En fråga per elev – bråk år 6 - PowerPoint PPT Presentation

elijah
en vning i att formulera sig matematiskt n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
En fråga per elev – bråk år 6 PowerPoint Presentation
Download Presentation
En fråga per elev – bråk år 6

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
En fråga per elev – bråk år 6
177 Views
Download Presentation

En fråga per elev – bråk år 6

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. En övning i att formulera sig matematiskt En fråga per elev – bråk år 6

  2. Vad ska du göra? • Spara detta dokument i din dator • Varje ny sida i denna presentation innehåller en fråga • Svara på frågan genom att skriva direkt i dokumentet • Ibland kan du rita bilder • Diskutera gärna frågorna med en kompis • Läs gärna i boken

  3. Vad är täljare och nämnare

  4. Förklara vad blandad form respektive bråkform är

  5. Rita några bråk som bilder

  6. Hur räknar man ut andelen av någonting

  7. Hur adderar man bråk?

  8. Hur subtraherar man bråk?

  9. Vad har man för nytta av bråk i vardagen

  10. Spara den här filen i din dator. Slut!