kun” skrive notater) • Sårsygeplejersken i kommunen • Primærsygeplejersker • Sårambulatoriet på sygehus (Sårsygeplejerske , læge og sekretær) • Praktiserende læge • Sagsbehandler i kommunen • Fodterapeut • Ortopædskomager • Venner – specialister på andre sygehuse • andre

 7. Dette er vel indbegrebet af SharedCare

 8. Metoden er lav teknologisk • Internet adgang fra computer • Mobiltelefon med kamera og internet adgang • Billig i drift

 9. De indsamlede data indtastes i en database, hvortil alle har adgang. • De skrevne notater sendes via edifact korrespondance til sygehusets EPJ, kommunens omsorgssystem samt til egen læge • Godkendt af datatilsynet

 10. Patienten oprettes i systemet • Patienten giver samtykke • Der vælges en task force. • det er kun disse, der har adgang til data. • Relevante data indtastes • medicinske (såret, undersøgelser, medicinering, tidl sygdomme) • sociale (hjælpemidler og andet)

 11. Arbejdsform:

 12. www.saarbase.dk • Nu er der registeret 1680 sårpatienter i vores område.

 13. Kompetence er uddelegeret, idet der måles et ankeltryk og der undersøges for sensorisk neuropati ved første undersøgelse. Der dokumenters i databasen • Anlæggelse af kompression • Brug af steroidcreme i op til 14 dage • Sikre et godt patientforløb

 14. Hvorfor lykkedes det? • Ildsjæle • Nemt at arbejde i (lav teknologisk) • Mobiltelefoner blev udleveret • Fælles ejerskab, ”den brændende platform” • Ledelsesmæssig opbakning • Jævnlige fælles møder