slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nazwa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nazwa

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 1
Download Presentation

Nazwa - PowerPoint PPT Presentation

eileen
179 Views
Download Presentation

Nazwa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Deklaracja Zgodności Informacje o Producencie Nazwa LG Electronics Inc Adres LG Electronics Inc. 391-2, Gaeujeong Dong, Changwon City, Kyung Nam, 641-711, Korea Informacje o Produkcie Nazwa Klimatyzator Model AS-H0766xy2 x: A-Z y: A-Z Znak handlowy LG Obowiązujące Normy 1. Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC): 89/336/EEC, 92/31/EEC i 93/68/EEC 2. Dyrektywa niskonapięciowa (LVD): 73/23/EEC i 93/68/EEC EN 60335-1: 1994+A1+A2+A11-A16 EN 60335-2-40: 1997+A1 Informacje Uzupełniające Zgodność z wyżej wymienionymi Normami jest potwierdzona przez TUV Rheinland w oparciu o certyfikat S1 50059077 dotyczący bezpieczeństwa, i TUV Rheinlandraport 13003532 dotyczący EMC. Oświadczenie Nazwisko Data Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że produkt, do którego odnosi się ten dokument spełnia wszystkie wyżej wymienione normy i dyrektywy. Jin Seog, Kim 29.03.05. Podpis osoby upoważnionej