demokracija kaj je demokracija l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DEMOKRACIJA... Kaj je demokracija ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
DEMOKRACIJA... Kaj je demokracija ?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

DEMOKRACIJA... Kaj je demokracija ? - PowerPoint PPT Presentation


 • 1115 Views
 • Uploaded on

DEMOKRACIJA... Kaj je demokracija ?. IZVOR IMENA. Beseda demokracija izvira iz grščine: GR. demokratia izvira iz besed demos pomeni ljudstvo kratein pomeni vladati. DEMOKRACIJA .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DEMOKRACIJA... Kaj je demokracija ?' - mercury


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
izvor imena

IZVOR IMENA

Beseda demokracijaizvira iz grščine:

GR. demokratia izvira iz besed

demos pomeni ljudstvo

krateinpomeni vladati

demokracija
DEMOKRACIJA ...

Demokracija je državna ureditev, v kateri najpomembnejše odločitve sprejme ljudstvo in ne vladar po svoji volji.

zgodovina demokracije
ZGODOVINA DEMOKRACIJE
 • Demokracijo so začeli uvajati v STARI GRČIJI približno 5.st.pr.n.št. s številnimi reformami
 • "Ljudstvo" je vodilo državo. Ampak pod to ljudstvo so spadali:
  • svobodni moški (nad 28 let)
  • belci
v sloveniji
V SLOVENIJI...
 • Leta 1990 je bil plebiscit s katerim so se prebivalci Slovenije odločili za samostojno državo
 • 1990 leta so bile izvedene prve demokratične volitve
slovenija je parlamentarna demokracija
SLOVENIJA JE PARLAMENTARNA DEMOKRACIJA
 • Parlamentarna demokracija je politični sistem, ki temelji na načelu delitve oblasti na:
  • Zakonodajno
  • Izvršno
  • Sodno
 • Sistem parlamentarne demokracije je bil v Sloveniji uveden z ustavnimi amandmaji leta 1989
glavne zna ilnosti so
GLAVNE ZNAČILNOSTI SO:
 • načelo "ljudske suverenosti" 
 • pojem ljudstva obsega vse pravno polnoletne, ki trajno prebivajo na določenem ozemlju
 • za vse državljane velja pravno načelo enakosti glede udeležbe v procesu oblikovanja politične volje
 • V demokraciji obstajajo ustanove, ki omogočajo suverenemu ljudstvu da lahko izraža svojo voljo (parlament)
vpliv dr avljanov
VPLIV DRŽAVLJANOV
 • Po ustavi ima v Sloveniji oblast ljudstvo, pri čemer jo državljani izvršujejo posredno z volitvami.
 • Med državnim zborom kot nosilcem zakonodajne veje oblasti in državljani je vzpostavljeno takšno razmerje, ki državljanom omogoča, da na različne načine spremljajo in vplivajo na delo parlamenta.
oblike neposrednega izvr evanja oblasti
Oblike neposrednega izvrševanja oblasti:
 • peticija
 • ljudska iniciativa     
 •  referendum    
oblike posrednega izvr evanja oblasti
Oblike posrednega izvrševanja oblasti:
 • Volitve v nacionalna in lokalna predstavniška telesa (parlament, občinski svet)
 • Vsakodnevni vpliv in nadzor v okviru civilne družbe
volilna pravica
VOLILNA PRAVICA

Vsak polnoleten državljan ima pravico

 • da voli (pasivna volilna pravica)
 • da je voljen (aktivna volilna pravica)
dr avna ureditev
DRŽAVNA UREDITEV
 • Zakonodajna oblast

(državni zbor, državni svet)

 • Izvršilna oblast

(vlada in predsednik države)

 • Sodna oblast

(sodišča)

zakonodajna izvr na in sodna oblast so lo ene neodvisne in enakopravne

Zakonodajna, izvršna in sodna oblast so ločene, neodvisne in enakopravne...

Zakonodajna nadzira izvršno oblast, sodna pa zakonodajno in izvršno oblast.

dr avni zbor
Državni zbor
 • Državni zbor je predstavniški dom parlamenta, ki lahko edini sprejema zakone
 • Državni zbor šteje 90 članov, od tega je eno mesto določeno za poslanca madžarske in italijanske narodnosti. Poslanci so predstavniki vsega ljudstva in nisi vezani na nobena navodila
 • Državni zbor opravlja zakonodajno, volilno in nadzorno funkcijo
vlada
Vlada
 • Vlada je enotno kolegijsko telo, ki ga sestavljajo predsednik in ministri
 • Mandatarja predlaga predsednik republike po posvetovanju s predsedniki poslanskih skupin
 • Mandatar je bil doslej vedno imenovan iz vrst stranke, ki je imela v državnem zboru relativno večino poslancev
 • Mandatar sestavi predlog vlade, državni zbor z navadno večino potrdi listo ministrov
predsednik dr ave
Predsednik države
 • Slovenija ima predsednika republike ki je izvoljen na splošnih, tajnih in neposrednih volitvah za mandatno dobo 5 let
 • Za predsednika republike je kandidat izvoljen z večino veljavnih glasov
 • Predsednik predstavlja državo, je vrhovni poveljnik oboroženih sil in razpisuje volitve v državni zbor
sodi a v sloveniji
Sodišča v Sloveniji
 • Pristojnosti posameznih stopenj in vrst sodišč
  • Enoten sodni sistem Republike Slovenije sestavljajo splošna in specializirana sodišča.
  • Specializirana sodišča delujejo le na področju delovnega in socialnega ter upravnega prava.
  • Splošna sodišča delujejo na štirih ravneh.
sodi a
Sodišča
 • 44 okrajnih sodišč (to so prvostopenjska sodišča)
 • 11 okrožnih sodišč (tudi to so prvostopenjska sodišča)
 • 4 višja sodišča (to so pritožbena sodišča)
 • Vrhovno sodišče Republike Slovenije (to je najvišje sodišče v državi)
 • Upravno sodišče Republike Slovenije (zagotavlja sodno varstvo v upravnih zadevah ter ima status višjega sodišča)
ra unsko sodi e
Računsko sodišče
 • Po ustavi Republike Slovenije je Računsko sodišče Republike Slovenije najvišji organ kontrole državnih računov, državnega proračuna in celotne javne porabe v Republiki Sloveniji.
 • Računskega sodišča ni mogoče uvrstiti v nobeno od treh vej oblasti, ne v zakonodajno, ne v izvršilno in tudi ne v sodno.
 • Status samostojnosti in neodvisnosti mu zagotavljata ustava in zakon.
lokalna samouprava
Lokalna samouprava...
 • Prebivalci Slovenije uresničijo lokalno samoupravo v občinah in drugih lokalnih skupnostih.
 • Občina je samoupravna skupnost.