systemy informatyczne n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Systemy informatyczne

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Systemy informatyczne - PowerPoint PPT Presentation


 • 308 Views
 • Uploaded on

Systemy informatyczne. mgr inż. Marek Malinowski Zespół Matematyki i Fizyki Wydz. BMiP PW Płock. Systemy informatyczne. Systemy informatyczne. Systemy informatyczne. Zasada wyboru wariantu uzyskania oprogramowania. Systemy informatyczne. Dopasowywanie oprogramowania do wymagań użytkownika.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Systemy informatyczne' - ellema


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
systemy informatyczne

Systemy informatyczne

mgr inż. Marek Malinowski

Zespół Matematyki i Fizyki

Wydz. BMiP PW Płock

slide4

Systemy informatyczne

Zasada wyboru wariantu uzyskania oprogramowania

slide5

Systemy informatyczne

Dopasowywanie oprogramowania do wymagań użytkownika

slide6

Systemy informatyczne

Organizowanie i prowadzenie projektów

Podstawowe pojęcia:

Projekt – ograniczony w czasie ciąg działań w celu stworzenia unikalnego produktu lub dostarczenia usługi

Metodyka – zbiór zasad dotyczących sposobów wykonywania jakiejś pracy lub trybu postępowania

slide7

Systemy informatyczne

Organizowanie i prowadzenie projektów

 • Podstawowe metodyki:
 • PMBoK – kompedium wiedzy o kompetencjach kierownika projektu oraz głównych procesach, które prowadzą projekt do sukcesu
 • PRINCE 2 – metodyka obejmuje organizację i zarządzanie projektem, celem jest doprowadzenie do zakończenia projektu, przy dotrzymaniu planowanego czasu i budżetu
 • CMMI – metodyka pozwalająca na zakwalifikowanie procesu tworzenia oprogramowania do jednego z pięciu poziomów – podstawowego, powtarzalnego, zdefiniowanego, zarządzanego i optimalizującego
slide8

Systemy informatyczne

Organizowanie i prowadzenie projektów

 • Podstawy metodyki PMBoK:
 • PMBoK – kompedium wiedzy o kompetencjach kierownika projektu oraz głównych procesach, które prowadzą projekt do sukcesu
 • Podstawowe obszary metodyki:
 • Zarządzanie integralnością 5. Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie zakresem 6. Zarządzanie personelem
 • Zarządzanie czasem 7. Zarządzanie komunikacją
 • Zarządzanie kosztem 8. Zarządzanie ryzykiem
slide9

Systemy informatyczne

Organizowanie i prowadzenie projektów

Podstawy metodyki PRINCE 2 - podstawowe właściwości

Skupienie na ocenach wg kryteriów biznesowych

Procesowe podejście do sterowania zarządzaniem, zespołem i jakością

Zdefiniowana struktura organizacyjna zespołu zarządzającego

Planowanie działań zorientowane na produkty

Dzielenie projektu na łatwo zarządzalne etapy

Zarządzanie ryzykiem podczas całego cyklu projektu

Ustalone procedury postępowania

Precyzyjny system dokumentowania

Elastyczność – zastosowanie do różnych rodzajów projektów

slide10

Systemy informatyczne

Organizowanie i prowadzenie projektów

 • Podstawy metodyki CMMI
 • Dla każdego obszaru działań w metodyce określono: - cele, zobowiązania, praktyki, działania, miary i analizy, sposoby weryfikacji
 • Cechy poziomów metodyki CMMI:
 • Powtarzalny
 • Zdefiniowany
 • Zarządzalny
 • Optymalizujący

zarządzanie wymaganiami, planowanie projektu informatycznego, śledzenie projektu, zarządzanie podwykonawstwem, zapewnienie jakości i zarządzanie konfiguracją

slide11

Systemy informatyczne

Organizowanie i prowadzenie projektów

 • Podstawy metodyki CMMI
 • Dla każdego obszaru działań w metodyce określono: - cele, zobowiązania, praktyki, działania, miary i analizy, sposoby weryfikacji
 • Cechy poziomów metodyki CMMI:
 • Powtarzalny
 • Zdefiniowany
 • Zarządzalny
 • Optymalizujący

Koncentracja na procesach, ich definicja/standaryzacja, program szkoleń, zintegrowane zarządzanie oprogramowaniem, inżynieria produktu, koordynacja międzyzespołowa oraz przeglądy partnerskie

slide12

Systemy informatyczne

Organizowanie i prowadzenie projektów

 • Podstawy metodyki CMMI
 • Dla każdego obszaru działań w metodyce określono: - cele, zobowiązania, praktyki, działania, miary i analizy, sposoby weryfikacji
 • Cechy poziomów metodyki CMMI:
 • Powtarzalny
 • Zdefiniowany
 • Zarządzalny
 • Optymalizujący

Zdefiniowanie, udokumentowanie i zbieranie miar (jakościowa kontrola projektu). Dwa kluczowe obszary działań: zarządzanie ilościowe procesem oraz zarządzanie jakością oprogramowania

slide13

Systemy informatyczne

Organizowanie i prowadzenie projektów

 • Podstawy metodyki CMMI
 • Dla każdego obszaru działań w metodyce określono: - cele, zobowiązania, praktyki, działania, miary i analizy, sposoby weryfikacji
 • Cechy poziomów metodyki CMMI:
 • Powtarzalny
 • Zdefiniowany
 • Zarządzalny
 • Optymalizujący

Aktywnie używa się danych ilościowych, dotyczących budowy oprogramowania i jego jakości danych. Trzy kluczowe obszar: przeciwdziałanie błędom, zarządzanie zmianą technologii i zarządzanie zmianą procesu

slide14

Systemy informatyczne

Organizowanie i prowadzenie projektów

 • Podstawy metodyki CMMI - wersje
 • Modele dla konkretnych przedsiębiorstw:
 • Wersja dla firm tworzących oprogramowanie
 • Wersje rozszerzone o składniki związane z doskonaleniem produktu i procesu oraz zarządzaniem kontaktami z podwykonawcami
 • Wersja stanowiąca kompletną metodologię usprawnienia firmy i oceny jej dojrzałości wg kryteriów opisanych przez CMMI
slide15

Systemy informatyczne

Organizowanie i prowadzenie projektów

slide16

Systemy informatyczne

Organizowanie i prowadzenie projektów

Wskazówki do wyboru metodyki

slide17

Systemy informatyczne

Organizowanie i prowadzenie projektów

Wykorzystanie metodyk

slide18

Systemy informatyczne

Projektowanie systemu informatycznego

Określenie struktury systemu informatycznego

slide19

Systemy informatyczne

Projektowanie systemu informatycznego

Zakres projektu informatycznego

slide20

Systemy informatyczne

Projektowanie systemu informatycznego

Etapy projektowania systemu informatycznego

Analiza aktualnego systemu zarządzania oraz opracowanie założeń do projektowania ZSI

Analiza zasobów instytucji pod kątem ich wykorzystania w ramach ZSI

Opracowanie koncepcji ZSI

Opracowanie projektu infrastruktury ZSI

Opracowanie prognozy efektów wdrożenia ZSI

slide21

Systemy informatyczne

Projektowanie systemu informatycznego – etapy projektowania

Analiza aktualnego systemu zarządzania oraz opracowanie założeń do projektowania ZSI

Dostarczane produkty:

Opracowanie zawierające założenia ZSI wspomagającego zarządzanie procesami. Opracowanie zawiera opis głównych funkcji realizowanych przez system oraz opis przetwarzanych przez system danych wraz z informacjami ilościowymi

Realizowane cele:

Uzyskanie obiektywnego, opartego na rzetelnej analizie opisu bieżącego stanu zarządzania procesami. Informacje dotyczące stanu obecnego umożliwiają określenie optymalnych metod przejścia do nowego systemu, w tym opracowanie harmonogramu rzeczowego i finansowego wdrożenia ZSI

slide22

Systemy informatyczne

Projektowanie systemu informatycznego – etapy projektowania

Analiza zasobów instytucji pod kątem ich wykorzystania w ramach ZSI

Dostarczane produkty:

Opracowanie zawierające zestawienie i opis zasobów oraz sposoby i możliwości ich wykorzystania w ramach nowego ZSI

Realizowane cele:

Obniżenie kosztów wdrożenia nowego ZSI poprzez pełniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów

slide23

Systemy informatyczne

Projektowanie systemu informatycznego – etapy projektowania

Opracowanie koncepcji ZSI

Dostarczane produkty:

Opracowanie zawierające opis proponowanych rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych, informacyjnych, technologicznych, technicznych i kadrowych, zapewniających realizację wymagań zawartych w założeniach do projektowania ZSI

Realizowane cele:

(1) Przeprowadzenie nowego sposobu zarządzania procesem wspomaganego przez ZSI.

(2) Optymalizacja procesów zarządzania procesem.

(3) Dostarczenie danych do podjęcia decyzji dotyczących kolejności i zakresu inwestycji związanych z ZSI

slide24

Systemy informatyczne

Projektowanie systemu informatycznego – etapy projektowania

Opracowanie projektu infrastruktury ZSI

Dostarczane produkty:

Opracowanie zawierające wyszczególnienie wymaganej infrastruktury sprzętowej z podziałem na komputery personalne, serwery, infrastrukturę telekomunikacyjną, bazy danych itp.

Realizowane cele:

Dostarczenie danych określających konieczność wymiany lub rozbudowy posiadanej infrastruktury, co warunkuje uruchomienie i wdrożenie ZSI

slide25

Systemy informatyczne

Projektowanie systemu informatycznego – etapy projektowania

Opracowanie prognozy efektów wdrożenia ZSI

Dostarczane produkty:

Opracowanie zawierające szacunkowe informacje o skutkach i efektywności wdrożenia ZSI

Realizowane cele:

Dostarczenie danych pozwalających na zweryfikowanie zasadności ponoszonych nakładów związanych z ZSI oraz określenie warunków, jakie powinny być spełnione, by wdrożenie ZSI przyniosło pożądane efekty ekonomiczne

slide26

Systemy informatyczne

Projektowanie systemu informatycznego – etapy projektowania

Analiza aktualnego systemu zarządzania oraz opracowanie założeń do projektowania ZSI – elementy analizy

Opracowanie studium wykonalności oraz analiza struktury i funkcjonowania systemu kierowania procesem

Ocena przygotowania systemu kierowania do zastosowania metod i środków informatyki (w tym sugerowane zmiany)

Ocena przygotowania struktur organizacyjnych, funkcjonalnych i informacyjnych do skutecznej i efektywnej realizacji zadań systemu kierowania procesem

slide27

Systemy informatyczne

Projektowanie systemu informatycznego – etapy projektowania

Analiza aktualnego systemu zarządzania oraz opracowanie założeń do projektowania ZSI – elementy założeń

Ogólna charakterystyka i ocena rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych, informacyjnych i technicznych w systemie kierowania

Model funkcjonowania systemu kierowania z wykorzystaniem SI

Lista zadań kierowania, przewidzianych do realizacji przez SI

Opis poszczególnych zadań (źródło, wynik, algorytm przekształcania)

Oczekiwane efekty usprawnienia systemu kierowania

Określenie dopuszczalnych: (1) nakładów na projektowanie, (2) typów sprzętu informatycznego, (3) czasu projektowania i wdrażania

Wymagania dotyczące niezawodności i ochrony tajemnicy w SI

Przyszłe kierunki rozbudowy SI

Wykaz parametrów eksploatacyjnych SI i ich dopuszczalnych wartości

slide28

Systemy informatyczne

Projektowanie systemu informatycznego – etapy projektowania

Opracowanie koncepcji ZSI – elementy projektu

 • Podstawa merytoryczna i formalno-prawna
 • Ocena możliwości realizacji wymagań użytkownika
 • Ogólna charakterystyka projektu:
 • podział na podsystemy itp.,
 • charakterystyki zbiorów głównych tworzonych w SI
 • Struktura organizacyjno-funkcjonalna i informacyjna SI:
 • lista głównych funkcji,
 • diagramy przepływu danych,
 • diagramy związków pomiędzy obiektami,
 • słownik obiektów stanowiących dziedzinę działania systemu,
 • rodzaj, zakres i sposób wymiany z innymi SI
slide29

Systemy informatyczne

Projektowanie systemu informatycznego – etapy projektowania

Opracowanie koncepcji ZSI – elementy projektu

 • Algorytmiczne opisy procedur informacyjno-wykonawczych
 • Struktura techniczna SI, przewidywane rozmieszczenie i obciążenie
 • Koncepcja przetwarzania danych (wykorzystywane oprogramowanie, zasady kontroli, poziomy przetwarzania)
 • Wzory dokumentów źródłowych i wynikowych
 • Proponowana technologia pracy zespołu realizującego projekt
 • Kierunki rozbudowy SI wykraczające poza założenia projektowe
 • Ocena oczekiwanej efektywności projektowanego SI
 • Ustalenia dotyczące odbioru projektu technicznego SI
slide30

Systemy informatyczne

Projektowanie systemu informatycznego – etapy projektowania

Opracowanie koncepcji ZSI – elementy projektu

 • Dodatkowe przedsięwzięcia organizacyjne, techniczne i programowe
 • ocena dostępnego sprzętu informatycznego
 • ochrona tajemnicy, zgodna z ustaleniami normatywnymi
 • poziom niezawodności SI
 • Personel techniczno-eksploatacyjny, szkolenia
 • Harmonogram przedsięwzięć w zakresie projektowania i wdrażania SI