organizational behavior islt 644 instructor erlan bakiev ph d n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Organizational Behavior ISLT-644 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Organizational Behavior ISLT-644 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D.

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 22
elle

Organizational Behavior ISLT-644 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D. - PowerPoint PPT Presentation

294 Views
Download Presentation
Organizational Behavior ISLT-644 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D.
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Organizational Behavior ISLT-644 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D.

 2. Bölüm10 İletişim Essentials of Organizational Behavior, 11/e Stephen P. Robbins & Timothy A. Judge

 3. Öğrenme hedefleri.Bu bölümü okuduktan sonra; • İletişim sürecini anlatmak, ve resmie ve gayriresmi iletişim arasındaki farkları belirlemek • Aşağıya doğru, yukarıya doğru ve yanal iletişimleri karşılaştırmak ve her birine örnek vermek. • Sözlü, yazılı ve sözsüz olan iletişim türlerini karşılaştırmak. • Resmi iletişim aağlarını dedikodu ile kaşrılaştırmak. • Etkili iletişim için olan ortak engelleri belirlemek • Kültürler arası iletişimlerde olası pe-roblemlerı nasıl aşmak.

 4. İletişim Süreci (Berlo, 1960)

 5. İletişim Kanalları Resmi Gaysiresmi • Yol yetki zincirini takip eder • İş ile ilgili mesajlar • Bireysel seçimlerden doğan kendi-kendine oluşan kanallar (Langan-Fox, 2001) • Kişisel veya sosyal mesajlar

 6. İletişim Yönleri (Simpson, 1959; Harriman, 1974; Walker and Smither, 1999; Dvorak, 2007; Ewing, 2009) Yukarı doğru Yanal Aşağı doğru

 7. Kişilerarası İletişim Üç Şekli: • Sözlü • Yazılı • Görsel

 8. Sözlü İletişim (Dulye, 2007) • Avantajları • Hız • Geridönüşüm • Düzeltmek çok basit • Dezavatajları • Bir kaç kişiden geçince bozuk mesaj elde etme olasılığı

 9. Yasılı İletişim Avantajları Dezavantajları • Somut ve tasdik edici kayıt sağlamak • Sınırsız zaman içinde kayıtları depolamak • Daha sonra başvurmak için fiziksel olarak mevcut olması • Daha iyi düşünülüp, matıklı ve anlaşılır olasılığı yüksektir • Zaman alıcı • Geridönüşüm eksiği • Okunmazlık problemleri

 10. Görsel İletişim, 2002) • Beden dili şunu nakleder: • Başkasına olan yakınlık dercesi • Gönderen ve alıcı arasındaki bağlı algılanmış statü • Anlam : • Tonlama • Yüz ifadesi • Fiziksel uzaklık Ile değişir

 11. Resmi Küçük-Grup Ağları • Zincir en iyi kesinlik verir • Tekerlek fliderlik oluşumunu kolaylaştırır • Tüm-Knal püye tatminini sağlar

 12. Dedikodu (Kurland and Pelled, 2000) • Ne zaman ortaya çıkar: • Durum önemli olunca • Belirsizlik varken • Durum kaygı oluşturuyorsa (Rsonow and Fine, 1976) • Üç Özellik (Newstrom et al., 1974): • Yönetim tarafından kontrol edilemez • Daha çok güvenilir ve inandırıcı olduğu algılanır (ve genelde de öyledir) • Genelde iletişim kurmak isteyenlerin öz-çıkarlarına hizmet eder

 13. Electronik İletişim • E-posta • Anlık ileti ve Telefon mesajı • Videokonferans

 14. E-Posta Sınırlamaları • Yanlış yorumlamaya açık(Brady, 2006) • Olumsuz mesajlar için kullanılmamalı (Binney, 2006) • Gereksiz yere kullanılır ve bunaltıcıdır (Hourigan, 2009) • İnsanlara duygusal olrak sınır kaldırır (yazamadığını orda yazar) • Gizlilik sorunları

 15. Anlık ileti & Telefon mesajı • Aslında gerçek-zamanlı • Ucuz • Kısa mesajlar için iyi • Bazıları bunu müdahaleci ve rahatsız edici oalrak anlar • Resmi mesajlaşma içiçn uygun olmayabilir > Deal? > OMG y! > ;) > BRB-BOS > k

 16. Videokonferanslaşma • Fiziksel olarak aynı odada olmadan çalışanalr içiçn interaktif görüşme yapma olanağını sağlar • Yol masraflarından kurtarır • Maliyeti azaldıkça daha da kabul edilir olamay başladı

 17. Etkili İletişimin Engelleri • Filtreleme • Algıda Seçicilik • Gerekzi bilgi çokluğu • Duygular • Dil • İletişim Endişesi

 18. Global Uygulamalar Kültürlerarası İlerişim Engelleri: • Semantik– her insana sözler farklı şeyler ifade edebilir • Kelime anlamları – kelimeler farklı dillerde farklı şeyleri ima edebilir • Ton Farkları – bzı kültürlerde içeriğe göre tonlama değişir • Algıda Farklılıklar –farklı dünya görüşleri

 19. Kültürel Kılavuz • Benzerliği ispatandıkça farklılığı varsaymak • Yorumlama ve değerlendirmeden ziyade açıklamayı vurgulamak lazım • Empatiyi çalış • Kendi yorumlamalarına çalışan hipotez olarak algıla

 20. Yöneticilere Uygulamalar • Daha büyük memnuniyete götüren belirsizlikleri ortadan akldırmak: • Çoklu kanal aracılığı ile iletişim kurun • Daha net mesaj için bozulma ve uyuşmazlıkları azaltmak • Elektronşk medyayı akıllıca ve dikkatli kullan • Anlayış ile iletişim engelleri aşılabilir

 21. Unutmayın… • Her iletişim yönü kendisinin aşılmazı gereken problemi vardır • Her bit iletişimin en iyi amacı ve özel sınırlamaları vardır- uygun kullanım lazım • İletişim engelleri genelde iletişimi geciktirir veya deforme eder

 22. Özet • İletişim sürecini anlatmak, ve resmie ve gayriresmi iletişim arasındaki farkları belirlemek • Aşağıya doğru, yukarıya doğru ve yanal iletişimleri karşılaştırmak ve her birine örnek vermek. • Sözlü, yazılı ve sözsüz olan iletişim türlerini karşılaştırmak. • Resmi iletişim aağlarını dedikodu ile kaşrılaştırmak. • Etkili iletişim için olan ortak engelleri belirlemek • Kültürler arası iletişimlerde olası pe-roblemlerı nasıl aşmak.