1 / 24

Potřebujeme akviziční semináře?

Potřebujeme akviziční semináře?. Aleš Brožek 24. seminář akvizičních pracovníků, Zlín 10. června 2014. Olomouc 2005. Hradec Králové 2006. Hradec Králové 2009. Praha 2010.

tolla
Download Presentation

Potřebujeme akviziční semináře?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Potřebujeme akviziční semináře? Aleš Brožek 24. seminář akvizičních pracovníků, Zlín 10. června 2014

  2. Olomouc 2005

  3. Hradec Králové 2006

  4. Hradec Králové 2009

  5. Praha 2010

  6. AKVIZICEKonference Akvizice je určena všem, kteří zasílají nabídky vyřazených dokumentů a plní tak nabídkovou povinnost.Kontaktní osoba: Roman Giebisch roman.giebisch@nkp.czPříspěvky zasílejte na adresu: akvizice@cvut.cz Informace o konferenci naleznete na adrese https://andrea.vc.cvut.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/akvizice

  7. Program: • Potřebujeme akviziční semináře? (Ing. Aleš Brožek, Severočeská vědcká knihovna v Ústí nad Labem) • Povinný výtisk neperiodických publikací a jeho oddělená evidence v KKFBvZ (Ing. Hana Mikulíková, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně) • Nákup knih ve Vědecké knihovně Olomouc (PhDr. Libuše Machačová, Vědecká knihovna v Olomouci) • Sdruženy systém akvizičních poptávek Knihovny univerzitního kampusu MU - Úvod a komentář (Mgr. Zdeňka Dohnálková, Knihovna univerzitního kampusu MU), Prezentace systémové aplikace (Mgr.Petr Křivánek, dtto), Praktické zkušenosti s využitím (Mgr. Jana Vartecká, dtto) • Nákup knih na MENDELU v režimu veřejné zakázky (Lenka Hrozková, Dis., a Bc. Vladimíra Perlová, Ústřední knihovna Mendelovy univerzity v Brně) Autor: Aleš BrožekPošli

  8. Přestávka na občerstvení • Systém společné akvizice pro většinu knihoven okresu Uh. Hradiště (Mgr. Libuše Pavlicová, Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště) • E-knihy - tak trochu jiný způsob akvizice (PhDr. Filip Vojtášek, Albertina icome Praha) • Možnosti využití nákupního portálu kniha.cz pro knihovny (Bc. Lukáš Gilánik, Mladá fronta a.s. - divize Knihy)

  9. Kontakty: Severočeská vědecká knihovna W. Churchilla 3 400 02 Ústí nad Labem Ing. Aleš Brožek brozek@svkul.cz T: 475200045

More Related