duhovnost djece n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DUHOVNOST DJECE PowerPoint Presentation
Download Presentation
DUHOVNOST DJECE

play fullscreen
1 / 47
Download Presentation

DUHOVNOST DJECE - PowerPoint PPT Presentation

elgin
198 Views
Download Presentation

DUHOVNOST DJECE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DUHOVNOSTDJECE

 2. ŠTO JE DUHOVNOST? Duhovnost je čovjekova bit i aktivnost kojom se razvija duhovna sposobnost čovjeka. Ona označuje djelovanje Božjega duha na čovjekov duh.

 3. DUHOVNA SPOSOBNOST ČOVJEKA Duh je dubinski sloj čovjeka. On je na vrhu ljestvice čovjekovih sposobnosti. Po sebi, duh je čovjeku nesvjestan.

 4. Važno je znati da duh i duhovnost nisu isto što i religioznost. Religioznost je samo jedna od struktura duhovne dimenzije čovjeka.

 5. Čovjek je, međutim, duhovan po duhu koji oživljava čitavo njegovo biće i čini ga čovjekom.

 6. Svaki je čovjek izvorno duhovan i tu duhovnost može razvijati u nedogled.

 7. Duhovnost povezuje čovjeka s izvornim apsolutnim duhom.

 8. Bog je izvor čovjeka i smisao njegova života te ga stoga vjernik i ateist spoznaje na svoj način.

 9. DUH I DUHOVNA DUŠA Duhovna duša je vrhunska sposobnost čovjekove duše. Ona čini čovjeka čovjekom.

 10. Duhovna duša prepoznaje se kao osoba, kao neuništivi život, kao savjest, um, srce, religioznost, povjerenje, ljubav, nada…

 11. DUHA u čovjeku prepoznajemo po: - kreativnosti - slobodi od prostora i vremena - moralnosti - sposobnosti za preobražaj

 12. Duh je SVIJEST i SAMOSVIJEST. On upravlja čovjekom i oživljuje ga.

 13. - znanstvena istraživanja Duh preko duhovne duše čovjeka osposobljava za: - za vjeru u Boga - za socijalnu dimenziju - za ljubav - za sućut i razumijevanje - za odgovornost

 14. Čovjek duhom traži smisao, ciljano djeluje, pravi projekte, planira, sagledava prošlost, sadašnjost i budućnost kao cjelinu.

 15. Čovjek traži razloge trpljenja, on se pita što je smrt, i odakle je došao na zemlju.

 16. Čovjek slobodno odlučuje o svojoj budućnosti, on je kruna svega što postoji. Pa ipak, on je stvoreni, a ne apsolutni duh i nema sudbinu u svojoj ruci.

 17. Tjeskobno je ugrožen dok ne spozna tko je stvoritelj i vlasnik njega i prirode.

 18. Bog je čovjekov najveći problem i najdublja potreba. Pronađe li Boga i stupi li s njime u dobre odnose on prestaje biti ugrožen i može uživati život u svijesti da smrt nije kraj nego početak novih sretnih avantura.

 19. Bog je netko tko je s nama, koga dodirujemo, a opet nam je na psihofizičkoj razini neizmjerno dalek i nepoznat.

 20. DIJETE I NJEGOVA DUHOVNA DIMENZIJA Suvremena istraživanja početaka čovjekova života kažu da se kod začeća najprije stvara čovjekova osobnost, tj. duhovna dimenzija, a onda se prema tom uzorku stvara i psihofizička razina čovjeka. Duhovnost je bitna osobina djeteta.

 21. Dijete je od trenutka začeća potpuna osoba, koja se ne mijenja, nego u cijelom životu ostaje nepromijenjena, ista, identična unatoč svim psihofizičkim promjenama.

 22. Djeca su još duhovnija od odraslih, jer se neposrednije služe duhovnom dušom, koja je od početka cijela i aktivna, dok su mozak, kao i psiha, još nerazvijeni.

 23. Dijete hvata duhovne signale majčine nježnosti i ljubavi.

 24. Nježnost i ljubav su, naime, duhovne kvalitete.

 25. Sve do treće ili pete godine života dijete živi gotovo isključivo na bazi duha i njegove spoznaje.

 26. Ono pita o temeljnim egzistencijalnim tajnama svijeta, kako je došlo na svijet, čiji je svijet, zašto je na svijetu…

 27. Djeca osobito simpatično razumiju jezik molitve i susreta s Bogom.

 28. Dok im psihofizička dimenzija još nije razvijena, duh je potpuno svjestan i gotovo transparentno spoznaje Božju blizinu.

 29. Kad roditelji prelaze preko temeljnih pitanja djeteta, tad u djetetu raste agresivnost i frustriranost, što će se kasnije odraziti u raznim devijantnim ponašanjima.

 30. Opasno je misliti da se pred djetetom nešto može sakriti i da ga se može prevariti.

 31. Kad dijete odraste, ono će zbog toga postati agresivno ili depresivno.

 32. Roditelji, njegovateljice u jaslicama, odgojiteljice u vrtiću naposljetku, cijelo društvo mora znati kako djetetu pomoći da se povjerenje iz njegove duhovne duše proširi na psihofizičku dimenziju. te učitelji u školi,

 33. KAKO POMOĆI DJETETU? Da bismo djetetu mogli pomoći doprijeti do temeljnog povjerenja i sigurnosti, potrebno je poznavati duhovnu dušu, njezine reakcije, i patologiju, te moguću terapiju.

 34. Razne duhovne terapijske inicijative S jedne strane važno je bolesnom mozgu pomoći lijekovima, ali najvažnije je – kako za duh, tako i za mozak – čovjeku pomoći pozitivno misliti, nadati se i vjerovati u dobro.

 35. Kao izvrstan lijek protiv bolesti duhovne duše, a time i psihe i tijela, navodi se MEDITACIJA I MOLITVA.

 36. Uz molitvu i meditaciju, neizlječive bolesti na području psihe mogu se liječiti i metodom logoterapije.

 37. LOGOTERAPIJA je metoda koja se razvila za liječenje psihičkih smetnji i bolesti duhovnom dimenzijom.

 38. Cilj logoterapije je da se čovjek oslobodi depresija, suicidalnih misli i ovisnosti, a nakon toga da započne pozitivno misliti, nadati se, vjerovati u dobro i odlučiti se za ono što je život.

 39. Doživljavajući ljubav i ljubeći, čovjek nadilazi samoga sebe i ulazi u pozitivan životni stav.

 40. Poznavaoci duhovne inteligencije osobito zahtijevaju da se djeci daju odgovori na egzistencijalna pitanja koja postavljaju, te ističu da su nježnost prema djeci, međusobna ljubav oca i majke i pozitivan optimistički stav okruženja u kojem djeca žive odlučujući za zdravlje djece.

 41. Hagioterapija - liječenje svetim Hagioterapija je nastala kao metoda otkrivanja i razumijevanja ranjenosti i raznih patoloških stanja duhovne duše, te njezina liječenja i rehabilitacije.

 42. 15-godišnje iskustvo pokazuje da se vrlo uspješno može pomoći djeci i odraslima u raznim krizama, bolestima i frustracijama, djelujući na duhovnu dušu najprije kognitivno, a onda i duhovno-terapijski.

 43. LJUBAV I POVJERENJE su temeljni putovi na kojima se liječe traume duše. Ljubav je najsnažnija snaga duha.

 44. Ljubav dospijeva neposredno od duha roditelja u duh djeteta jer duhovna dimenzija neposredno razumije i realizira ljubav.

 45. Duhovna dimenzija je najneposredniji i najsigurniji most do djetetova srca i uma.

 46. ZAKLJUČAK Čovjek je prvenstveno duhovno biće. Duhovna dimenzija je odlučujuća za zdrav razvoj cjelovitosti čovjekova bića. Dijete treba ljubav kako bi u njemu raslo povjerenje u ljude, život i svoje sposobnosti. Roditelji su najvažniji odgojitelji djeteta i uvjet za zdrav razvoj djetetove osobnosti. Uz obitelj, nužno je da i cijelo društvo zna na kojim se temeljima gradi uspješno i solidno društvo.

 47. ZAHVALJUJEM NA POZORNOSTI!