Download
aroma therapy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aroma Therapy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aroma Therapy

Aroma Therapy

429 Views Download Presentation
Download Presentation

Aroma Therapy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Aroma Therapy โดย นางสาวพัชรวรรณ สิทธิศาสตร์ D4910435 นางสาวสุพรรณี ป่าด้าว M5010264 นางสาวสุมาลี มุสิกา M5010257

 2. Aroma Therapy • Aroma แปลว่า กลิ่น, กลิ่นหอม • Therpy แปลว่า การบำบัดรักษา • Aroma Therpy หมายถึง การบำบัดรักษาโรคโดยใช้กลิ่น หอมหรือสุคนธบำบัด • Rene Maurice Gattefosse นักเคมีชาวฝรั่งเศส นำมาใช้เป็นครั้งแรก เมื่อปี ค.ศ.1928

 3. Aroma Therapy • อโรมา-เธราปี เป็นการนำประโยชน์ของน้ำมันหอมระเหย ทำให้ร่างกาย จิตใจอารมณ์เกิดความสมดุล • กลิ่นที่มนุษย์สัมผัสจะผ่าน Olfactory nerves ซึ่งอยู่เหนือโพรงจมูก (nasal cavity) • เมื่อกลิ่นต่างๆ จากโมเลกุลของละอองเกสรดอกไม้ผ่าน Olfactory bulbs ที่ต่อกับลิมบิค ซีสเต็ม (Limbic system) ซึ่งเป็นสมองส่วนควบคุมอารมณ์และความทรงจำ

 4. ไอจากน้ำมันหอมระเหยจะผ่านลมหายใจเข้าสู่ปอด และผ่านไปยังศูนย์ควบคุมการทำงานของสมองไปยังต่อมประสาท ต่อมสมองแล้วหยุดที่ระบบความจำ ซึ่งจะกระทบต่ออารมณ์ ความรู้สึก ทำให้รู้สึกสบาย • กลิ่นหอมที่ไปสู่ระบบควบคุมประสาท จะทำให้ความคิดโลดแล่น เมื่อกระทบต่อมฮอร์โมนก็กระตุ้นให้ฮอร์โมนหลั่ง endrophine ช่วยคลายเครียดกระปรี้กระเปร่าไม่ซึมเศร้า

 5. น้ำมันหอมระเหย • สกัดมาจาก ผล ดอก ใบ เมล็ด เปลือก ก้าน ฯลฯ • วิธีการสกัดที่นิยมใช้ในปัจจุบัน คือ การกลั่นด้วยไอน้ำ และการใช้ สารเคมีเป็นตัวทำลาย การสร้างสรรค์ให้ได้กลิ่น โดยปกติแล้ว มี 3 ขั้นตอน คือ • สกัด • สังเคราะห์ • ประกอบสร้างขึ้นใหม่

 6. กลิ่นสังเคราะห์จากสารเคมีกลิ่นสังเคราะห์จากสารเคมี • เซอร์วิลเลี่ยม เฮนรีเบอร์กิน (นักเคมีชาวอังกฤษ) ได้สกัดกลิ่นหอม จากสารเคมีขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปี ค.ศ.1863 • กลิ่นหอมกลิ่นแรกที่คิดค้นได้เป็นกลิ่นที่คล้ายกับกลิ่นอัลมอลด์ ซึ่งเป็นกลิ่นไนโตรเบนซิน ได้มาจากสารสังเคราะห์ จากกรดไนตริก และเบนซิน

 7. สารหอมระเหยที่ได้จากสัตว์สารหอมระเหยที่ได้จากสัตว์ • กลิ่นอำพัน หรืออำพันทอง (ambergris) จากปลาวาฬหัวทุย • กลิ่นชะมดกลิ่นที่ได้จากชะมด • กลิ่นจากบีเวอร์ • กลิ่นจากกวาง (Musk deer, Moschus mos-chiferus) ชะมด Musk deer

 8. น้ำมันหอมระเหยที่สกัดได้จากพืชธรรมชาติน้ำมันหอมระเหยที่สกัดได้จากพืชธรรมชาติ • เปลวไฟย่างท่อนไม้ • ต้มด้วยความร้อน • หีบ • กลั่น • การสกัดด้วยวิธีแช่ดอกไม้ลงใน • สารละลายที่ระเหยเร็วมาก • การสกัดด้วยการดูดซึมด้วยความเย็น

 9. องค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหย แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม • Alcohols มีคุณสมบัติ ฆ่าเชื้อโรค ต้านเชื้อไวรัส ยกระดับจิตใจ ได้แก่ Linalol, citronellol, menthol • Aldehydes มีฤทธิ์ในการระงับประสาท ยกระดับจิตใจ ลดการอักเสบ ลดความอ้วน ขยายหลอดเลือด และมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรค ได้แก่ Cidral, citronellal, neral, geranial 3. Esters มีคุณสมบัติระงับประสาท สงบอารมณ์ ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ ลดการอักเสบ และต้านเชื้อราได้แก่ linalyl acetate, geranyl acetate, bomyl acetate

 10. องค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหย (ต่อ) 4. Ketones มีคุณสมบัติช่วยขยายหลอดลม ละลายเสมหะ เสริมสร้างเนื้อเยื่อ และลดการอักเสบได้แก่ Jasmone, fenchone camphor, carvone • Oxides มีคุณสมบัติในการขับเสมหะ ละลายเสมหะที่สำคัญได้แก่ Cineol นอกนั้นก็มีสารที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และการกระตุ้น ระบบประสาทได้แก่ Linalol oxide, ascaridol, bisabolol oxide, bisabolon oxide 6. Phenols มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย กระตุ้นระบบประสาท และภูมิต้านทานของร่างกายได้แก่ Eugenol thymol earvacrol

 11. องค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหย (ต่อ) 7. Terpenes มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อและลดการอักเสบ ประกอบด้วย Camphene, cadinene, caryophyllene • สาร sesquiterpenes เช่น chamazulene farnesolมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบและต้านเชื้อแบคทีเรีย • สาร limonene มีคุณสมบัติต้านไวรัส pinene มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ

 12. การนวด การอาบ การประคบ การสูดดม การสูดไอน้ำ การเผา-อบห้อง ใช้ผสมกับเครื่องหอม ใช้ผสมกับเครื่องสำอางค์ Aroma Therapy กับการบำบัดรักษาโรค

 13. ประโยชน์ของน้ำมันหอมระเหยประโยชน์ของน้ำมันหอมระเหย • น้ำมันหอมระเหย-โรสแมรี่ ช่วยขจัดแบคทีเรีย-ขับเชื้อโรค ทำให้สดชื่นแจ่มใสช่วยให้มีสมาธิและมีกำลังใจ 2. น้ำมันหอมระเหย-ลาเวนเดอร์ ช่วยกำจัดแบคทีเรีย และช่วยกระตุ้นให้ร่างกายขับเชื้อโรคออกไป ทำให้สงบ และผ่อนคลาย ช่วยให้อารมณ์ เกิดความสมดุล

 14. ประโยชน์ของน้ำมันหอมระเหยประโยชน์ของน้ำมันหอมระเหย 3. น้ำมันหอมระเหย-ยูคาลิปตัส ช่วยให้หายใจโล่ง ช่วยให้มีความ กระจ่าง ปลอดโปร่งและมีสมาธิ มีคุณสมบัติในการขจัดแบคทีเรีย 4. น้ำมันหอมระเหย-เป๊ปเปอร์มินต์ ช่วยกำจัดแบคทีเรีย ช่วยให้จิตใจ แจ่มใส ปลอดโปร่ง ช่วยให้สดชื่นและมีชีวิตชีวา 5. น้ำมันหอมระเหย-กระดังงา (อีแลงอีแลง) ช่วยให้มั่นใจ และจิตใจ สบาย ให้ความรู้สึกคลาสสิก ให้ความอบอุ่นและอารมณ์ รัญจวน

 15. ประโยชน์ของน้ำมันหอมระเหยประโยชน์ของน้ำมันหอมระเหย • น้ำมันหอมระเหย-มะลิ (จัสมิน) ช่วยให้เกิดความมั่นใจ มองโลก ในแง่ดี ช่วยผ่อนคลายและเกิดอารมณ์รักใช้ได้กับทุกประเภทผิว • น้ำมันหอมระเหย-ไม้ซีดาร์ ช่วยให้รู้สึกสงบและผ่อนคลาย 8. น้ำมันหอมระเหย-จากส้ม ช่วยให้การเผาผลาญพลังงาน เป็นไปตามปกติ ช่วยให้สดชื่น ผ่อนคลายความตึงเครียด จากการทำงาน หนักมาทั้งวัน และยังให้ความรู้สึกเย้ายวน

 16. ผลิตภัณฑ์อโรมา-เธอราปี ...จากพืชฝีมือคนไทย • อโรมา-เธราปี ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหอม ที่ใช้ในการรักษาสุขภาพ • เครื่องสำอางสมุนไพร (Herbal Cosmatics) เป็นการสกัดพืชธรรมชาติ เช่น สกัดจากแตงกวา อโลเวลลา