literat ra n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Literatúra PowerPoint Presentation
Download Presentation
Literatúra

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 75

Literatúra - PowerPoint PPT Presentation


  • 198 Views
  • Uploaded on

Literatúra. monitorové otázky. 1. O ukážke môžeme povedať, že je to:. a/ epický text b/ lyrický text c/ lyricko-epický text d/ dramatický text.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Literatúra' - elga


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
literat ra

Literatúra

monitorové otázky

1 o uk ke m eme poveda e je to
1. O ukážke môžeme povedať, že je to:

a/ epický text

b/ lyrický text

c/ lyricko-epický text

d/ dramatický text

slide3
Neďaleko Suchej, pri Radkovej, je studnička a kopec, čo vyzerá, akoby tam pastierka stála pri studničke a pásla stádo snehobielych oviec. Ľud si o tom kopci rozpráva:

Voľakedy tam vraj žila krásna dievčina, ale pyšná a panovačná. Vyhľadávala len samotu a svoje ako sneh biele ovce pásavala vždy len pri studničke. Raz šiel okolo smädom zmorený starček. Poprosil ju, aby ho pustila k studničke napiť sa.

„Z tejto studničky pijem len ja a moje ovce! Tebe to nedovolím, aj keby si hynul smädom,“ okríkla ho dievčina. Skôr ako zmizol, nahnevaný starček jej odvetil: „No, keď sa mi nedáš napiť, aj ty a tvoje ovce sa z tejto studničky napijete len raz.“

Keď sa zvečerilo, krásna dievčina napojila stádo, ba aj sama sa napila. Ale keď chcela stádo hnať domov, celá aj so stádom tam na mieste skamenela a zo studničky sa viac nenapila.

(podľa M. A. Húsku: Skamenené stádo)

2 ktor z mo nost je vetou z vn torn ho monol gu
2. Ktorá z možností je vetou z vnútorného monológu?

a/ Včelín bol tichý, pokojný.

b/ Samo sa usmial a sadol si na lavičku.

c/ Nedeľa zvonila vo veži vysoko nad ním.

d/ Večer čo večer by som si vyniesol hrudu medu.

slide5
Včelín bol tichý, pokojný. Tlmené jesenné bzučanie včiel Samo takmer nevnímal. Nedeľa zvonila vo veži vysoko nad ním. Dotkol sa úľov, letmo do nich nazrel a dal im pokoj. ... Samo sa usmial a sadol si na lavičku. Upravil pod sebou domáci koberec a vystrel sa. Telom sa mu šíril blažený pocit. Keby som bol mladší, pomyslel si, vkĺznem do úľa medzi včely a popracujem usilovne s nimi. Večer čo večer by som vyniesol hrudu medu. Sladkého a voňavého.

(Peter Jaroš: Tisícročná včela)

3 po pre tan nasleduj ceho textu ozna te ktorou z mo nost sa za na p smo post v
3. Po prečítaní nasledujúceho textu označte, ktorou z možností sa začína pásmo postáv:

a/ Po návrate zo Žiliny, vymienil som si teda, ...

b/ Neuveriteľná vec, že prichodíš, Peter!

c/ Dom by som si chcel postaviť na starootcovskom, ...

d/ Našiel som v nich oporu.

slide7
Po návrate zo Žiliny, vymienil som si teda, že už nebudem chodiť do krajov obzerať hory, ale že zostanem pracovať na píle. Veď i tam sa našla robota pre mňa. Vo voľnom čase po práci zamýšľal som si postaviť domček.
  • Neuveriteľná vec, že prichodíš, Peter! – vykríkol ujček, keď ma zočil a ujčinka sa mi hodila okolo hrdla.
  • Dom by som si chcel postaviť na starootcovskom, - priznávam sa hneď po zvítaní.
  • Veru sa ti i patrí, - povedali obaja naraz. Našiel som v nich oporu.

(Margita Figuli: Tri gaštanové kone)

4 pomenujte kr tky liter rny ner to m sme si celkom ist nikdy nie je pravda oscar wilde
4. Pomenujte krátky literárny žáner: To, čím sme si celkom istí, nikdy nie je pravda. (Oscar Wilde)

a/ aforizmus

b/ anekdota

c/ epigram

d/ epizeuxa

5 ak druh r mu po il autor v nasleduj cej uk ke
5. Aký druh rýmu požil autor v nasledujúcej ukážke?

a/ združený

b/ obkročný

c/ striedavý

d/ prerývaný

slide10
Tak podvedome hľadá azyl

syn, produkt našej réžie.

Sme hrdí, že sa nepokazil.

Veríme, že to prežije.

(Ján Štrasser: O synovi)

6 ku ktor mu liter rnemu nru by ste zaradili uk ku
6. Ku ktorému literárnemu žánru by ste zaradili ukážku?

a/ detektívna poviedka

b/ denník

c/ báj

d/ legenda

slide12
Každá sezóna mojej kariéry pestúnky sa začínala kolom prijímacích pohovorov, ktoré sa navzájom tak podobali, až som často rozmýšľala, či všetkým matkám niekto nepodstrčil tajnú príručku Rodičovského spolku.

Orechovým drevom obložený výťah ma pomaly vynáša ako vedro v studni k potenciálnej solventnosti. Keď sa blíži k poschodiu, kde máme dohodnuté stretnutie, zhlboka sa nadýchnem. Dvere výťahu sa otvoria a ja vstupujem do malého vestibulu, odkiaľ sa vchádza do bytov. Na poschodí bývajú väčšinou dva. Stlačím zvonček. Pestúnkina realita: matka odo mňa vždy očakáva, že zazvoním, aj keď vrátnik z prízemia ju informoval o mojom príchode a ona už pravdepodobne stojí za dverami. Možno tam stojí, odkedy sme spolu telefonovali.

Matka je vždy drobnej postavy, s rovnými, riedkymi vlasmi. Vždy má na sebe drahé kaki nohavice, pruhované tričko a biely sveter. Počas siedmych rokov a mnohých prijímacích pohovorov sa toto oblečenie, hovoriace Ja som matka, v nenútených nohaviciach, ale naháňajúce strach vo svojich stodolárových topánkach, vôbec nezmenilo.

(Emma McLaughinová, Nicola Krausová: Denník pestúnky)

7 ktor z uveden ch tvrden nevystihuje my lienky uk ky milana r fusa m rniv jese
7. Ktoré z uvedených tvrdení nevystihuje myšlienky ukážky Milana Rúfusa Márnivá jeseň?

a/ je sychravé a hmlisté počasie

b/ pofukuje, duje vietor

c/ vtáky odleteli do teplých krajín

d/ opadali listy zo stromov

slide14
Milan Rúfus: Márnivá jeseň

Po prstoch sa kradne dáždik tichý.Súka nebo tenké pradivá.Vyzlečená vetrom z dávnej pýchy,ošumela jeseň márnivá.Do halúz jak vetchý popol letazosypala listy hrdých krás.O päsť vŕškov hlavou podopretá,trpezlivo čaká na svoj čas.Hotová tú slávu chvíľou každouoželieť jak ľúbosť nevernú.Chríplym hláskom padajúcich dažďovpesničku si spieva večernú.A na lúke na zhorených trávachzahulákal kaviek čierny zbor.Sedí hmla jak sliepka popolavána kŕdliku učupených hôr.Mokrou dlaňou hladiac pusté brehy,z polospánku riečka hovorí:Sniežik, príď. A plný múdrej nehyzakry stud tej nahej pokory!

8 k ak mu liter rnemu druhu patr uk ka
8. K akému literárnemu druhu patrí ukážka?

a/ báseň

b/ pieseň

c/ lyrika

d/ epika

9 ak m umeleck m jazykov m prostriedkom je pod iarknut slovn spojenie v uk ke milana r fusa
9. Akým umeleckým jazykovým prostriedkom je podčiarknuté slovné spojenie v ukážke Milana Rúfusa?

a/ metonymia

b/ personifikácia

c/ epiteton

d/ prirovnanie

slide17
10. V poslednej strofe ukážky autor použil striedavý rým. V ktorej z možností je uvedená schéma striedavého rýmu?

a/ abcb

b/ abba

c/ abab

d/ aabb

slide18
Chvíľočku mi čítaj z dlane

Nazri ako do studne

Do studne kde všetci máme

skryté nitky osudné

Chvíľočku mi čítaj z dlane

Z mojej dlane tajomnej

Ktoré šťastie raz ma sklame?

Kam vedú tie čiary v nej?

Chvíľočku mi čítaj z dlane

Možno že sa dozvieme

čo sa z našej lásky stane

raz na konci jesene

Chvíľočku mi čítaj z dlane

V zime je vždy horúca

Sú v nej dobre poskrývané

tiché cesty do .................

(Kamil Peteraj: Chvíľočku)

11 ktor slovo patr na vybodkovan miesto v 4 strofe uk ky
11. Ktoré slovo patrí na vybodkované miesto v 4. strofe ukážky?

a/ (do) oblakov

b/ (do) mora

c/ (do) obloka

d/ (do) srdca

12 ak m umeleck m jazykov m prostriedkom je slovn spojenie zlatist jese
12. Akým umeleckým jazykovým prostriedkom je slovné spojenie zlatistá jeseň?

a/ personifikácia

b/ prirovnanie

c/ epiteton

d/ anafora

13 o skryl b snik do dlane v poslednej strofe uk ky
13. Čo skryl básnik do dlane v poslednej strofe ukážky?

a/ tajnú budúcnosť

b/ čiary

c/ tiché cesty

d/ tajomstvá

14 ak druh r mu pou il autor v uk ke
14. Aký druh rýmu použil autor v ukážke?

a/ prerývaný, abcb

b/ obkročný, abba

c/ striedavý, abab

d/ združený, aabb

slide23
Ján Smrek: Malá báseň Maličká je báseň daktorá. Ako maličká je konvalinka. Ale vonia, ale plápolá. Ako malé dieťa, ktoré spinká. Plávajú aj básne veliké. Kryhy ľadové sú v mori, ľady. Lesknú sa ako čepeľ na dýke. Nač' ich písať? Nemajú ich radi. Malú báseň píšem, kvapkám ju z voskovice na stôl: prst daj na ňu, a jej teploty hneď ožijú, máš ju jak na srdci nakvapkanú. Niekto nežnú lastovičku rád, niekto obdivuje albatrosa. Na svete si možno preberať. Komu oceán a komu ........... Ja som teraz iba za rosu. Aj v oku ju veľmi často mávam. Malú báseň píšem. Kolosu neklaniam sa, iba jarným trávam.
15 ktor z uveden ch slov patr na zakryt miesto v 4 strofe uk ky
15. Ktoré z uvedených slov patrí na zakryté miesto v 4. strofe ukážky?

a/ voda

b/ rieka

c/ rosa

d/ slza

16 k omu prirovnal autor mal b se o ktorej sa p e v uk ke autor mal b se prirovnal
16. K čomu prirovnal autor malú báseň, o ktorej sa píše v ukážke? Autor malú báseň prirovnal:

a/ ku konvalinke

b/ k čepeli na dýke

c/ k albatrosovi

d/ k ľadovej kryhe

17 ak umeleck jazykov prostriedok predstavuje slovn spojenie m rosu v oku
17. Aký umelecký jazykový prostriedok predstavuje slovné spojenie má rosu v oku?

a/ personifikáciu

b/ prirovnanie

c/ epiteton

d/ metaforu

18 ur te r m b sne
18. Určte rým básne:

a/ združený, aabb

b/ prerývaný, abcb

c/ striedavý, abab

d/ obkročný, abba

slide28
Ján Smrek: Stromy

Príroda zákon je,človek však neposlúcha,preto je zmätok v ňoma strom je sídlom ducha.

19 ak mot v spracoval autor v ryvku
19. Aký motív spracoval autor v úryvku?

a/ šťastie a rodina

b/ láska a priateľstvo

c/ sloboda a voľnosť

d/ samota a pokoj

slide30
Štefan Žáry: Kotva a krídla

Skúste ma uväzniť -vzopnem sa, dosť mám sily,aj s klietkou vyletímdo voľnej modraviny.

20 ktor slovensk n rodovci sa v roku 1843 zasl ili o uz konenie spisovnej sloven iny
20. Ktorí slovenskí národovci sa v roku 1843 zaslúžili o uzákonenie spisovnej slovenčiny?

a/ Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban, Michal Miloslav Hodža

b/ Ján Hollý, Anton Bernolák, Ľudovít Štúr

c/ Ján Kalinčiak, Ľudovít Štúr, Janko Kráľ

d/ Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban, Samo Chalupka

slide32
21. Máte hlavu, ale špendlík ju má tiež. Tento stručný vtipný výrok, ktorý vyjadruje všeobecne platnú myšlienku, je:

a/ hádanka

b/ aforizmus

c/ anekdota

d/ porekadlo

22 ktor skupina slov m s vislos s divadelnou hrou
22. Ktorá skupina slov má súvislosť s divadelnou hrou?

a/ strih, montáž, filmový scenár

b/ zvukové efekty, muzikál, animácia

c/ kamera, záber, zvuk

d/ dejstvo, vyvrcholenie deja, výstup

23 pozorne si pre taj ryvok b sne andreja sl dkovi a neha te ud m j ur i r m b sne
23. Pozorne si prečítaj úryvok básne Andreja Sládkoviča Nehaňte ľud môj. Urči rým básne:

a/ a b c b - prerývaný

b/ a a b b – združený

c/ a b b a - obkročný

d/ a b a b - striedavý

slide35
Počuješ bájne hlasy povestí?

Hovoria tie, keď čas čuší,

zázračný z nich on svet má vyviesti,

budúci svet v nich tuší.

(Andrej Sládkovič: Nehaňte ľud môj)

slide36

24. V ktorom krátkom literárnom žánri autori nevyslovujú svoj názor priamo, ale obrazne,čiže nepriamo, utajene, tzv. alegóriou a kde nositeľmi ľudských vlastností sú neživépredmety alebo zvieratá?

a/ óda

b/ sonet

c/ bájka

d/ novela

25 pozorne si pre taj ryvok z diela uda z bka jar adely ostrol ckej ur i liter rny ner diela
25. Pozorne si prečítaj úryvok z diela Ľuda Zúbka Jar Adely Ostrolúckej. Urči literárny žáner diela:

a/ dobrodružný román

b/ historický román

c/ vedecko-fantastický román

d/ poviedka

slide38
Po štyroch rokoch Evka navštívi Ostrolúckych vo Viedni. V rozprávaní Adely sa odvíja príbeh jej lásky k Štúrovi. Za tie štyri roky sa Adelka zmenila. Ani nie tak výzorom ako povahovo. Poznala som ju ako veselú, márnomyseľnú, trochu panovačnú krásavicu, ktorá sa od ostatných panských slečien odlišovala iba tým, že bola oveľa vzdelanejšia a jej znalosti neboli len nánosom, ktorý by ju mal robiť v očiach známych interesantnejšou, ale vyplývali z hlbokého duševného zaujatia pre všetko krásne a výnimočné. Teraz stála predo mnou vážna dáma krásnej, ale trochu smutnej tváre, v ktorej sa skrývalo čosi neznáme a nevšedné.

(Ľudo Zúbek: Jar Adely Ostrolúckej)

slide39
26. Doplň charakteristiku hlavnej postavy literárneho diela Ľ. Zúbka. Hlavná postava literárneho diela je postava,

a/ ktorú majú čitatelia najradšej.

b/ ktorá má iba kladné povahové vlastnosti.

c/ ktorá do deja najmenej zasahuje.

d/ okolo ktorej sa sústreďuje dej.

27 ur i uk ku z h adiska liter rneho druhu
27. Urči ukážku z hľadiska literárneho druhu:

a/ báseň

b/ epika

c/ dráma

d/ lyrika

slide41
Maša Haľamová

Pohli sa ľady

Ťažko sa v horách Nastavia vetru

rodieva jar. hlavičku krehkú,

Na juhu chodí už rýchly ich zmar.

ružový máj. Potom sa vetrom

Zakvitli jablone, pohnú i ľady.

zem sladko rozvoňala Pomaly jedle skvitnú.

a mladé slnko sýti žírnu hrudu, A to je jar.

kým u nás ľady v chladnej okove

zvierajú ešte pleso zelené. Však človek v horách

vďačný je za každý najmenší dar.

Kamene holé, Za rozkvitnutú jedľu

pod nimi vlhké ihličia, i kameň slncom zhriaty.

len kde-tu zázrakom

krókusy lilavé spod snehu vypučia. Hej, v horách chudobných

ľudia sú láskou bohatí.

(vysvetlivky: krókus - šafran, lilavý - fialový)

28 ak my lienku vyjadruje posledn dvojver ie b sne pohli sa ady
28. Akú myšlienku vyjadruje posledné dvojveršie básne Pohli sa ľady?

a/ V horách je krásne, ale chudobne.

b/ Bohatstvo sa nemeria len materiálne, ale aj duchovne.

c/ V horách sa žije ťažko, ale ľudia sú k sebe vľúdnejší.

d/ Najlepšie sa žije v horskom prostredí.

29 ktor z uveden ch jazykov ch umeleck ch prostriedkov je epiteton
29. Ktorý z uvedených jazykových umeleckých prostriedkov je epiteton?

a/ ružový máj

b/ rodieva sa jar

c/ ľady zvierajú pleso

d/ zakvitli jablone

slide44

30. Epický útvar, v ktorom sa odrážajú predstavy ľudí v dávnoveku o pôvodesveta a života na zemi, prírodných úkazoch, hrdinoch a bohoch, sa nazýva:

a/ báj

b/ poviedka

c/ povesť

d/ bájka

31 pre udov rozpr vky je typick stup ovanie deja ak sa pri opakovan deja zvy uje v kon hovor me o
31. Pre ľudové rozprávky je typické stupňovanie deja. Ak sa pri opakovaní deja zvyšuje výkon, hovoríme o:

a/ variácii

b/ gradácii

c/ alegórii

d/ zvukomaľbe

32 ako sa naz va umeleck jazykov prostriedok kto ist srdce nos z uk ky m r fusa
32. Ako sa nazýva umelecký jazykový prostriedok kto čisté srdce nosí z ukážky M. Rúfusa?

a/ personifikácia

b/ prirovnanie

c/ metafora

d/ protiklad

slide47
Milan Rúfus: zo zbierky Nové modlitbičky

Tomu, kto čisté srdce nosí,

k radosti veľa netreba.

Ten ľahko vzlietne

z rannej rosy

na chromých krídlach

do neba.

Detičky Bo.ie.

Hviezdy bludné.

Ľalie tiahnu za nimi.

A Boh to vie.

a nezabudne.

Nezabudneme ani my.

33 do ak ho liter rneho druhu zara ujeme uk ku m r fusa
33. Do akého literárneho druhu zaraďujeme ukážku M. Rúfusa?

a/ lyrika

b/ epika

c/ dráma

d/ próza

34 ktor z uveden ch n zvov najlep ie vystihuje obsah b sne v uk ke m r fusa
34. Ktorý z uvedených názvov najlepšie vystihuje obsah básne v ukážke M. Rúfusa?

a/ Modlitbička za neposlušné deti

b/ Modlitbička za zatúlané deti

c/ Modlitbička za postihnuté deti

d/ Modlitbička za hladné deti

35 uk ka lasicu a satinsk ho je zalo en na dial gu ktor je charakteristick pre
35. Ukážka Lasicu a Satinského je založená na dialógu, ktorý je charakteristický pre:

a/ epiku

b/ poéziu

c/ lyriku

d/ drámu

slide51
Milan Lasica - Július Satinský: Márna lásky snaha

(veľmi voľne podľa W. Shakespeara - upravené)

Nathaniel: U. roky ma trápi nepresnosť, s akou v na.om jazyku označujeme jednotlivé

.ivočí.ne druhy. Napr. v slove mucha nie je nič bzučivého, nič hmýrivého. To

slovo - mucha - nevyjadruje podstatu tej be.tie.

Holofernes: Otče, vy máte dáky nový výraz?

Nathaniel: Nu., je to iba skromný návrh, my.lienka vznikla po večeroch pri nekonečných

súbojoch s týmto dotieravým hmyzom.

Holofernes: Načo toľká skromnosť? Sme predsa vedci, ergo kolegovia. Von s tým!

Nathaniel: Tak teda počúvajte. Ja osobne si myslím, .e mucha by sa mala volať bzučiak

alebo hádam celkom jednoducho - bźkrľa.

Holofernes: Vravíte bźźźźkrľa? Nie je to príli. dlhý názov pre takú krátku zver?

Nathaniel: Čakal som túto výhradu, majstre. Tento názov sa dá ľubovoľne skracovať, v.dy

podľa veľkosti tej ktorej muchy.

36 ktor slov mo no doplni na zakryt miesto v nasleduj cej uk ke aby sa zachoval rytmus a r m ver ov
36. Ktoré slová možno doplniť na zakryté miesto v nasledujúcej ukážke, aby sa zachoval rytmus a rým veršov?

a/ dom starý pomaly hynie

b/ tam stojí môj rodný dom

c/ staručký dom stojí

d/ tam stojí starý dom

slide53
Tam na zákrute, kde sa cesta vinie

po svahu viničnom

a potom mizne do diaľavy sinej,

....

Uteká cesta. Dom i platan stojí.

Pocestný náhli sa.

Pohltila vás, kamaráti moji,

tá cesta – diaľnica?

A či to nie vás? Či len mladosť naša

prešla tu v nečase?

Už po úbočiach zlatý požiar striasa

len popol do čaše.

37 ktor z umeleck ch v razov ch prostriedkov sa v uk ke nenach dza
37. Ktorý z umeleckých výrazových prostriedkov sa v ukážke nenachádza?

a/ metafora

b/ epiteton

c/ prirovnanie

d/ básnická otázka

38 anafora je
38. Anafora je:

a/ jedným zo žánrov lyriky

b/ úvodná časť prozaického diela

c/ krátky humorný príbeh

d/ básnická figúra založená na opakovaní slov

39 ktor z autorov patr do gener cie t rovsk ch b snikov
39. Ktorý z autorov patrí do generácie štúrovských básnikov?

a/ Ivan Krasko

b/ Janko Matúška

c/ Ján Kostra

d/ Ján Hollý

41 z ktor ho z uveden ch nrov m e poch dza nasleduj ca uk ka
41. Z ktorého z uvedených žánrov môže pochádzať nasledujúca ukážka?

a/ Z povesti.

b/ Z poviedky.

c/ Z legendy.

d/ Z bájky.

slide59
Z otvoreného okna ošarpanej budovy znela hudba. Renáta stisla kľučku a onedlho sa ocitla v malej studenej miestnosti. „Počkaj, prosím, vonku,“ požiadala ju učiteľka, „Helena musí tú skladbu zahrať ešte raz.“ Dievčina sa vrátila na pochmúrnu chodbu. Helene sa dnes veru nedarí, uvedomila si po začutí falošných tónov. Chudák skladateľ sa musí v hrobe obracať. Ani učiteľka určite nie je nadšená. Veď do Heleny vložila toľko nádeje! „Renáta, si na rade,“ pretrhol učiteľkin hlas niť súvislých myšlienok. Nádejná hudobníčka opäť nesklamala. Jej oči pozorne sledovali notový záznam a prsty sa šikovne kĺzali po klávesoch. „Si jednoducho skvelá!“ pochválila ju učiteľka. „Napriek tomu – ešte si tú skladbu precvič. Veď v sobotu máš vystúpenie.“

V sobotu, keď kráčala k Redute, sa jej zmocnila tréma. Čím bližšie k budove prichádzala, tým väčšmi ju cítila. Na generálke sa niekoľkokrát pomýlila a vypočula si nemilosrdnú kritiku. Skoro sa rozplakala. Taká životná šanca, ľutovala v tej chvíli, a prekĺzne mi pomedzi prsty! „Len žiadne obavy,“ prihovorila sa jej učiteľka v šatni, „určite to dokážeš!“ „Vy mi ešte stále veríte?“ spýtala sa nešťastná dievčina so slzami v očiach, „napriek toľkým chybám?“ „Samozrejme, veď ty máš obrovský talent.“ Na povzbudenie pridala užitočné rady o prekonaní trémy. Srdečný potlesk obecenstva vlial do Renátinej duše nádej. Pomaly si sadla za klavír. Onedlho zaznela nádherná melódia. Ľudia v hľadisku takmer nedýchali. Po dohraní skladby ich potlesk neprestával.

(Jana Portášová: Hudba v srdci)

slide60
42. Ktoré z uvedených slov možno zmysluplne doplniť na zakryté miesto v ukážke M. Rúfusa, aby sa zachovalrytmus veršov?

a/ nedarí

b/ zažiari

c/ prihovorí

d/ zošerí

slide61
Milan Rúfus: Na chotári malá jeseň sedí

Na chotári malá jeseň sedí

v kalnom striebre nebies ospalých.

Navlieka si na povrázky z medi

lastovičiek modré koraly.

Kosé slnko mliečnym jasom slepí,

tuhne západ hustým nachom líc.

Nad zelenou mastnou hrivou repy

tepú vrabce zlato makovíc.

Známa mne tá návesť, dávno známa.

Tulácke vy moje podzimy!

Po kuchyni chodí smutná mama

a na cestu koláč robí mi.

A keď potom v podvečernú chvíľu

v dome prázdnom deň sa ▒▒▒▒▒▒ ,

v srdci kryjúc nádej pošetilú,

tretiu misku podá k večeri.

(vysvetlivka: nach – červeň)

43 ak dva umeleck jazykov prostriedky predstavuj pod iarknut slovn spojenia v uk ke m r fusa
43. Aké dva umelecké jazykové prostriedky predstavujú podčiarknuté slovné spojenia v ukážke M. Rúfusa?

a/ Personifikáciu a epiteton.

b/ Metonymiu a epiteton.

c/ Personifikáciu a metaforu.

d/ Metonymiu a metaforu.

44 ak druh r mu je pou it v uk ke m r fusa
44. Aký druh rýmu je použitý v ukážke M. Rúfusa?

a/ prerývaný

b/ striedavý

c/ združený

d/ obkročný

46 cit t je
46. Citát je

a/ doslovný úryvok z diela jedného autora v diele iného autora

b/ zjemnený jazykový prejav autora v literárnom diele

c/ typický spôsob kompozície v prírodnej lyrike

d/ spôsob, akým autor vyjadruje svoj názor

47 t mou ver ov z uk ky je
47. Témou veršov z ukážky je:

a/ smútok zo samoty

b/ príroda v zime

c/ rozlúčka s domovom

d/ návrat do rodnej zeme

slide67
Nikto ťa nevítal, len jedľa zašumela

nad hnedou čriedou striech.

Na horách, šedivých jak spánky stvoriteľa,

presvital prvý sneh.

Na poľnom chodníku polo mráz, polo rosa.

Kravičky čakali,

kým paša oteplie. Z ich bokov parilo sa

domovom maštalí.

Navlhko spomínaš zvuk zabudnutých tónov

a plachých ladení.

A priznáš v pokore, že vlastne tak sa domov

vracajú stratení.

(M. Rúfus: Básne)

48 ktor dva jazykov umeleck prostriedky s v uk ke pod iarknut
48. Ktoré dva jazykové umelecké prostriedky sú v ukážke podčiarknuté?

a/ metafora a epiteton

b/ personifikácia a epiteton

c/ metonymia a protiklad

d/ metafora a metonymia

49 ak r m je pou it v uk ke
49. Aký rým je použitý v ukážke?

a/ prerývaný

b/ združený

c/ striedavý

d/ obkročný

50 uk ka je b s ou
50. Ukážka je básňou

a/ lyrickou

b/ epickou

c/ lyricko-epickou

d/ dramatickou

51 pri ktorom z liter rnych pojmov je nespr vne uveden jeho v znam
51. Pri ktorom z literárnych pojmov je nesprávne uvedený jeho význam?

a/ satira – uštipačný humor

b/ verš – ucelená myšlienka v básni

c/ óda – oslavná báseň

d/ heraldická povesť – príbeh o pôvode erbov

52 ak forma rozpr vania je pou it v uk ke
52. Aká forma rozprávania je použitá v ukážke?

a/ ja-rozprávanie

b/ on-rozprávanie

c/ vy-rozprávanie

d/ oni-rozprávanie

slide73
Počítali ste už niekedy, ako dlho trvá cesta výťahom na siedme poschodie? Moja presne 23 sekúnd. Krátky časový úsek, ktorý by bol bežne nepostrehnuteľný – keby súčasne so mnou do výťahu nenastúpil sused. Ktorýkoľvek. V takom prípade sa 23-sekundová cesta stáva pekelnou večnosťou. Za rok sa mi so štatistickou pravidelnosťou prihodí päť až šesť takýchto „vzájomne obohacujúcich stretnutí“. Neviem, či trpím zvláštnou formou sociálnej fóbie, ale hrozím sa každej takejto situácie. Akou formou komunikácie sa dá zaplniť 23 sekúnd? Odpoveď poznám dávno – žiadnou. 23 sekúnd objektívne umožňuje výmenu 3-4 viet, ktorých informačný hodnota je rovná alebo blízka nule.

(úryvok z textu Petra Rolného)

slide74

53. V ktorom roku prišli na Veľkú Moravu vierozvestcovia Konštantín-Cyril a Metod, podieľajúci sa na kultúrnom a duchovnom rozvoji Veľkomoravskej ríše?

a/ v roku 827

b/ v roku 862

c/ v roku 869

d/ v roku 863

54 odkia poch dzali vierozvestcovia kon tant n a metod
54. Odkiaľ pochádzali vierozvestcovia Konštantín a Metod?

a/ z Veľkej Moravy

b/ zo Solúna

c/ z Východofranskej ríše

d/ zo Slovenska