pro pot ebujeme n kup zdravotn p e n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Proč potřebujeme nákupčí zdravotní péče PowerPoint Presentation
Download Presentation
Proč potřebujeme nákupčí zdravotní péče

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12
eliana-richmond

Proč potřebujeme nákupčí zdravotní péče - PowerPoint PPT Presentation

119 Views
Download Presentation
Proč potřebujeme nákupčí zdravotní péče
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Proč potřebujeme nákupčí zdravotní péče MUDr. Pavel Hroboň, M.S.

 2. SHRNUTÍ DNEŠNÍ PREZENTACE • Zdravotní pojišťovny mají vedle krytí rizika svých klientů také roli nákupčích zdravotní péče. V této roli působí jako agenti občana. Jejich úkolem je: • Zajištění dostupnosti a kvality zdravotní péče • Vyjednání výhodných podmínek s poskytovateli zdravotních služeb • Zajištění návaznosti a integrace péče • Působení nákupčích zdravotní péče je dlouhodobě prospěšné i pro poskytovatele zdravotní péče.

 3. CO JE TO NÁKUP ZDRAVOTNÍ PÉČE? DNEŠNÍ SITUACE NÁKUP ZDRAVOTNÍ PÉČE

 4. DOPADY CHYBĚJÍCÍCH NÁKUPČÍCH ZDRAVOTNÍ PÉČE • Rozdíly v kvalitě péče • Kvalita péče není systematicky sledována a srovnávána mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními • Poskytovatelé nejsou ve své nabídce dostatečně specializovaní • Významné dopady na kvalitu a cenu péče • Významné rozdíly v ceně stejných zákroků mezi jednotlivými nemocnicemi • Bez možnosti pojišťoven přesměrovat pacienty a finanční prostředky dochází k zakonzervování současného nevyhovujícího stavu a ke znemožnění rozvoje efektivních a kvalitních poskytovatelů • Nedostatečná specializace péče • Rozdíly v ceně zákroků • Není umožněn růst kvalitních poskytovatelů Finálním důsledkem je finanční krize, v systému chybí zdroje vydávané na neúčelnou, nekvalitní a zbytečně drahou péči

 5. PRAVDĚPODOBNOST PŘEŽITÍ PŘI RAKOVINĚ PRSU, II. STADIUM, ŽENY DO 60 LET, RŮZNÁ PRACOVIŠTĚ Podíl přežívajících Čas - měsíce

 6. POČTY TOTÁLNÍCH ENDOPROTÉZ KOLENNÍHO KLOUBU PROVEDENÉ JEDNOTLIVÝMI POSKYTOVATELI V 1.POLOLETÍ 2004 Počet vykázanýchTEP kolenního kloubu Poskytovatelé

 7. PRŮMĚRNÉ NÁKLADY NA TEP KOLENNÍHO KLOUBU U POSKYTOVATELŮ, KTEŘÍ VYKÁZALI V 1.POL. 2004 VÍCE NEŽ 30 PŘÍPADŮ Náklady na zdravotnickýmateriál a vykázané body na 1 TEP kolenního kloubu Poskytovatelé

 8. Zvýšení efektivity poskytovatelů • Cílem je zvýšení efektivity poskytovatelů, ne • plošné snížení jejich počtu a ponechání zbytku v • jejich dnešní podobě • Kontrahovaní zdravotní péče, ne poskytovatele • Rozhodnutí o uzavření kontraktu se odehrává na • úrovni druhu péče, nikoliv zdravotnického zařízení • Stanovení druhu, kvality, objemu a ceny péče • Zdravotní pojišťovny předem zveřejní požadavky na druh a kvalitu zdravotní péče, následně je dohodnut objem a cena PRINCIPY NÁKUPU ZDRAVOTNÍ PÉČE

 9. 8 NÁVRH KROKŮ SMĚŘUJÍCÍCH K DOSAŽENÍ CÍLOVÉHO STAVU 1. Specifikace druhu a kvality poskytované péče 2. Specifikace objemu a ceny zdravotní péče • Může proběhnout v rámci dnešních výběrových řízení • Probíhá na základě předem zveřejněných požadavků na kvalitu péče • Výsledkem bude zajištění základních předpokladů kvality a částečná koncentrace vybraných druhů péče • Může plně proběhnout až po změně legislativy (nutná transformace dohodovacího řízení) • Založena na možnosti pojišťoven omezit objem péče, pokud bude smluvně zajištěna jinde, a domluvit cenu péče • Doporučujeme začít veřejnými obchodními soutěžemi na dobře definovatelné druhy péče s předem stanovenými podmínkami kvality

 10. ROZDÍLNÝ PŘÍSTUP K NÁKUPU JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ PÉČE Lůžková zdravotnická zařízení a velká centra ambulantních služeb • Nákup péče podle individuálně domluvené ceny dává smysl z důvodu: • Možné částečné centralizace péče oproti dnešnímu stavu • Významných úspor z rozsahu • Velikosti poskytovatele • Poskytování různých kombinací služeb Ambulantní lékaři • Individuální dohadování ceny není ve většině případů vhodné • Většina péče musí být dostupná lokálně • Úspory z rozsahu nejsou velké • Vysoký počet malých poskytovatelů • Poskytování homogenního produktu

 11. DOPAD NÁKUPU ZDRAVOTNÍ PÉČE NA POSKYTOVATELE • Zvýšení efektivity a kvality péče v celém systému • Rozvoj inovativních metod • Finanční rovnováha systému • Větší spokojenost pacientů i zdravotníků

 12. ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI S NÁKUPEM PÉČE • Posílení postavení pojišťoven v zemích se systémem veřejného zdravotního pojištění (např. projekty řízené péče ve Švýcarsku, postupný nákup péče v Holandsku) • Vytváření „vnitřního trhu“ v zemích s národní zdravotní službou. Roli plátců hrají samosprávy, specializované agentury nebo např. skupiny lékařů primární péče (Velká Británie) • Dlouhodobé zkušenosti v zemích s kombinací veřejného a soukromého pojištění (USA) Nákup zdravotní péče je jednoznačným trendem ve všech vyspělých zemích