oftalmolojik muayene y ntemleri n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Oftalmolojik Muayene Yöntemleri PowerPoint Presentation
Download Presentation
Oftalmolojik Muayene Yöntemleri

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Oftalmolojik Muayene Yöntemleri - PowerPoint PPT Presentation


  • 627 Views
  • Uploaded on

Oftalmolojik Muayene Yöntemleri. Prof. Dr. Ayşen TOPALKARA. İnsan yaşamının ilk günlerinden beri görme duyusu ve buna bağlı çözümler temel sağlık sorunları arasında yer almıştır. Temel Göz muayenesi. Aydınlık ortamda ve oda ışığında veya kalem lamba ışığıyla çıplak gözle yapılan

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Oftalmolojik Muayene Yöntemleri' - eithne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
oftalmolojik muayene y ntemleri

Oftalmolojik Muayene Yöntemleri

Prof. Dr. Ayşen TOPALKARA

slide2
İnsan yaşamının ilk günlerinden beri görme duyusu ve buna bağlı çözümler temel sağlık sorunları arasında yer almıştır.
temel g z muayenesi
Temel Göz muayenesi

Aydınlık ortamda ve oda ışığında veya kalem lamba ışığıyla çıplak gözle yapılan

bir enspeksiyondur.

Pratisyen hekimlerin bilmesi ve uygulaması gereken göz muayenesidir.

slide4
I.1 Öykü alınması

I.2 Makroskopik göz muayenesi

Kaş ve kirpik muayenesi

Göz kapağı muayenesi

I.3 Işık kaynağı ile muayene

I.3.1 Ön segment muayenesi

Direkt aydınlatma yöntemi

İndirekt aydınlatma yöntemi

slide5
I.3.2 Pupilla muayenesi

Enspeksiyon

Pupillanın şekil muayenesi

Pupillanın çap muayenesi

Pupillanın ışık reaksiyonu muayenesi

I.3.3 Göz hareketlerinin muayenesi

I.4 Görme alanı muayenesi

I.5 Dijital Tonometri

I.6 Fundoskopi

yk al nmas
Öykü alınması

Aile öyküsü

Kırılma kusurları, miyopi, glokom, retina distrofileri

Tıbbi öykü

Diyabet, hipertansiyon, deri hastalıkları

İlaçlar, steroid, klorokin, etambutol

Göze ait öykü

Alışkanlıkları

Yakınması

yak nma
Yakınma

Görme azalması

Kızarıklık

Çift görme

Çapaklanma

Ağrı

Batma

Işık çakması

slide8

Enspeksiyon

Aydınlatılmış ortamda, çıplak gözle, basit aletlerin yardımıyla yapılan muayenedir.

Hasta odaya girdiği anda başlar.

slide10
Kapak aralığı normalde 8-10 mm arasındadır ve üst kapak korneayı 1-2 mm kadar örter.

DAR Pitozis

Kapak ödemi, hematom

GENİŞ Kapak retraksiyonu

Dejeneratif myopi

Buftalmus

Ekzoftalmus

slide11
Her iki göz kapağının hareketleri eş zamanlıdır.

Orbikularis okuli kapatır

Üst levator ve müller açar

Göz kırpma dakikada 10-20 defadır

Amaç, Korneayı nemlendirmek, levator palpebra kasını dinlendirmek, retina pigmentlerinin yenilenmesini sağlamak

slide12
Kapak kenarında kirpikler çok sıralı, korneaya dönük olabilir.

Renk değişikliği, alopesi, vitiligo ve madorozis olabilir.

Blefarit ve konjunktivitlerde çapaklanma belirtileri verir.

n segment muayenesi
Ön segment muayenesi

Göz küresinin bir ışık kaynağı ile

enspeksiyonudur.

pupillan n durumu
Pupillanın durumu

Her iki pupil tek tek ve karşılaştırmalı olarak şekil ve çaplarına bakılır.

Normalde pupil ortada ve yuvarlaktır.

oval veya çekiktir

çok sayıdadır

ön ve arka sineşi sonucu

düzensiz veya çekik pupilla

pupilla ap muayenesi
Pupilla çap muayenesi

Pupilla çapı küçük miozis

Pupılla çapı büyük midriazis

Her iki pupil eşitse izokorik

Biri diğerinden büyükse anizokori

i k refleksi muayenesi
Işık refleksi muayenesi

Hasta karanlık odada otururken ışık kaynağı sağ göz pupillasına tutulur ve pupilla küçülür,

(direkt ışık reak pozitif), diğer göz pupillasıda küçülür (indirekt ışık reak pozitif) eğer diğer pupil küçülmezse indirekt ışık reak negatifdir.

yak n refleks muayenesi
Yakın refleks muayenesi

Kişi yakındaki bir cisme odaklandığında gözler içe kayar (konverjans), pupilla küçülür (miozis) ve uyum (akamodasyon) yapar.

g rme alan testi
Görme alanı testi

Konfrontasyon testi basit bir görme alanı testidir.

Hasta bir kol mesafesi uzaklıkta oturur

Hasta burnunuza odaklanir ve aynı taraf gözleri kapatın

Elinizdeki ışık kaynağını farklı yönlerde hareket ettirerek ışığın ilk görüldüğü ve kaybolduğu noktaları

slide20
Klinikte görme alanı perimetre ile yapılır.

Günümüzde bilgisayarlı perimetre aletleri kullanılır.

dijital tonometri
Dijital tonometri

Göz içi basıncı 10-22 mmHg, Tonometre ile ölçülür. Aletsiz olarak Dijital yöntemle ölçülebilir.

Yumuşak HİPOTON

Normal NORMOTON

Sert HİPERTON

funduskopi
Funduskopi

Göz dibi muayenesinde oftalmoskop kulanılır. Pratisyen, oftalmolog, nörolog, iç hastalıkları uzmanı

slide23
Portakal pembe fundus görüntüsü içinde görülen damarların kalın tarafına doğru yönelip, diski ve ışığa baktırarak makula bulunur.

Sağ göz ile hastanın sağ gözüne bakılır.

biyomikroskop
Biyomikroskop

Kirpik, kirpik dipleri, bulber ve tarsal konjonktiva, göz yaşı tabakası, kornea, ÖK derinliği, iris, pupilla, lens ve ön vitreus gibi kırıcı ortamların incelemesini sağlar.

Eklerle

Fundus, açı ve GİB ölçümü

keratometri
Keratometri

Korneanın önyüzünün, eğrilik yarı çapı ve kırıcı gücünün ölçümünü sağlar. Korneal astigmatizma ve kontakt lens eğrilik yarıçap değeri saptanır.

ndirekt fundoskopi
İndirekt fundoskopi

Arka kutup ve periferik retinanın muayenesi

Göze temas eden ve etmeyen

skiaskopi
Skiaskopi

Retinoskop ile gözün kırılma kusurunun ölçülmesi

Kırılma kusurlarının saptanmasında a.Retinoskop Pupillada ışık refleksi

b. Otorefraktometre

g rme keskinli i l m
Görme keskinliği ölçümü

İlk temel adım görme keskinliğinin ölçümü

Fizyolojik ve psikolojik bir olay

GK hedef bir cismi çözümleyen görme sisteminin kapasitesini ölçer

3 ana faktör

Zemin aydınlatması

Cisim kontrastı

Gözün nodal noktasında hedef cismin oluşturduğu açı

slide30
Zemin aydınlığı Düşük olan rod sistemini,

yüksek olan kon sistemini uyarır ve GK en üst düzeydedir.

Kontrast görme eşeline göre görme işlevinin daha fizyolojik şartlarda ölçümü ve glokom, optik nörit gibi hastalıklarda daha erken bulgu ve siyah beyaz parmaklık testi ile ölçülür.

g rme a s
Görme açısı

Görme alanı içindeki tüm nesneler gözün nodal noktası ile bir açı oluşturur.

Görsel çözümlenme bir nesnenin bileşenlerinin çözümleyebildiği görme açısıdır.

İki kon arasında bir uyarılmamış kon yer alıyorsa nesneler ayrı ayrı algılanabilir. Bu gözün en az görme çözünürlüğüdür.

uzak g rme l lmesi
Uzak görme ölçülmesi

Normal çözünürlük güç ortalaması beyaz zeminde siyah nesne için 1 yaylık dakikadır.

Snellenin geliştirdiği uzak görme eşel harfleri 1 dakikalık görsel açıyla ilişkilidir.

E harfi 5x5 yay dakikadan oluşur ve harfin herbir karesi 1 yay dakika genişliktedir.

5 m uzaklıktan bu harf okunduğunda GK tamdır.

g rme keskinli inin de erlendirilmesi
Görme keskinliğinin değerlendirilmesi

10/10 Tam görme

5/10 Sürücüler için kabul edilebilir

1/10 Legal körlük

PS Parmak sayma

EH El hareketleri

P+P + Persepsiyon ve projeksiyon

P + Işık algılama

Absolu Işık algılama yok

renk g rme
Renk görme

Doğumsal renk körlük tipleri

Hastalıklar (retrobulber nevrit)

İlaçların etkisi

Sağlık kurul raporları (sürücü ehliyeti)

Renk yumağı

Ishihara renk testi

Fansworth-Munsel 100 hue testi

tonometri
Tonometri

Göz içi basıncının ölçülmesi

Dijital ve aletle

Çökertici (Shiotz)

Düzleştirici (Goldman applanasyon tonometresi)

En hasas olan

derinlik duyusu testi
Derinlik duyusu testi

Kayması olmayan gözlerde füzyon nedeniyle her bir gözün algıladığı görüntüler üst üste gelerek birleşir, tek ve derinde görünürler.

Kaymada derinlik hissi bozulur

En basit test Langın iki kalem testidir.

g zya yollar n n muayenesi
Gözyaşı yollarının muayenesi

Göz yaşarması olan hastalarda göz yaşı kanallarında tıkanmanın olup olmadığı

Tat testi

Boya testi

Lavaj