De App voor carrouselteams and maneges - PowerPoint PPT Presentation

de app voor carrouselteams and maneges n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De App voor carrouselteams and maneges PowerPoint Presentation
Download Presentation
De App voor carrouselteams and maneges

play fullscreen
1 / 30
Download Presentation
De App voor carrouselteams and maneges
203 Views
elda
Download Presentation

De App voor carrouselteams and maneges

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Babette Vermaase Hugo Maarleveld Marcel Bonapart VCN najaars-ledenvergadering- 8 oktober 2012 De Appvoorcarrouselteamsand maneges

 2. WieheefteensmartPhone? • Een iPhone/iPad? • Koopt Apps? Apps veroveren de wereld van het mobiele internet

 3. DE KENNISDRIEHOEK Hugo Maarleveld Uitgever Marketing Techniek Inhoud Babette Vermaase Enthousiastcarrouselrijdster Marcel Bonapart App ontwikkelaar Testgroep: Marion Vermeulen, Maria Dijkstra en Sander Verschoor

 4. Watgaan we doenvanavond? 4 3 2 1 5 De wonderewereld van de Apps ideeënaandragen & aannameschecken, Demo prototype De carrousel App Vervolg-stappen Kosten & realisatie VCN najaars-ledenvergadering - 8 oktober2012

 5. 1 De wonderewereldvan de Apps VCN najaars-ledenvergadering-8 oktober 2012

 6. WAT IS EEN APP? • Een App is eenapplicatie (toepassing) op een smartphone. • Een App is gericht op het effectiefuitvoeren van eenenkelvoudigetaak • Apps bestaan al sinds de jaren ‘90 • Voorbeelden • Nieuws … Volkskrant, NU.nl, Teletekst • Informatie … Buienradar, KNMI, AEX, Funda, Wikipedia • Social media … Twitter, Facebook, Hyves, YouTube • Games … Angry Birds (0.5 miljard downloads) • Messaging … WhatsApp, Skype, FaceTime • Sport … Running, Fitness, Tennis, Dressuur

 7. APPS, APPS, APPS … • Apple heeft met de iPhone/iPad en de App Store eenrevolutie in gang gezet • De App Store (sindsjuli 2008) • Derdepartijenkunnen Apps ontwikkelen en uploadennaar de App Store • Alle iPhone/iPadgebruikershebbentoegang tot alle Apps in de App Store • > 650.000 Apps in de App Store • > 25.000.000.000 App downloads • > 200.000.000 iPhone/iPads/iPods • Erzijnookanderemobieleplatformen • BlackBerry • Android (Samsung, HTC) • Microsoft (Nokia)

 8. 2 Demo prototype App VCN najaars-ledenvergadering-8 oktober 2012

 9. APP PROTOTYPE DEMO • Ontwerpen van proeven • Trainen van proeven • Communicatiemanege met haarleden • Gebruikerselecteertmanege/carrouselteam • De App ontvangt van de CCC server • Protocollen van de choreograaf • Naam, logo, adres, trainingsschema’s, etc. • Nieuwsbrieven • Acties • Lesafspraken

 10. APP PROTOTYPE: SCREEN SHOTS (1/3) Openingsscherm

 11. APP PROTOTYPE: SCREEN SHOTS (2/3) Het configureren van een segment

 12. APP PROTOTYPE: SCREEN SHOTS (3/3) Animatie van de proef 

 13. 3 De Carrousel Appvoormaneges en teams VCN najaars-ledenvergadering-8 oktober 2012

 14. DE CARROUSEL APP: DOELSTELLINGEN • Vereenvoudig en versnel het ontwerpproces van carrouselproeven • Het beschrijven en afbeelden van eenproefkost heel veeltijd. • Het aanpassen van 1 figuurheeftconsequentiesvoor het vervolg van de manoeuvre • Controleren van proevenkanalleen door zeterijden • Train efficienter • Het is omslachtigomalleteamleden up to date tehouden met de laatsteversie van de proef • Proefkan je individueelrepeteren door dezeaftespelen • VoorTeamleden is het lastigzichzelf op papiertevinden en tevolgen • De gehelemanoeuvre is pas teklokkenalsmanoeuvregoedgeoefendis. Dan zit je al dichttegen de inleverdeadlineaan. • Verbeter de communicatie(team en manege) • Nieuwsbrieven, lesroosters, wedstrijdenschema’s, verslagen • Teamcommunicatie en informatie • Benut de mogelijkheden van de social media

 15. DE CARROUSEL APP: FUNCTIONALITEIT • Protocol samenstellenuiteenbibliotheek van basisfiguren • Protocol tonen (tekst, plaatjes, geluid) • Animatievan de proef • verschillende tempi, onderscheid pony/paard, been positie (bij dressuur) • verschillendegroottes van de rijbaan • met terugblik en vooruitblik • protocol instructies • timer • muziek • 1,2,4,8,12, 16 en meerruiters • Gebruikkleuren/nummersom de paarden en ruiterstevolgen • Taalinstelling(NL/FR/D/UK/IT/ES/PT/Русский) • Mini-videoclips van figuren • Integratie met social media: Facebook, Twitter, Youtube • CCC: Community Communication Center

 16. DE CARROUSEL APP: DOELGROEPEN • Doelgroepen • Maneges en huncarrouselteams • Schrijversvan carrouselproevenof küren op muziek • Instructeurs • Ruiters • Juryleden • Muziekmakers • Toeschouwers en anderegeïnteresseerden • Wedstrijdorganisaties • Trainers, hippischeopleidingsinstituten • Bonden/verenigingen/maneges • NationaleCarrousel wedstrijden • 2010: 1100 deelnemers (50 paarden- en 20 ponyteams) • 2011: 1800 deelnemers (70 paarden- en 40 ponyteams)2012: 119 teams • Het totaalaantalcarrouselrijdersligtwaarschijnlijk 2x zohoog • Startendemaneges • Hoeveelmanegesbeginnennietaan carrousel rijdenomdatzeniet de paratekennis in huishebben?

 17. DE CARROUSEL APP: VOORDELEN • Schrijvers van proeven • Beter/snellerontwerpen van eenproef (incl. muziek), toetsen op haalbaarheid • Eenvoudigeverspreiding van carrousel proeven, startlijsten, etc. • Carrouselruiters • Figurenwordeninzichtelijkgemaaktmakkelijker/snellerlerenen repeteren van eenproef • Protocol wordtuitgesproken het individueeloefenen van eenproef is mogelijk voor de ruitermiddels iPod • Verlaagd de drempelvooromtebeginnen met carrouselrijden. Het carrouselrijdenwordtinzichtelijkgemaakt. • Bekijkers van proeven • Visualiserenvan eenproefvoorjuryleden, muziekmakers en toeschouwers • Makers van lesmateriaal • Ondersteuning FNRS/VCN cursussen, ookvoorjuryleden en commandanten • Aanvullingop schriftelijktrainingsmateriaal of websites • Manegehouders • Snellere, effectievere en goedkoperecommunicatie • klantenbinding • VCN • Ledenaltijdup-to-date met het laatstenieuws, wijzigingen, etc. • Eenvoudigetoegang tot alle carrousel info: VCN reglementen, jury beoordelingspunten, etc. • FNRS • Impulsgevenaanruiters en/of instructeursomtestarten met Carrouselrijden

 18. 4 Kosten & Realisatie VCN najaars-ledenvergadering-8 oktober 2012

 19. REALISATIE DMV “CROWD FUNDING” • De Carrousel App is nu voor de helftaf. • We zijn op zoeknaar partners om de App aftemaken. • Die denken we vooraltevindenbijonzebelangrijkstedoelgroepen: manegehoudersen carrouselteams

 20. VOORBEELD: MANEGE MET 1 CARROUSELTEAM • Manege: 60€ kosten 1e jaar , 60€ opbrensten 2e jaar • Carrouselrijders: 17€ kosten 1e jaarpp, 11€ kosten 2e jaarpp • ------------------------------------------------------------------------------------------ • De kostenzijnopgebouwduit: • Licentie • LicentieManege: 240€ 1e jaar, 120€ 2e jaar • LicenteCarrouselteam: 240€ 1e jaar, 120€ 2e jaar • App abonnementleden: 5€ per jaar • Apps • Inkomstenmanege: 180€ per jaar • 20 (carrouselteam) + 100 (ledenmanege) App abonnnementen a 5€/jaar • 1.50€ = 5€ (prijs per App per jaar) - 40% (Apple fee) / 2 (split)

 21. VOORBEELD: MANEGE MET 2 CARROUSELTEAMS • Manege: 30€ kosten 1e jaar , 90€ opbrensten 2e jaar • Carrouselrijders: 15€ kosten 1e jaarpp, 10€ kosten 2e jaarpp • ------------------------------------------------------------------------------------------ • De kostenzijnopgebouwduit: • Licentie • LicentieManege: 240€ 1e jaar, 120€ 2e jaar • LicenteCarrouselteam: 400€ 1e jaar, 200€ 2e jaar • App abonnementleden: 5€ per jaar • Apps • Inkomstenmanege: 210€ per jaar • 40 (carrouselteam) + 100 (ledenmanege) App abonnnementen a 5€/jaar • 1.50€ = 5€ (prijs per App per jaar) - 40% (Apple fee) / 2 (split)

 22. PRIJZEN LICENTIES EN APPS

 23. VOORINSCHRIJVING • Inschrijvenbijmarcel@bonapart.nl, o.v.v. • Naam, Adres, Telefoonnr • Manege, Carrouselgroep(en), grootte team • Functiebinnenmanege of carrouselgroep • # licentiesvoor de Manege (0 of 1) • # licentiesvoor de teams (0, 1, 2, …) • Inschrijvingsluit op 31 december 2012 • Betalen: 50% op 31/12 en 50% bijoplevering • Betalingloopt via de FNRS/VCN, die houdtbetaling in depot totdat de App werkendwordtopgleverd. • Alser op deze datum 61 aanmeldingenzijn, dangaan we van start. • Later instappen … dubbelbetalen! • Ganaar Facebook omtevolgenhoeveelaanmeldingenerzijn • https://www.facebook.com/pages/CentaurApps/154960654588601

 24. 5 Vervolgstappen VCN najaars-ledenvergadering-8 oktober 2012

 25. VERVOLGSTAPPEN • Info-avonden (20:00-21:30u) • Dinsdag 13 november 2012, RotterdamscheManege • Donderdag 22 november 2012, Tennisclub Shot Zeist • Communicatie-offensief • Email updates, VCN nieuwsbrief, facebook, Twitter, aanschrijven/bellenmaneges en carrouselteams • Andereideeen? • D-day: 31 december 2012 … 61 teams/maneges • iPhone/iPad App beschikbaar in Q3 2013, Android in 2014 • Info • Facebook https://www.facebook.com/pages/CentaurApps/154960654588601 • Email marcel@bonapart.nl

 26. TO APP OR NOT TO APP?

 27. VRAGEN

 28. VERDELING CARROUSEL TEAMS 119 teams Shot Captains Meeting 2011

 29. CCC WEB SITE (ommanegegegevensteuploaden) Shot Captains Meeting 2011

 30. CCC ARCHITECTURE Shot Captains Meeting 2011