fagbev gelsen fra pio til pedersen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fagbevægelsen - fra Pio til Pedersen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fagbevægelsen - fra Pio til Pedersen

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 33
Download Presentation

Fagbevægelsen - fra Pio til Pedersen - PowerPoint PPT Presentation

ekram
187 Views
Download Presentation

Fagbevægelsen - fra Pio til Pedersen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Fagbevægelsen - fra Pio til Pedersen

 2. Historisk rids Faget Organiseringen Løn- og ansættelsesvilkår

 3. Hvis du vil vide mere Folk og Fag, Ivan Enoksen Ni pionerer i Dansk pædagogisk historie, Dansk pædagogisk historisk forening og samling www.leksikon.org

 4. Organiseringens historie 1877 Første Danske a-kasse 1886 En af de første fagforening stiftes. Cigarsortererne i København • 1. maj afholdes første gang i Dk • Stor lockout fører til Septemberforliget Danmarks første gule forening stiftes: Kristelig Dansk Fællesforbund 1907 Loven om statsanerkendte a-kasser

 5. Dansk Børnehaveråd stiftes • Montessoripædagogerne optages • Dansk Barneplejeråd stiftes • Foreningen af fritidspædagoger stiftes. • BUPF stiftes 1962 Første a-kasse for pædagoger oprettes 1966 Første strejke

 6. LDK dannes • BUPL dannes, melder sig ind i COII 1975 Pædagogerne strejker imod normeringsforingelser. 1976 BUPLs første overenskomst og dermed aktionsret Pædagogisk kartel dannes 1981 BUPL får selvstændige fagforeninger

 7. KTO dannes • Pædagogisk kartel nedlægges • BUPL og LDK fusionerer • Fusionsdrøftelser med SL • Fusionsproces med PMF indledes • Ekstraordinær kongres. Nul fusion med PMF

 8. Henning Pedersen vælges som formand. SLOK (Særlige landsdækkende overenskomter) varetagelsen flyttes fra fagforeningerne til Forbundet. 2008 Første overenskomstmæssige strejke på BUPLs område. 2009 De første leder-tr´re vælges

 9. Løn- og ansættelsesvilkår Før 1899 "Strike" og "omgangsskruer" 1899 September forliget • Første tr-aftale i "Jernet" • "Normen" om behandling af faglig strid • Aflønning iht. cirkulære 1919 8 timers arbejdsdag -48 timers arbejdsuge -3 dages ulønnet ferie 1931 6 dages lønnet ferie

 10. 2 ugers lønnet ferie • Første SU-aftale • 3 ugers lønnet ferie • 45 timers arbejdsuge • 44 timers arbejdsuge • 42½ timers arbejdsuge • 41 3/4 timers arbejdsuge 1973 Aktion for tid til andet arbejde. 4 ugers ferie

 11. 40 timers arbejdsuge • Pædagogerne får arbejdstidsregler • BUPLs første overenskomst • Første tillidsrepræsentantregler. 5 ugers ferie 1985 39 timers arbejdsuge BUPL får SFO overenskomst • Første lokallønsforsøg • 38 timers arbejdsuge

 12. 1989 Overenskomst med lokalløn 1990 37 timers arbejdsuge • De første puljeinstitutioner oprettes • Overenskomst med Frie Grundskolers forening • Lederne på "Nyløn" • Starten på 6. ferie uge • Assistenterne på "Ny løn" • 6 ugers ferie

 13. Ny forhandlings struktur i KTO. OK med Dansk Friskole forening. Bliver tilladt at drive private daginstitutioner iht. dagtilbudsloven. • BUPLs første overenskomstmæssige konflikt. Strejker i 15 kommuner; 22% af medlemmerne i strejke. KL varsler lock-out = - Forlig med "historiske lønforbedringer": - Ny lederoverenskomst; - Aftentillæg istedet for 17-06 tillæg.

 14. Lederoverenskomst træder i kraft 1/8-09 Overenskomsten med FGF ophæves. I stedet overenskomst med de fem skoleforeninger. De første leder-tr vælges. Ligelønskommissionens rapport

 15. Fagets historie 1828 Første asyl –prinsesse Caroline Amalie • Første Frøbel børnehave i Danmark • Frøbel seminariet oprettes 1899 Danmarks (måske verdens) første mandlige pædagog eksamineres • Første folkebørnehave • Første børnehaveklasse • Første klub • Første skrammellegeplads

 16. Barneplejerske uddannelsen • Statsanerkendt børnehave- og fritidshjemsuddannelse • Oprettelsen af klubuddannelsen • 3 årig uddannelse • Lov om SFO • Private puljeordninger • Første ISS institution • Tilskud til pasning af egne børn

 17. Pædagogiske læreplaner • Lov om børnemiljøvurdering • Ny dagtilbudslov • Regeringen bringer heldagsskoler på banen • Pædagogerne ind i folkeskolen ?

 18. BUPF Børne- og Ungdomsforsorgens Personaleforbund Bestod af: Dansk Børnehaveråd; Dansk barneplejeråd; Foreningen af fritidspædagoger; Foreningen af sygeplejersker ved forebyggende børneinstitutioner. Opnår forhandlingsret den 7/12 1954, men der er mange ting man ikke har indflydelse på

 19. 1962 A-kassen for Forbundet for forebyggende Personaleorganisationer(Senere FBA: Den forebyggende børneforsorgs Arbejdsløshedskasse) Arbejdsløshed var et stort set ukendt begreb inden for faget. A-kasse vedtægt: Medlemskab af a-kassen er obligatorisk for medlemmer af de tre tilsluttede forbund. Medførte en del udmeldelser af fagforeningerne!

 20. 15. april 1966 98 % af landets institutioner holdt lukket Krav: At pædagoger skulle aflønnes på linie med sygeplejersker! Resultat. Økonomiministerens løntilbud fordobles til 3 mill Pædagogerne og deres organisationer opnår en ny respekt.

 21. Mandlige pædagoger Christian Engelstoft uddannet i 1899 Jonas Bertelsen uddannet 1942 (Skrammolog) Mænd i BUPL 7757 aktive mænd 46.409 aktive kvinder

 22. Absalonsgade 1924

 23. Børnehuset AmmershøjTitibo

 24. SeptemberforligetOrganisationsrettenFredspligten, varsling af konflikterRetten til at lede og fordele arbejdet

 25. "Normen" "Norm for regler for behandling af fagligstrid"(1908) Mægling skal forsøges medmindre: Hensynet til Liv, ære og velfærd eller betalingsstandsning afgiver tvingende grunde til at standse arbejdet.

 26. 17. MAJ 1919 bliver arbejdsgivere og arbejdere enige om 8 timers dagen.

 27. Strike

 28. Kristelig Dansk Fællesforbund Stiftes 1899 i frustration over de socialistiske fagforeninger og den tiltagne kamp mellem arbejdstager og -giver. "Hvorfor være i strid med hinanden,når vi har fællesskab i kirkelige sammenhænge?"

 29. Overenkomstmæssig strejke 2008

 30. Cigarsorterernes fagforening

 31. Frøbelhøjskolen 1931