Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nazwa PowerPoint Presentation

Nazwa

195 Views Download Presentation
Download Presentation

Nazwa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Deklaracja Zgodności Informacje o Producencie Nazwa LG Electronics Inc Adres LG Electronics Inc. 76, Seongsan Dong, Changwon City, GyeongNam, 641-713, Korea Informacje o Produkcie Nazwa Klimatyzator Model AS-C0764xy0 x: A-Z y: A-Z Znak handlowy LG Obowiązujące Normy 1. Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC): 89/336/EEC, 92/31/ECCi 93/68/EEC EN 55014-1: 2000+A1+A2 EN 55014-2: 1997+A1 EN 61000-3-2: 2000EN 61000-3-3: 1995+A1 2. Normy bezpieczeństwa: IEC 60335-1: 91+A1: 94 +A2 : 99 IEC 60335-2-40: 95+A1 : 2000 Informacje Uzupełniające Zgodność z wyżej wymienionymi Normami jest potwierdzona przez TUV Rheinland w oparciu o certyfikat 12010021 005 dotyczący bezpieczeństwa, i raport No AE 50053363 dotyczący EMC. Oświadczenie Nazwisko Data Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że produkt, do którego odnosi się ten dokument spełnia wszystkie wyżej wymienione normy i dyrektywy. Jin Seog, Kim Dyrektor 25.05.05. Podpis osoby upoważnionej