E-learning – individ og fællesskab
Download
1 / 11

- PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

E-learning – individ og fællesskab. Perspektiver på uddannelse, vidensdeling og vidensudvikling som fælles praksis i CSCL-former. Asger Hasle Harlung Konference om E-pædagogik, arr. FLUID, 12.05.03. Vidensdeling eller -udvikling?. Læringsperspektiver:. At erhverve viden ~ færdighedslæring.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - eliot


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
E learning individ og f llesskab

E-learning – individ og fællesskab

Perspektiver på uddannelse, vidensdeling og vidensudvikling som fælles praksis i CSCL-former.

Asger Hasle Harlung

Konference om E-pædagogik,

arr. FLUID, 12.05.03


E learning individ og f llesskab

Vidensdeling eller -udvikling?

Læringsperspektiver:

At erhverve viden ~ færdighedslæring

At forholde sig til viden ~ forståelse

Problem:

Vidensdeling stiller ressourcer til disposition, men afføder ikke i sig selv ny praksis.


E learning individ og f llesskab

E-learning - roller

Uddannelse og kurser:

Underviser- og deltagerroller

Vidensdeling og –udvikling:

Principiel ligeværd mellem deltagere

Fælles problemstilling:

Færdigheder og viden omsættes først til ny praksis gennem meningsforhandling, refleksion og nytænkning.


E learning individ og f llesskab

E-learning – synkron og asynkron

Synkrone former:

F.eks. chat, videokonferencer, fælles ”workspace”.

fleksibel mødeform, identifikation af viden, ideer, ressourcer og behov

Meningsforhandling

Asynkrone former:

F.eks. mailgrupper, diskussionsfora, delte ressourcer.

refleksion, strukturering, overblik

Refleksion


E learning individ og f llesskab

Praksisplan

Akkomodation

~ fra ny forståelse til ny praksis

Kreativt orienteret

Divergens

~ fra oplevelse til konstatering

Oplevelsesorienteret

Assimilation

~ fra konstatering til perspektiv

Systematisk orienteret

Konvergens

~ fra perspektiv til ny forståelse

Intellektuelt orienteret

Abstrakt plan

David Kolb’s læringscirkel. Efter ”Experiential Learning”, 1984.


E learning individ og f llesskab

Socialisation

Viden og rutiner deles i praksis

Internalisering

Ny viden og nye mål indarbejdes i praksis

Eksternalisering

Viden og rutiner beskrives og registreres

Kombination

Viden sorteres, ny viden inddrages, nye visioner udarbejdes

Nonaka & Takeuchi’s vidensspiral.

Efter ”The Knowledge-Creating Company”, 1995.


E learning individ og f llesskab

Hvor enkeltindivider kan befinde sig andre steder i forhold til en læreproces, vil det aktuelle formål og stadium i en fælles læreproces som hovedregel afspejles i den enkeltes deltagelse og deltagelses-form.

Deltagernes

læringsprocesser

Overførsel til praksis –

beslutninger, ressourcer og indkøring

Fælles praksis – sidemandsoplæring og ”aha”-oplevelser

Refleksion og idéudvikling -

diskussion, nytænkning, perspektivering

Formelle beskrivelser -

struktur og overblik


E learning individ og f llesskab

 • Implementering til en læreproces, vil det aktuelle formål og stadium i en fælles læreproces som hovedregel afspejles i den enkeltes deltagelse og deltagelses-form.

 • praksis

 • Deltagelse

 • Handling

 • Planlægning

 • aftaler og beslutninger

 • Sætte mål

 • Rationalisere

 • Iværksætte nye projekter

 • Vidensdeling

 • observationer

 • Praksis og viden, udveksling

 • Portfolier og mødesteder

 • Kompetencemapping

 • Vidensudvikling

 • abstrakt forståelse

 • Kombinere viden og udvikle ideer

 • Dialog


E learning individ og f llesskab

Pointer til en læreproces, vil det aktuelle formål og stadium i en fælles læreproces som hovedregel afspejles i den enkeltes deltagelse og deltagelses-form.

Vigtigt at sikre deltagelse igennem en ”fuld læringsproces” fra vidensdeling over nytænkning til nye handlemåder.

Vigtigt at tage hensyn til vidensdeling, dokumentation, idéudvikling og realisering som fire forskellige, men indbyrdes kontinuerte sider af en lærings- eller udviklingsproces.


E learning individ og f llesskab

Hvordan? til en læreproces, vil det aktuelle formål og stadium i en fælles læreproces som hovedregel afspejles i den enkeltes deltagelse og deltagelses-form.

- at værdsætte den læring, der foregår i praksisfællesskaber

- at give dem tid og ressourcer til det de gør

- at fjerne hindringer

- at integrere dem i organisationen

- at lade dem influere på beslutninger

- at give dem medbestemmelse over arbejdsenheder

- at udvikle procedurer for anvendelse af det de skaber

Etienne Wenger på konferencen: Knowledge Management 2002, London, 15-17. april 2002


E learning individ og f llesskab

Hvordan? til en læreproces, vil det aktuelle formål og stadium i en fælles læreproces som hovedregel afspejles i den enkeltes deltagelse og deltagelses-form.

I pædagogisk praksis i uddannelsessammenhæng: At skabe tydelige rum for dialog, hvor elementer af tværfaglighed og sammenkædninger af teori og praksis indgår synligt.

I organisatorisk vidensdeling at sørge for, at vidensdeling og –udvikling ikke er truende (”jeg mister min aktualitet ved at give min viden fra mig”) eller forgæves (”det bliver alligevel ikke brugt til noget”).

Begge dele kan opnås ved at gøre vidensdeling og –udvikling til fælleseje, fælles anliggende.

At sikre at der foregår læring i et virtuelt miljø forudsætter, at man sikrer deltagelse.

Det er vigtigt at forholde sig til brugeren og dennes interesser. Mulige veje hertil er brugerundersøgelser, fremtidsværksteder o. lign.

Imidlertid vil læring næppe opstå af sig selv ved at et virtuelt miljø stilles til rådighed.

Aktiv tilstedeværelse af igangsættere og repræsentanter for interessegrupper synes at være en forudsætning for, at virtuelle læringsmiljøer ”får liv”.