Voor de kinderen - PowerPoint PPT Presentation

voor de kinderen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Voor de kinderen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Voor de kinderen

play fullscreen
1 / 13
Voor de kinderen
118 Views
Download Presentation
berit
Download Presentation

Voor de kinderen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Voor de kinderen

  2. Preek: twee soorten ongeloof

  3. twee soorten ongeloof (1) Betzata / Betesda

  4. twee soorten ongeloof (1) ‘de zieken wachtten op de beweging van het water. Want van tijd tot tijd daalde een engel des Heren neder in het bad; dan bewoog het water; wie er dan het eerst in kwam na de beweging van het water, werd gezond, wat voor ziekte hij ook had.’

  5. twee soorten ongeloof (1) ‘ Zondig niet meer, anders zal je iets ergers overkomen.’ 38 jaar …

  6. twee soorten ongeloof (1) De HEER zei: ‘Breek op en steek het dal van de Zered over,’ … Tussen ons vertrek uit Kades-Barnea en de oversteek waren er achtendertig jaar verstreken. Uiteindelijk was er van de eerste generatie geen weerbare man meer over in ons kamp, zoals de HEER gezworen had (Deut. 2) 38 jaar …

  7. twee soorten ongeloof (1) Het ongeloof van de verloren generatie STA OP EN WANDEL! 38 jaar …

  8. twee soorten ongeloof (2) ‘Hoe zou u ooit tot geloof kunnen komen’ (vs 44) religieuze trots

  9. twee soorten ongeloof: Het ongeloof van de verloren generatie religieuze trots