1 / 39

Grad Belišće prijatelj djece

Grad Belišće prijatelj djece. je grad u RH koji pripada Osječko – baranjskoj županiji u sastav grada ulazi 9 naselja: Belišće, Bistrinci, Bocanjevci, Gat, Gorica Valpovačka, Kitišanci, Tiborjanci, Veliškovci i Vinogradci. Grad Belišće. Broj djece i stanovnika Izvor: DZS iz 2001.g.

vevay
Download Presentation

Grad Belišće prijatelj djece

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Grad Belišćeprijatelj djece

 2. je grad u RH koji pripada Osječko – baranjskoj županiji u sastav grada ulazi 9 naselja: Belišće, Bistrinci, Bocanjevci, Gat, Gorica Valpovačka, Kitišanci, Tiborjanci, Veliškovci i Vinogradci Grad Belišće

 3. Broj djece i stanovnika Izvor: DZS iz 2001.g.

 4. DND Belišće Centar mladih Belišće Zajednica tehničke kulture Valpovo Udruga za djecu i mlade s poteškoćama u razvoju “ Zvono” Likovna udruga “ Bel-art” Književna udruga “Vers” Udruga za dijalog i nenasilje Udruga Moto klub “2 grada” UHDDR Belišće Kinološko društvo Belišće Radio klub “Belišće 9A1KDE” DVD Belišće DVD Bistrinci DVD Vinogradci DVD Bocanjevci DVD Tiborjanci DVD Veliškovci DVD Gat UŠR “Podravac” Bistrinci UŠR “Virje” Gat UŠR “Belišće” Belišće KUD “Šokadija” Bocanjevci KUD “A. Evetović Miroljub” Veliškovci, Gat, Tiborjanci Udruge koje imaju programe s djecom i za djecu

 5. 1. Gradski maskenbal 2. Uskrsna prodaja pisanica Aktivnosti udruga za djecu u 2011. godini (1)

 6. 3. Igraonice za predškolsku djecu 4. Cvjetni korzo Aktivnosti udruga za djecu u 2011. godini (2)

 7. 5. Izložba božićnih čestitki 6. Biciklijada Aktivnosti udruga za djecu u 2011. godini (3)

 8. 7. Radionice dječjeg foruma 8. Posjet Muzeju Aktivnosti udruga za djecu u 2011. godini (4)

 9. 9. Revija “Dijete i pas” 10. “Eko medo u akciji” akcija prikupljanja plastične ambalaže Aktivnosti udruga za djecu u 2011. godini (5)

 10. 11. Susreti vatrogasne djece i mladeži 12. Smotra mladenačke poezije Aktivnosti udruga za djecu u 2011. godini (6)

 11. Prilagođeni nogostupi/ rampe u gradu Radionice i predavanja na temu unapređenja kvalitete življenja djece s poteškoćama u razvoju Dijete u sigurnom i zdravom gradu (1)

 12. Festival alternativnih metoda rehabilitacije djece pod nazivom “Zvoni zvono” Inkluzija osoba s poteškoćama u razvoju u sklopu projekta “Kao da sam doma” Dijete u sigurnom i zdravom gradu (2)

 13. Predavanja za najmlađe o sigurnosti u prometu i prometnoj kulturi Postavljeni su semafori i ležeći policajci ispred osnovne škole Dijete u sigurnom i zdravom gradu (3)

 14. Za svako novorođeno dijete Grad isplaćuje 1.000 kn Rad patronažne sestre i liječnika Novootvorena pedijatrijska ordinacija Zdravlje djece (1)

 15. Za oko 150 djece slabijeg imovinskog stanja Grad snosi troškove mliječne kuhinje u osnovnoj školi Ivana Kukuljevića Dječji vrtić “Maslačak” i osnovna škola promiču pravilnu i zdravu prehranu Zdravlje djece (2)

 16. 10. jubilarni malonogometni turnir “Droga, ne hvala” edukativne radionice s učenicima osnovne škole Vijeće za prevenciju provodi akcije s ciljem suzbijanja prekršaja i nasilja među mladima Zdravlje djece (3)

 17. Dječji vrtić “Maslačak” OŠ Ivana Kukuljevića Odgoj i obrazovanje djece

 18. DV “Maslačak” organizacijski čine: Matični vrtić u Belišću Područni vrtići u Bizovcu i Petrijevcima DV “Maslačak” Belišće organiziran je u 7 odgojnih skupina: 2 jasličke (mlađa i starija - djeca od 12 mj. do 3 godine) 5 vrtićkih ( djeca od 3 - 6 godina) Dječji vrtić “Maslačak” (1)

 19. Dječji vrtić “Maslačak” (2) • Mlađa jaslička skupina 15 djece • Starija jaslička skupina 15 djece • Mlađa vrtićka skupina 18 djece • Srednja vrtićka skupina I 23 djece • Srednja vrtićka skupina II 28 djece • Starija vrtićka skupina 23 djece • Ukupno upisano djece 2010/11. 154 djece

 20. U matičnom vrtiću u Belišću i područnim vrtićima u Bizovcu i Petrijevcima ukupan broj prijavljene djece s poteškoćama u razvoju iznosi 26 Dječji vrtić “Maslačak” (3)

 21. Pohađa 887 učenika u 42 razredna odjeljenja 81 učenik s posebnim potrebama Poseban razredni odjel od 9 učenika s kojima radi defektolog OŠ Ivana Kukuljevića

 22. Solidarnost na djelu Humanitarne priredbe Socijalna skrb za djecu (1)

 23. Razmjena školskih udžbenika Božićno darivanje djece Socijalna skrb za djecu (2)

 24. Predstave za djecu Foto-video škola Kultura djece i za djecu (1)

 25. Gradska knjižnica -Radionica za djecu Škola likovnih aktivnosti Kultura djece i za djecu (2)

 26. Šport djece i za djecu (1)

 27. Šport djece i za djecu (2)

 28. ODBOJKA

 29. RUKOMET

 30. KOŠARKA

 31. NOGOMET

 32. KAJAK

 33. Bazen Belišće Nastavno – športska dvorana Slobodno vrijeme i rekreacija djece (1)

 34. Crkveno - pjevački zbor Dobrovoljna vatrogasna društva Slobodno vrijeme i rekreacija djece (2)

 35. U Belišću ima 16 dječjih igrališta U prigradskim naseljima Grada Belišća ima 13 dječjih igrališta Dječja igrališta

 36. Samohrani roditelj za 1. i 2. dijete plaća 70% cijene vrtića, a za 3. ne plaća ništa ukoliko mu primanja ne prelaze 1.500 kn Za djecu 100% invalida vrtić se plaća 50% od cijene Podrška i pomoć roditeljima u skrbi i odgoju djece (1)

 37. Program Pomoć u kući Centar mladih Belišće Podrška i pomoć roditeljima u skrbi i odgoju djece (2)

 38. Hvala na pažnji!

More Related