prim rn sektor l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRIMÁRNÍ SEKTOR PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRIMÁRNÍ SEKTOR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

PRIMÁRNÍ SEKTOR - PowerPoint PPT Presentation


 • 336 Views
 • Uploaded on

PRIMÁRNÍ SEKTOR. Světové zemědělství. Zemědělství poskytuje – potraviny, suroviny pro průmysl, chov zvířat Státy:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PRIMÁRNÍ SEKTOR' - elina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sv tov zem d lstv
Světové zemědělství
 • Zemědělství poskytuje – potraviny, suroviny pro průmysl, chov zvířat
 • Státy:

1) ZEMĚDĚLSTVÍ VYSPĚLÝCH ZEMÍ: produkce pro trh (nadprodukce), 5% aktivního obyvatelstva, intenzifikace (hnojení, mechanizace, moderní technologie), specializace, agrokomplexy.

2) ZEMĚDĚLSTVÍ NEVYVINUTÝCH ZEMÍ:

Málo výkonné – není schopno uživit rychle rostoucí počet obyvatelstvo (hlad a podvýživa) – zelená revoluce, 50% aktivního obyvatelstva, samozásobitelské zemědělství (žárové, usedlé, závlahové).

samostatn koly sv t zem d lstv
Samostatné úkoly – svět. zemědělství
 • Jaký je hlavní cíl zemědělství?
 • Jak se liší zemědělství ve vyspělých a málo vyspělých zemích?
 • Co je to agrokomplex, zelená revoluce, specializace, intenzifikace?
 • Jak se OSN podílí na řešení problémů nedostatku potravin na zemi?
 • V tabulkách vyhledej produkci a spotřebu hnojiv (tabulky str. 101).
 • Nakreslete kruhový graf využití půdního fondu dvou nejlidnatějších zemí světa (podle údajů v tabulkách na str. 102).
rostlinn v roba
Rostlinná výroba
 • Dělení: produkce potravin (lidi), krmiv (zvířata) a surovin (průmysl)
 • Rozmístění plodiny určují:přírodní podmínky (pásmovitost, stupňovitost – viz obrázek, úrodnost půd) a hospodářská vyspělost státu
 • Světové obilnice:

- Evropská (Francie-Ukrajina) – pšenice

- Severoamerická (USA a Kanada) – pšenice a kukuřice

- Asijská (monzunová oblast) – 90% světové produkce rýže

- Jihoamerická – pšenice

- Australská – pšenice

 • Dělení plodin – viz obrázek
samostatn koly rostlinn v roba
Samostatné úkoly – rostlinná výroba
 • Co ovlivňuje rozmístění plodin na Zemi?
 • Do které skupiny plodin patří: kukuřice, čočka, vinná réva, káva, chmel, cibule, jetel, maniok….
 • Doplň dvě plodiny, které se pěstují v tropech, subtropech, mírném pásu.
 • Ukaž významné obilnice, na jaký vegetační a podnebný pás se vážou?
 • Jaké plodiny se pěstují v blízkosti vašeho bydliště?
 • Pomocí tabulek vyhledej největší producenty pšenice (str. 103) a rýže (str. 105).
chov zv at
Chov zvířat
 • Zajištění– výživa (živočišné bílkoviny), suroviny (kůže, hedvábí, vlna), dopravní prostředek.
 • Nejdůležitější je chov – skotu (USA, Argentina), prasat (mírný pás), ovcí (Austrálie) a drůbeže (celosvětově).
 • Typy chovu:
 • kočovné pastevectví
 • extenzivní pastevectví (velké počty zvěře na velkých plochách – USA, Alpy)
 • intenzivní pastevectví (velkochovy)

+ alternativní (ekologické) – návrat zvířat do přírodní krajiny (Nizozemsko)

samostatn koly chov zv at
Samostatné úkoly – chov zvířat
 • Které druhy hospodářských zvířat se nejvíce chovají v mírném podnebném pásu? Které v jiných klimatických podmínkách?
 • Jaké suroviny produkuje živočišná výroba? Proč jsou důležité bílkoviny a kde je najdeme?
 • Co je: intenzivní, extenzivní, kočovné a ekologické pastevectví?
rybolov lesn hospod stv
lov mořských (90%) a sladkovodních (10%) ryb.

Místa výlovu:

Šelfová moře (dostatek živin z řek)

Oblast mísení studených a teplých proudů (dostatek planktonu)

Mořské pouště (moře bez planktonu)

Umělé chovy (sádky, rybníky, přehrady, rýžoviště aj.)

Problém: znečištění oceánů, úbytek ryb, zvýšení výlovu aj.

Význam: zdroj dřeva, ovlivnění teploty a vlhkosti půdy, zdroj kyslíku, brání erozi půdy, domov živočichů aj.

Využití: palivo, nábytek, papírny, stavebnictví aj.

Významná místa:

-severské lesy(Tajga)-jehličnany

-lesy mírného pásu – listnaté

-tropické lesy – vzácná dřeva a druhová pestrost

Problém: odlesňování naší planety, průmyslové emise, monokultury a škůdci aj.

Rybolov Lesní hospodářství
samostatn koly rybolov a lesy
Samostatné úkoly – rybolov a lesy
 • Uveďte státy, které zaujímají přední postavení v lovu mořských ryb.
 • Mezi lovené mořské ryby nepatří: treska, sardinka, pstruh, tuňák, losos, kapr.
 • Najděte v mapě šelfová moře a místa mísení mořských proudů (teplé a studené).
 • Vyjádřete význam lesů pro lidskou společnost.
 • Čím se liší pás tropických a severských lesů?