kaj je spolno nadlegovanje l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kaj je spolno nadlegovanje? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kaj je spolno nadlegovanje?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Kaj je spolno nadlegovanje? - PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

Kaj je spolno nadlegovanje?. Mag. Tanja Salecl. Zakon o delovnih razmerjih 45. člen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kaj je spolno nadlegovanje?' - afra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zakon o delovnih razmerjih 45 len
Zakon o delovnih razmerjih45. člen

Delodajalec je dolžan zagotavljati takšno delovno okolje, v katerem noben delavec ne bo izpostavljen neželenemu ravnanju spolne narave, ki vključuje neželeno fizično, verbalno ali neverbalno ravnanje ali drugemu na spolu temelječem vedenju, ki ustvarja zastrašujoče, sovražne ali ponižujoče delovne odnose in okolje ter žali dostojanstvo moških in žensk pri delu, s strani delodajalca, predpostavljenih ali sodelavcev.

Odklonitev ravnanj iz prejšnjega odstavka s strani prizadetega delavca ne sme biti razlog za diskriminacijo pri zaposlovanju in delu.

Če delavec v primeru spora navaja dejstvo, ki opravičuje domnevo, da je delodajalec ravnal v nasprotju s prejšnjima odstavkoma, je dokazno breme na strani delodajalca.

ne eleno ravnanje spolne narave
Neželeno ravnanje spolne narave
 • Fizično ravnanje
 • Verbalno ravnanje
 • Neverbalno ravnanje
 • Drugo na spolu temelječe vedenje
fizi no ravnanje spolne narave
Fizično ravnanje spolne narave

… obsega nezaželen fizični stik v razponu od nepotrebnega dotikanja, trepljanja, ščipanja, drgnjenja ob telo kolegice ali kolega do napada in vsiljenega spolnega odnosa.

verbalno ravnanje spolne narave
Verbalno ravnanje spolne narave

… obsega nedobrodošlo osvajanje, predloge v zvezi s spolnostjo ali siljenje k spolni dejavnosti, ponavljajoče predloge za druženje in zmenke, žaljivo spogledovanje, sugestivne pripombe, namigovanja ali opolzke komentarje.

neverbalno ravnanje spolne narave
Neverbalno ravnanje spolne narave

… obsega materiale s spolno vsebino, kazanje pornografskih ali spolno sugestivnih slik ali besedil, pohotne poglede, žvižganje ali spolno sugestivne geste.

drugo na spolu temelje e ravnanje
Drugo na spolu temelječe ravnanje

… obsega posmehovanje, zastraševanje, črnenje, fizično napadalnost, poniževanje, sramotilno obrekovanje, žaljenje zaradi njegovega ali njenega spola.

dva vidika spolnega nadlegovanja
Dva vidika spolnega nadlegovanja
 • Način kako takšno vedenje obravnava žrtev, ali ga torej razume kot neželeno, nesprejemljivo in žaljivo.
 • Spolno nadlegovanje vključuje spolno vedenje, ni pa omejeno zgolj nanj.
kdo so lahko nadlegovalci ali nadlegovalke
Kdo so lahko nadlegovalci ali nadlegovalke?
 • Delodajalci ali delodajalke
 • Nadrejeni ali nadrejene
 • Sodelavci ali sodelavke
kdo so najve krat tar a spolnega nadlegovanja
Ženske:

mlade

ločene

iskalke prve zaposlitve

v začasnem in neregularnem delovnem razmerju

na netradicionalnih delovnih mestih

invalidke

lezbijke

pripadnice etničnih manjšin

Moški:

mladi

homoseksualci

Kdo so največkrat tarča spolnega nadlegovanja?
slide11
Spolno nadlegovanje na delovnem mestu ima škodljive posledice tako za osebo, ki mu je izpostavljena kot za delodajalca ali delodajalko.
kodljive posledice za rtev
Škodljive posledice za žrtev
 • Psihične in psihosomatske posledice (vznemirjenost, razdražljivost, strah, depresija, stres itd.)
 • Onemogočanje kariere, napredovanja
kodljive posledice za delodajalca
Škodljive posledice za delodajalca
 • Upadanje produktivnosti
 • Zviševanje stroškov
 • Nižja stopnja zadovoljstva pri delu
 • Izguba motivacije ter pripadnosti delu in delodajalcu
 • Zmanjšanje ugleda v javnosti
kaj lahko stori delodajalec
Kaj lahko stori delodajalec?
 • izjava o politiki proti spolnemu nadlegovanju
 • obveščanje o politiki proti spolnemu nadlegovanju
 • usposabljanje
 • nasveti in pomoč zaposlenim
izjava o politiki dolo a
Izjava o politiki določa
 • da imajo vse zaposlene / zaposleni pravico do obravnave, ki spoštuje njihovo dostojanstvo
 • da spolno nadlegovanje na delovnem mestu ni dovoljeno ali opravičljivo
 • da ima vsaka zaposlena / zaposleni v primeru nadlegovanja pravico do pritožbe
priporo ljivo je da izjava o politiki vsebuje tudi
Priporočljivo je, da izjava o politiki vsebuje tudi:
 • postopek v zvezi s pritožbo zaradi spolnega nadlegovanja
 • zagotovilo, da bodo pritožbe obravnavane resno, hitro in zaupno
 • zagotovilo, da bodo zaposlene / zaposleni zaščiteni pred šikaniranjem in maščevanjem zaradi pritožbe
 • zagotovilo, da bodo proti nadlegovalkam / nadlegovalcem uporabljeni ustrezni ukrepi
slide18

Obveščanje o politiki proti spolnemu nadlegovanjuje odvisno od velikosti in načina dela podjetja oziroma organizacije (informativna zloženka, obveščanje na sestankih, obvestilo…).

usposabljanja za
Usposabljanja za:
 • vodstveni kader
 • zaposlene, ki sodelujejo pri izvajanju politike (svetovalke/svetovalce, socialne delavke/delavce, vodje kadrovskih služb, zaposlene, zadolžene za izvedbo pritožbenega postopka)
nasveti in pomo zaposlenim
Nasveti in pomoč zaposlenim:
 • imenovanje osebe, ki bo nudila svetovanje in pomoč zaposlenim, izpostavljenim spolnemu nadlegovanju
 • zagotovitev sredstev za njeno delo
prito beni postopk i
Pritožbeni postopki:
 • Neformalno reševanje problema
 • Formalni postopki
neformaln o re evanje problema
Neformalnoreševanje problema:
 • pogovor z domnevno nadlegovalko / nadlegovalcem
 • posredovanje tretje osebe
formalni postopek se uvede e
Formalni postopek se uvede, če:
 • pritožnica / pritožnik to zahteva
 • se nezaželeno ravnanje nadaljuje kljub poskusu neformalne rešitve problema
 • neformalno reševanje problema ne bi bilo primerno
prito beni postopek mora dolo ati
Pritožbeni postopek mora določati:
 • komu se poda pritožba (nadrejeni / nadrejenemu oziroma drugi zaposleni / zaposlenemu ali posebni komisiji)
 • kako in v kakšnem roku mora biti vložena pritožba
 • kaj se pričakuje od pritožnice / pritožnika in kaj od domnevne nadlegovalke / nadlegovalca
preiskava primera
Preiskava primera:
 • objektivna, nepristranska in hitra
 • spoštovanje pravic pritožnice / pritožnika in domnevne nadlegovalke / nadlegovalca (zaupnost podatkov)
 • možnost sodelovanja drugih oseb
 • zbiranje in ocenitev dokazov
 • uvedba začasnih ukrepov
 • možnost umika pritožbe
e prito ba ni utemeljena
Če pritožba ni utemeljena:
 • pritožnica / pritožnik in oseba, ki je bila neupravičeno obdolžena spolnega nadlegovanja, ne smeta trpeti škodljivih posledic
 • če je bila pritožba zlonamerna, možni ukrepi zoper pritožnico / pritožnika
e je prito ba utemeljena
Če je pritožba utemeljena:
 • sankcije zoper nadlegovalko / nadlegovalca
 • spremljanje dogajanja po zaključenem postopku
mo ne sankcije zoper nadlegovalko nadlegovalca po zakonu o delovnih razmerjih
Možne sankcije zopernadlegovalko / nadlegovalcapo Zakonu o delovnih razmerjih:
 • odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov (88. člen)
 • disciplinske sankcije (opomin in druge sankcije, če so določene v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti, 175. člen)
kaj lahko storijo sindikati
Kaj lahko storijo sindikati?
 • izjava o politiki proti spolnemu nadlegovanju in ukrepi za povečanje osveščenosti o problemu
 • spodbujanje sprejetja politike proti spolnemu nadlegovanju pri delodajalcih
 • prizadevanje za vključitev problema spolnega nadlegovanja v pogajanja o kolektivnih pogodbah (disciplinske sankcije)
 • možnost zastopstva pritožnic / pritožnikov
 • spremljanje obravnave primerov spolnega nadlegovanja in rezultatov pritožb