kan ve kan r nleri transf zyonu l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu - PowerPoint PPT Presentation


 • 1031 Views
 • Uploaded on

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu. Prof.Dr.Sümer Yamaner. Amaç. Kan ürünlerinin türleri Elde ediliş yöntemleri Kullanım amaçları Riskleri, komplikasyonları Alternatifleri. Hematokrit (Hct). % 55. % 45. Hemoglobin Düzeyi. 100 mL (1 dL) kandaki Hemoglobin miktarı (gram). Birimi: g/dL.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu' - Audrey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Amaç
 • Kan ürünlerinin türleri
 • Elde ediliş yöntemleri
 • Kullanım amaçları
 • Riskleri, komplikasyonları
 • Alternatifleri
hemoglobin d zeyi
Hemoglobin Düzeyi
 • 100 mL (1 dL) kandaki Hemoglobin miktarı (gram).
 • Birimi: g/dL
tarih e
Tarihçe
 • 1667 Koyun kanı 15 yaşında çocuğa
 • 1668 Transfüzyon yasaklandı
 • 1900 Landsteiner (ABO grupları)
 • 1939 Rh grubu
slide6
Kan
 • Şekilli elemanlar:
  • Eritrosit
  • Lökosit
  • Trombosit
 • Plazma:
  • Albumin, Globulin, Pıhtılaşma faktörleri,...

KAN BİR DOKUDUR !!!

slide7

1 Ü Taze Tam Kan

İlk 6 saatte santrifüj

Trombositten zengin plazma. (% 70)

Santrifüj

Eritrosit Süspansiyonu

Trombosit Süspansiyonu

Plazma

tam kan banka kan
Tam Kan (Banka Kanı)
 • 450 mL kan + 63 mL koruyucu
 • ACD Acid Citrate Dextrose
 • CPD Citrate Phosphate Dextrose
 • CP2D-A Citrate Phosphate Double Dextrose Adenine
 • ABO – Rh uyumu gereklidir
 • Depolama+ 4° C (1° C – 6° C), CPD ile 3 hafta, CP2D-A ile 6 hafta
tam kan banka kan9
Tam Kan (Banka Kanı)
 • Modern tıpta kullanımı YOK!
 • 2,3-DPG miktarı süratle azalır
 • Trombositler 24 saat içinde yok olurlar
 • Faktör II, VII, IX ve XI stabil
 • Faktör V ve VIII labil
 • Bekledikçe:
  • pH düşer, laktik asit, amonyak ve potasyum artar
tam kan banka kan10
Tam Kan (Banka Kanı)
 • Hastalık nakil riski daha yüksek
 • Genellikle ihtiyaç tek bir elemana (kaynak israfı)
 • Ürünler tam kandan daha uzun raf ömrüne sahip
 • Komplikasyon riski
 • Ürünlerde ABO/D uyum sorunu daha az
tam kan taze kan
Tam Kan (Taze Kan)
 • Vericiden alınmasını takiben ilk 24 saat içinde alıcıya nakledilen kan
 • ABO - Rh uyumu gereklidir
 • Hastalık nakli açısından riskli
 • Trombosit işlevleri kısmen korunmuştur ancak hiçbir zaman trombosit süspansiyonu kadar etkin olamaz
 • Yetersiz bir Faktör VIII kaynağıdır
eritrosit s spansiyonu es
Eritrosit Süspansiyonu (ES)
 • Taze kanın santrifüje edilerek plazmanın uzaklaştırılmasıyla elde edilir
 • 270 – 350 (310) mL
 • 180 mL eritrosit, 100 mL koruyucu, 30 mL plazma
 • Hct % 50 - 65
 • ABO - Rh uyumu gereklidir
 • Nakledilen sodyum, potasyum, laktik asit ve sitrat miktarı daha düşüktür
 • Depolama + 4° C (1° C – 6° C)
eritrosit s spansiyonu es13
Eritrosit Süspansiyonu (ES)
 • 70 kg bir erişkinde 1 Ü eritrosit süspansiyonu Hct değerini 3, Hb değerini 1g artırır
 • Eritrositlere karşı duyarlık gelişmiş hastalarda Dondurulmuş Eritrosit Süspansiyonu kullanılabilir
 • - 35° C’de 3 sene depolanabilir
y kanm filtrelenmi es
Yıkanmış / Filtrelenmiş ES
 • Lökosit ve trombosit filtrelerinden geçirilmiş veya serum fizyolojikle yıkanmış eritrosit süspansiyonu
 • Özellikle lökosit ve trombosit verilmesinin kontrendike olduğu durumlarda kullanılır
 • +4° C’de 24 saat
trombosit s spansiyonu
Trombosit Süspansiyonu
 • Taze tam kanın düşük devirde santrifüje edilmesiyle üstte Trombositten Zengin Plazma kalır
 • Bunun daha yüksek devirli santrifüjü ile elde edilen çökelti Trombosit Süspansiyonudur
 • 1 Ü yaklaşık 50 mL’dir
 • ABO uyumu gerekir? Rh ?
 • Tromboferez yöntemiyle selektif olarak trombosit nakli mümkündür
 • +22 ± 2°, hareketli halde 5 gün
n trofiller
Nötrofiller
 • Aferez yöntemi ile
 • Çok özel indikasyonlarda
taze dondurulmu plazma tdp
Taze Dondurulmuş Plazma (TDP)
 • Taze tam kandan santrifüj yoluyla şekilli elemanların ayrılması sonrası hızla –30 ° C’de dondurulması ile
 • 180 - 400 mL
 • ABO uyumu gerekir
 • -18° C’de 1 sene depolanabilir
 • + 37 ° veya +4° C’de eritilir ve 24 saat depolanabilir
 • 1mL/kg TDP faktörleri % 1 artırır
 • TEK KULLANIM ALANI PIHTILAŞMA FAKTÖR REPLASMANIDIR!!!
kriyopresipitat
Kriyopresipitat
 • TDP +4° C’da eritildiğinde oluşan çökeltidir
 • 10 – 20 mL
 • Fibrinojen, Faktör VIII, XIII, von Willebrandt faktörü içerir
 • Depolama TDP olarak -18° C’de 1 yıl
 • TDP eritildikten sonra 20 – 24° C’de 4 saat
albumin
Albumin
 • Human Albumin
 • Havuzlanmış plazmadan elde edilir
 • Saflaştırılmış halde Albumin fraksiyonunu içerir
 • % 4 Albumin izoosmotik
 • % 20 Albumin hiperosmotik
human albumin
Human Albumin
 • % 4
  • Ciddi hipoalbüminemiye bağlı şok
  • Terapötik plazma değişimi
  • Açık kalp cerrahisi
 • % 20
  • Kritik hastada aşırı düşük albumin düzeyi
  • Yanıklar
  • Sirozlu hastada > 6L assit ponksiyonu
  • Hemodiyaliz
human albumin21
Human Albumin
 • TEK İNDİKASYON ACİL PLAZMA ONKOTİK BASINCI SAĞLANMASIDIR
 • ASLA BİR BESLENME SOLÜSYONU DEĞİLDİR
di er kan r nleri ticari
Diğer Kan Ürünleri (Ticari)
 • İmmünglobulinler
 • Pıhtılaşma faktör konsantreleri
 • Fibrinojen
 • Antitrombin III konsantresi
transf zyon komplikasyonlar
Transfüzyon Komplikasyonları
 • Hemolitik Reaksiyon
  • Grup uyumsuzluğuna bağlı.
  • Serbest Hb’e bağlı renal tübüler nekroz
  • DIC
  • Ven üzerinde sıcaklık hissi ve ağrı
  • Şiddetli bel ve göğüs ağrısı
  • Hemoglobinüri
transf zyon komplikasyonlar24
Transfüzyon Komplikasyonları
 • Febril ve allerjik reaksiyonlar
  • % 1
  • Ateş
  • Ürtiker
  • Anafilaksi
  • Adrenalin, Antihistaminikler, Steroidler
transf zyon komplikasyonlar25
Transfüzyon Komplikasyonları
 • Sepsis:
  • Gram negatif mikroorganizmalar, özellikle koliformlar ve psödomonas, +4° C sıcaklıkta üreyebilirler
 • Emboli
 • Tromboflebit
 • Dolaşım Yüklenmesi ve Akciğer Ödemi
 • Hastalık İletimi (Syphillis, Viral Hepatitler, AIDS, Cytomegalovirus, Malarya)
transf zyon ndikasyonlar
Transfüzyon İndikasyonları
 • Genelde sağlıklı bir insanda, akut kan kaybı,Hb  7 g/dl ve aşağıdakilerden en az ikisi:
  • Total kan hacminin  % 15’inin kaybı (750 mL)
  • Diyastolik arter kan basıncı  60 mm Hg
  • Sistolik arter kan basıncında  30 mm Hg düşme
  • Taşikardi (> 100)
  • Oligüri, anüri
  • Mental durumda değişiklikler
transf zyon ndikasyonlar27
Transfüzyon İndikasyonları
 • Koroner arter hastalığı ya da akciğer hastalığı olan hastalardaki kan kayıplarında, Hb  10 g/dl ve aşağıdakilerden biri:
  • Taşikardi (> 100)
  • Mental durumda değişiklikler
  • Miyokard iskemisi bulguları
  • Minimal eforla nefes darlığı
  • Ortostatik hipotansiyon
transf zyon ndikasyonlar28
Transfüzyon İndikasyonları
 • Bilimsel desteği olmayan ve artık kabul görmeyen indikasyonlar:
  • Yara iyileşmesinin hızlandırılması
  • Hastanın kendini iyi hissetmesinin sağlanması
  • Asemptomatik hastada Hb  10 g/dL
  • Elde fazladan kan kalmış olması
massif transf zyon
Massif Transfüzyon
 • Bir seferde 2500 mL ?
 • 24 saatte 5000 mL ?
 • 24 saatte 10 Ü?
 • 24 saatte vücuttaki kanın tamamı kadar ya da daha fazla transfüzyon
 • Dolaşım yüklenmesi, DIC, Dilüsyonel Trombositopeni, Faktör Eksikliği (V, VIII, XI), Hiperpotassemi, Sitrat Toksisitesi, Hipokalsemi, Hipotermi, Alkaloz
kan replasman in di er y ntemler
Kan Replasmanı İçin Diğer Yöntemler
 • Otolog transfüzyon, hemodilüsyon
 • Ototransfüzyon
  • Ameliyatta (Peroperatuar)
  • Ameliyat sonrasında (Postoperatuar)