1 / 21

KEMIA lisämateriaalit

KEMIA lisämateriaalit. Tehtäviä. Kurssin sisältö. Tarkoituksena on tuoda esille, että kemia on osa arkipäiväämme siksi opiskeltavat asiat kytketään tuttuihin käytännön tilanteisiin

elise
Download Presentation

KEMIA lisämateriaalit

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. KEMIA lisämateriaalit Tehtäviä

 2. Kurssin sisältö • Tarkoituksena on tuoda esille, että kemia on osa arkipäiväämme siksi opiskeltavat asiat kytketään tuttuihin käytännön tilanteisiin • Tiettyihin teemoihin (esim. veden puhdistaminen) perehtymiseen parhaiten sopisivat vierailut lähiympäristön laitoksissa esim. vesipuhdistuslaitokseen • Ajankohtaisia ympäristöaiheita käsitellään multimedian avulla, sekä hakemalla tiedot Internetistä • Työturvallisuus asiat ovat tärkeitä kaikkien alojen opiskelijoille.

 3. Työturvallisuus

 4. Vaaralliset kemikaalit http://www.tem.fi/index.phtml?s=2418 Kemikaalien varoitusmerkit http://www.sttv.fi/kemo/luokitus/merkit.htm Kemikaalijätteen käsittely http://verkkokoulu.jamsanammattiopisto.fi/kurssit/fyskem/doc/FYSIIKAN%20JA%20KEMIAN%20VERKKOKURSSI-171.htm

 5. Aineen luokittelu

 6. Atomit • Atomin rakenne • http://www.youtube.com/watch?v=BAUGQBHFFnw&feature=related • Helium (He)

 7. Alkuaineet • Tutustu sivuston • http://www2.hs.fi/extrat/teemasivut/tiedeluonto/alkuaineet/00.html • Etsi tiedot tärkeimmistä alkuaineista ja niiden ominaisuuksia esim. rauta, alumiini, kulta, happi ,vety, uraani

 8. Alkuaineiden esiintyminen ihmisessä Alkuaineiden esiintyminen maapalolla

 9. http://www.youtube.com/watch?v=d0zION8xjbM

 10. Kemiallinen reaktio ja yhdiste • Palaminen • Paloturvallisuus • Kemiallisia palosammuttimia • http://www.youtube.com/watch?v=ygt1XsUsmjg • http://www.youtube.com/watch?v=MYHxa5QKM0U • http://www.youtube.com/watch?v=_kvHaLZ3Z8s • Korroosio • Korroosion estäminen/hidastaminen

 11. Elämän kemia http://www.youtube.com/watch?v=yM8a2uBA5ok • Yhteyttäminen • Soluhengitys

 12. Ilmakehän kaasut – etsi tietoja • Mistä ilma koostu? • Ilmakehä maapallon suojana • Jatkuvia muutoksia ilmakehässä ihmisen toiminnan johdosta • http://www.youtube.com/watch?v=fxs970FMYIo&feature=related

 13. Elintärkeä vesi –etsi tietoja • Veden kemiallinen koostumus • Veden kierokulku luonnossa • Maapallon vesivarat • Veden saatavuus tilanne maapalolla • Mitä on piilovesi? • http://www.youtube.com/watch?v=HGODmUsMY_g

 14. Talousveden puhdistaminen ja kierto • Jäteveden puhdistaminen • http://www.youtube.com/watch?v=0PldjAA1CHo

 15. Tehtävä 1 1.Perustele miksi vesi  on erikoisasemassa  kaikkien muiden yhdisteen joukossa? 2.Miksi vesi on yhdisteistä monikäyttöisin? 3.Mihin perustuu sen kyky liuottaa erilaisia aineita? 4. Kuinka vesi puhdistetaan vedenpuhdistuslaitoksessa? 5. Mistä alkuaineista vesimolekyyli koostu ? 8. Mitä on piilovesi vesi ? http://akva.tky.fi/vesijalanjalki/kasitteet.html http://fi.wikipedia.org/wiki/Vesi

 16. Tehtävä 2 Alkuaineet ihmiskehossa - elimistössä esiintyvät alkuaineetEtsi tietoja niistä ja vaikutus elimistöön • 1.HIILI (C) • 2.VETY(H) • 3.HAPPI(O) • 4.TYPPI(N) • 5.RIKKI (S) • 6.FOSFORI (S) • 7.HALOGEENIT(F;Cl;Br,I,At) •  http://www2.hs.fi/extrat/teemasivut/tiedeluonto/alkuaineet/00.html

 17. Tehtävä 3 tee Power Point akusta • Miten akku toimi? • Akkutyyppejä • Metallit auton valmistuksessa? • http://www.youtube.com/watch?v=SYLU8uPsKb4&feature=related

 18. Tehtävä 4 1.Kuinka jätteiden esilajittelu tulee tehdä? 2.Kuinka "Ekorosk" huolehtii jätteistä? 3.Selvittele ongelmajätteiden syntyä kotona (millaisia ?). 4.Millaiaia tyypillisiä jätteitä syntyy omalla toimialallasi? 5. Kuinka huolehdit työturvallisuudesta ongelmajätehuollossa? http://www.ekorosk.fi/ http://www.ekokem.fi/ http://www.oil.fi/

 19. Tehtävä 5 Mitä palaminen on? 1.Mitkä ovat palamisen edellytykset ? 2.Mitä on häkä? 3. Paloturvallisuus ohjeet http://turvaopas.pelastustoimi.fi/paloturvallisuus.html

 20. Tehtävä 6 http://www.youtube.com/watch?v=kFdg_oJu9OA&feature=relmfu Mitä on alkuaineiden jaksollinen järjestelmä? Kuka sen keksi?

 21. Tehtävä 7 Tee alkuaineristikko http://www.tkukoulu.fi/~outipa/kemia/alkuaineristikko.htm

More Related