bu51 syst my cad n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
BU51 Systémy CAD

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

BU51 Systémy CAD - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

BU51 Systémy CAD. RNDr. Helena Novotná. Obsah přednášek. Co potřebujeme z teorie Ovládání a přizpůsobení AutoCADu (profily, šablony, pracovní prostory, karty, vlastní zkratky...) Poznámkové objekty, vlastní čáry a šrafy Tisk z modelu a rozvržení

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BU51 Systémy CAD' - bree-jimenez


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bu51 syst my cad

BU51Systémy CAD

RNDr. Helena Novotná

obsah p edn ek
Obsah přednášek
 • Co potřebujeme z teorie
 • Ovládání a přizpůsobení AutoCADu(profily, šablony, pracovní prostory, karty, vlastní zkratky...)
 • Poznámkové objekty, vlastní čáry a šrafy
 • Tisk z modelu a rozvržení
 • Spolupráce mezi výkresy a s jinými programy
 • 3D modelování a vizualizace
 • Souřadné systémy, pohledy na model, zobrazení modelu
 • Způsoby a možnosti modelování v AutoCADu
 • Ukázky dalších CAD programů (Revit, Civil 3D...)

Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014

obsah cvi en
Obsah cvičení
 • Rozšíření znalostí o kreslení v rovině (6 týdnů)
  • Kreslení a editace
  • Popis výkresu a kótování
  • Bloky, externí reference
  • Výstup výkresu
 • Základy 3D modelování a vizualizace (5 týdnů)
  • Prostředí pro modelování
  • Modelování z těles, tělesa generovaná z řídících křivek
  • Základy vizualizace (materiály, pohledy, světla, render)
 • Zápočtový test

Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014

u ebn texty
Učební texty
 • učební texty pro rovinuhttp://www.fce.vutbr.cz/studium/materialy/autocad/acad_I_CZ/defaultCE.html
 • e-learningové materiály (podle cvičení)

Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014

cad syst my
CAD systémy
 • CAD – ComputerAided Designpočítačová podpora projektování, návrh pomocí počítače
  • vektorové editory (kreslení = tvorba objektů)
  • přesné zadávání bodů, velikostí apod.
  • základní geometrické tvary (čáry, oblouky, křivky)
  • úpravy existujících objektů
  • popisy, kóty
  • výkresová dokumentace
  • univerzální × specializované
  • 2D kreslení, 3D modeláře

Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014

zad v n bod
Zadávání bodů
 • Možnosti zadávání bodů:
  • myší
  • kreslící pomůcky
   • mřížka a krok,
   • kolmé kreslení,
   • trasování,
   • uchopovací režimy
 • Typy souřadnic
  • kartézské (2D i 3D)
  • polární (2D)
  • sférické (3D)
  • válcové (3D)
 • absolutní G relativní

Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014

kart zsk sou adnice

yB

B

dy

y

yA

A

dx

0

xA

xB

0

x

Kartézské souřadnice
 • pravoúhlý souřadný systém (většinou pravotočivý)
 • absolutní souřadnice x, y, z(vzdálenost od počátku)
 • relativní souřadnice dx, dy, dz(vzdálenost od předchozího bodu)

AutoCAD

x,y,z

@dx,dy,dz

Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014

jtsk autocad
JTSK × AutoCAD
 • JTSK je levotočivý systém
 • Nelze zadat přímo do AutoCADu, je třeba upravit předem data:xAutoCAD= –yJTSKyAutoCAD = –xJTSK
 • následná úprava překlopit, otočit

JTSK

y

y

y

AutoCAD

AutoCAD

AutoCAD

x

x

x

Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014

pol rn sou adnice

B

r

φ

A

y

r

φ

0

0

x

Polární souřadnice
 • směr a jednotky pro zadání úhlu
 • absolutní: vzdálenost od počátku, úhel od osy x
 • relativní: vzdálenost od předchozího, úhel od osy xněkde vzdálenost od předchozího, úhel od předchozího směru
 • x = r cos(φ), y = r sin(φ)

AutoCAD

vzd<úhel

@vzd<úhel

Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014

sf rick sou adnice
Sférické souřadnice
 • vzdálenost od počátkuúhel v rovině xyúhel „nad obzorem“
 • x = r cos(a) cos(b)y = r sin(a) cos(b)z = r sin(b)

r

b

a

AutoCAD

vzd<a<b

@vzd<a<b

Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014

v lcov sou adnice

v

r

a

x

Válcové souřadnice
 • vzdálenost od počátku v rovině xyúhel od osy xvýška
 • x = r cos(a)y = r sin(a)z = v

AutoCAD

vzd<a,výška

@vzd<a,výška

Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014

sou adn syst my

Souřadné systémy

uživatelské souřadné systémy

použití v rovině a v prostoru

sou adn syst my1
Souřadné systémy
 • USS[UCS] (k. Pohled, m. Zobrazit)
  • globální [World]
  • předdefinované (doleva, doprava,...)
  • ViewCube (náhledová krychle)
  • určované uživatelem

poSunZOsa 3body obJektPLochapoHled X Y Z

 • Souřadné systémy lze pojmenovat a tím uložit.
 • Všechny zadávané hodnoty (souřadnic, posunů…) se berou vůči aktuálnímu souřadnému systému.
 • půdorys – aktuální, globální, pojmenovanýpříkaz PŮDORYS [plan] nebo menu Zobrazit / 3D pohledy / půdorys

Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014

sou adn syst my2

Y

Y

B

X

X

A

P[2,1]

Q[2,1]

[0,0]

Souřadné systémy
 • K čemu to je v rovině?
  • Dočasná změna počátku souřadnic.
  • Reálná data změřená od různých počátků.

globální souřadný systém

= [0,0]

uživatelský souřadný systém

Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014

sou adn syst my3
Souřadné systémy
 • K čemu to je v prostoru?
  • Posun počátku kvůli lepšímu zadávání souřadnic.
  • Kreslení a modelování vůči „šikmým“ plochám.

Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014

geometrick objekty v rovin
Geometrické objekty v rovině
 • úsečka
  • koncové body
  • vykreslení = rasterizace
 • kružnice (kruhový oblouk)
  • střed, poloměr (konc. body nebo bod a sevřený úhel)(bez ohledu na zadávání)
  • vykreslení přes úsečky
 • křivky (polyčára, kuželosečky, splajny...)
  • různé způsoby tvaru segmentů a výpočtu tvaru
  • body, kterými prochází (interpolační křivky)
  • řídící body (aproximační křivky)
  • vykreslení přes úsečky

Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014

geometrick objekty v rovin1
Geometrické objekty v rovině

NURBS křivky (technické křivky)

 • NURBS = NonUniform Rational B-Spline
 • hladké tvary
 • jednotný popis všech typů křivek (pomocí lineární kombinace polynomů)
  • (úsečka, oblouk, elipsa...)  křivka
  • rychlé výpočty (Hornerovo schéma)
  • snadná diferencovatelnost

Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014

trocha teorie definice
Trocha teorie – definice

Mějme dáno m kontrolních bodů Pi, m reálných čísel wi (váhy), stupeň křivky n a uzlový vektor t=(t0, t1,...tm+n+1).

NURBS křivka je definována jako

Bázové funkce N(t) jsou definovány rekurentně:

Nechť t=(t0, t1,...ts) je uzlový vektor. B-splajn funkce stupně n je definována:

Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014

kru nice jako nurbs k ivka
Kružnice jako NURBS křivka
 • Kružnice: střed [0,0] poloměr 1.
 • NURBS křivka
  • stupeň 2
  • kontrolní body (9) [1,0], [1,1], [0,1], [-1,1], [-1,0], ...
  • váhový vektor (1, 2/2, 1, 2/2, 1 2/2, 1 2/2, 1)
  • uzlový vektor (0, 0, 0, ¼, ¼, ½, ½, ¾, ¾, 1, 1, 1)

Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014

geometrick transformace

P

Q

Geometrické transformace
 • Posun
  • vektor posunutí (2 body P, Q)
  • pro úsečku: APx = Ax + (Qx – Px); APy = Ay + (Qy – Py); BPx = Bx + (Qx – Px); BPy = By + (Qy – Py);
  • pro kružnici: SPx = SPx + (Qx – Px); rP= r

B

y

BP

r

A

rP

S

SP

AP

x

0

Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014

geometrick transformace1

y

Q‘

r

φ

Q

r

a

S

0

x

Geometrické transformace
 • Otočení
  • pro bod
  • pro úsečku (konc. body)
  • pro kružnici (střed)

Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014