9 ro n k novov k modern d jiny n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
9. ročník Novověk, moderní dějiny PowerPoint Presentation
Download Presentation
9. ročník Novověk, moderní dějiny

play fullscreen
1 / 22
Download Presentation

9. ročník Novověk, moderní dějiny - PowerPoint PPT Presentation

ehren
92 Views
Download Presentation

9. ročník Novověk, moderní dějiny

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 9. ročníkNovověk, moderní dějiny ZŠ Rajhrad Autor: Bc. Pavla Procházková Odborné vedení: PaedDr. Zdeněk Motlíček 2011/2012

 2. Normalizace a návrat k totalitě v ČSSR: • Porážka Pražského jara znamenala konec snah o reformu režimu v ČSSR: • k moci se opět dostali komunisté orientovaní na SSSR • Odvolání Alexandra Dubčeka: • prvním tajemníkem KSČ se stal Gustáv Husák • účastnil se SNP • v 50. letech byl vězněn • Husák stal se i prezidentem naší země • 1975-1989 Alexander Dubček Gustav Husák

 3. Federace státu: • 1969 • ČSSR byla tvořena dvěma republikami (Českou a Slovenskou) • tři vlády • federální (Praha) • dvě národní (Praha, Bratislava) • Federální shromáždění v Praze a dva národní parlamenty (ČNR a SNR) budova bývalého Federálního shromáždění mapa ČSSR 1969

 4. Normalizace: • tzv. pohovory • potrestání příznivců Dubčeka • potrestání těch, kteří byli proti okupaci • mnoho lidí bylo odvoláno ze svých pozic • byla obnovena cenzura • opět se uzavřely západní hranice • rostla moc StB • pronásledování odpůrců režimu • část lidí emigrovala na Západ

 5. Rituály normalizace fronta na zeleninu Spartakiáda, 1980 Veškerá moc v ČSSR patří pracujícímu lidu, Praha 1988 každoroční rituál manisfestace věrnosti straně a vládě, Praha-Letná asanace Žižkova oslava 1. máje

 6. Růst protestů proti situaci v zemi: • upálil se Jan Palach • leden 1969 v Praze u Národního muzea • upálil se středoškolák Jan Zajíc • protisovětský odpor na mistrovství světa v hokeji Jan Zajíc rodný dům Palacha

 7. Pohřeb Jana Palacha parte Jana Palacha

 8. Dopis J. Palach "Vzhledem k tomu, že se naše národy octly na okraji beznaděje, rozhodli jsme se vyjádřit svůj protest a probudit lid této země následujícím způsobem: Naše skupina se skládá z dobrovolníků, kteří jsou odhodláni se dát pro naši věc upálit. Já jsem měl tu čest vylosovat si jednotku, a tak jsem získal právo napsat první dopis a nastoupit coby první pochodeň. Naše požadavky jsou: Za prvé - okamžité zrušení cenzury, za druhé - zákaz rozšiřování Zpráv. Jestliže naše požadavky nebudou splněny do pěti dnů, to je 21. ledna 1969, a nevystoupí-li lid s dostatečnou podporou, to je časově neomezenou stávkou, vzplanou další pochodně. Pochodeň č. 1. P.S.: Vzpomeňte na srpen. V mezinárodní politice se uvolnil prostor pro Československou socialistickou republiku. Využijme jej."

 9. Život v době normalizace: • KSČ chtěla prokázat svoji úspěšnost: • spartakiády, … • jaderné elektrárny, Temelín, Dukovany, … • pražské metro • dálnice D1 • plynovod a ropovod Družba • Palác kultury v Praze • nákupní střediska, kulturní domy, zimní stadiony Dukovany Temelín pražské metro Palác kultury v Praze

 10. Nastal velký rozmach Slovenska: • vodní elektrárny na Dunaji (Gabčíkovo) • zprůmyslnění Slovenska • rozvoj dopravy,… • Husákovo vedení se snažilo zajistit slušnou životní úroveň, aby nedocházelo k protestům obyvatelstva: • většina obyvatel byla poslušná a nebouřila se • rozmáhalo se úplatkářství, černý obchod s valutami… • další vlna emigrace na Západ

 11. Opozice a protesty proti vládnímu režimu: • do poloviny 70. let nebyla opozice jednotná: • omezovala se na jednotlivé akce • opozice (nesouhlasily s vládou) • disidenti – odpůrci komunistického režimu • samizdat- ilegálně vydávané časopisy a knihy disident Ivan Martin Jirous disident Václav Havel disident František Stárek

 12. Charta 77: • leden 1977 • je to spojení opozičních skupin • vydali prohlášení: • dodržování lidských a občanských práv a svobod • chtěli, aby vláda dodržovala závazky z konference v Helsinkách - 1975 • Václav Havel, filosof Patočka, … • představitelé Charty 77 byli pronásledováni a vězněni Václav Havel Jan Patočka

 13. Prohlášení Charty 77 - úryvek PROHLÁŠENÍ CHARTY 77 ( 1. ledna 1977) Dne 13.10.1976 byly ve Sbírce zákonů ČSSR (č. 120) zveřejněny "Mezinárodní pakt o občanských a politických právech" a "Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech", které byly jménem naší republiky podepsány v roce 1968, stvrzeny v Helsinkách roku 1975 a vstoupily u nás v platnost dnem 23. 3. 1976. Od té doby mají naši občané právo a náš stát povinnost se jimi řídit. Svobody a práva, jež tyto pakty zaručují, jsou důležitými civilizačními hodnotami, k nimž v dějinách směřovalo úsilí mnoha pokrokových lidí, a jejichž uzákonění může významně pomoci humánnímu rozvoji naší společnosti. Vítáme proto, že ČSSR k těmto paktům přistoupila. Jejich zveřejnění nám ale s novou naléhavostí připomíná, kolik základních občanských práv platí v naší zemi zatím - bohužel - jen na papíře. Zcela iluzorní je např. právo na svobodu projevu, zaručované článkem 19 prvního paktu. Desítkám tisíc našich občanů je znemožněno pracovat v jejich oboru jen proto, že zastávají názory odlišné od názorů oficiálních. Jsou přitom často objektem nejrozmanitější diskriminace a šikanování ze strany úřadů i společenských organizací; zbaveni jakékoli možnosti bránit se, stávají se prakticky obětí apartheidu. Statisícům dalších občanů je odpírána "svoboda od strachu" (preambule prvního aktu), protože jsou nuceni žít v trvalém nebezpečí, že projeví-li své názory, ztratí pracovní a jiné možnosti. V rozporu s článkem 13 druhého paktu, zajišťujícím všem právo na vzdělání, je nesčetným mladým lidem bráněno ve studiu jen pro jejich názory nebo dokonce pro názory jejich rodičů. Bezpočet občanů musí žít ve strachu, že kdyby se projevili v souladu se svým přesvědčením, mohli by být bud' sami nebo jejich děti zbaveni práva na vzdělání. Uplatnění práva "vyhledávat, přijímat, rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu, bez ohledu na hranice, ať ústně, písemně nebo tiskem" i "prostřednictvím umní" (bod 2 čl. 19 prvního paktu) je stíháno nejen mimosoudně, a1e i soudně, často pod rouškou kriminálního obvinění (jak o tom svědčí mimo jiné práv probíhající procesy s mladými hudebníky).

 14. Demonstrace proti Husákovu režimu: • od roku 1988 • další vlna zatýkání disidentů

 15. Opakování: • Popiš federativní změny v roce 1969. • Jaká byla úloha Gustava Husáka v době normalizace? • Co víš o tzv. pohovorech? • Jak byli pronásledováni odpůrci nového prosovětského režimu? • Co víš o činnosti StB? Otázky pro mladé historiky: • Co víš o činnosti Charty 77? • Proč se chartisté opírali o závěry konference v Helsinkách?

 16. Test – kdo nebo co je na obrázku? Jan Zajíc spartakiáda Alexander Dubček Jan Palach Gabčíkovo vodní dílo Jan Patočka disident Václav Havel

 17. Zápis: Normalizace a návrat k totalitě v ČSSR: • Porážka Pražského jara znamenala konec snah o reformu režimu v ČSSR: • k moci se opět dostali komunisté orientovaní na SSSR • Odvolání Alexandra Dubčeka: • prvním tajemníkem KSČ se stal Gustáv Husák • účastnil se SNP • v 50. letech byl vězněn • Husák stal se i prezidentem naší země • 1975-1989 • Federace státu: • 1969 • ČSSR byla tvořena dvěma republikami (Českou a • Slovenskou) • tři vlády • federální (Praha) • dvě národní (Praha, Bratislava) • Federální shromáždění v Praze a dva národní parlamenty (ČNR a SNR) • Normalizace: • tzv. pohovory • potrestání příznivců Dubčeka • potrestání těch, kteří byli proti okupaci • mnoho lidí bylo odvoláno ze svých pozic

 18. byla obnovena cenzura • opět se uzavřely západní hranice • rostla moc StB • pronásledování odpůrců režimu • část lidí emigrovala na Západ • Růst protestů proti situaci v zemi: • upálil se Jan Palach • leden 1969 v Praze u Národního muzea • upálil se středoškolák Jan Zajíc • protisovětský odpor na mistrovství světa v hokeji • Život v době normalizace: • KSČ chtěla prokázat svoji úspěšnost: • spartakiády, … • jaderné elektrárny, Temelín, Dukovany, … • pražské metro • dálnice D1 • plynovod a ropovod Družba • Palác kultury v Praze • nákupní střediska, kulturní domy, zimní stadiony • Nastal velký rozmach Slovenska: • vodní elektrárny na Dunaji (Gabčíkovo) • zprůmyslnění Slovenska • rozvoj dopravy,…

 19. Husákovo vedení se snažilo zajistit slušnou životní úroveň, aby nedocházelo k protestům obyvatelstva: • většina obyvatel byla poslušná a nebouřila se • rozmáhalo se úplatkářství, černý obchod s valutami… • další vlna emigrace na Západ • Opozice a protesty proti vládnímu režimu: • do poloviny 70. let nebyla opozice jednotná: • omezovala se na jednotlivé akce • opozice (nesouhlasily s vládou) • disidenti – odpůrci komunistického režimu • samizdat- ilegálně vydávané časopisy a knihy • Demonstrace proti Husákovu režimu: • od roku 1988 • další vlna zatýkání disidentů

 20. Odkazy: • http://www.ustrcr.cz/cs/gustav-husak • http://nezapomente.cz/zobraz/federalizace_ceskoslovenska • http://czechfolks.com/plus/2009/12/24/miroslav-sigl-udalosti-pravdy-lasky-a-nadeji-20/ • http://m.ihned.cz/index.php?article%5Barea_id%5D=10102850&article%5Bgallery%5D%5Bdetail_id%5D=1534770&article%5Bgallery%5D%5Bfrom%5D=&article%5Bgallery%5D%5Bid%5D=1176570&article%5Bid%5D=52236440&p=700000_d • http://simonak.eu/index.php?stranka=pages/h_k/11_27.htm • http://archiv.radio.cz/palach99/palach.html • http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Palach • http://zpravy.idnes.cz/jan-palach-se-neupalil-na-protest-proti-okupaci-upalil-se-kvuli-nam-1du-/kavarna.aspx?c=A090119_153907_kavarna_bos • http://zpravy.idnes.cz/special-ctyricet-let-od-upaleni-jana-palacha-fzm-/prilohy.aspx?c=A090120_231506_prilohy_itu • http://multimedia.ihned.cz/fotogalerie-starsi/c1-49512750-fotografie-z-nichz-mrazi-tak-vypadaly-dny-kdy-zemrel-student-jan-palach • http://narodnosti.cz/cesi-a-jejich-hrdinove

 21. http://ihned.cz/index.php?article%5Barea_id%5D=10112050&article%5Bgallery%5D%5Bdetail_id%5D=1286360&article%5Bgallery%5D%5Bfrom%5D=&article%5Bgallery%5D%5Bid%5D=986580&article%5Bid%5D=49512750&p=000000_pdadetailhttp://ihned.cz/index.php?article%5Barea_id%5D=10112050&article%5Bgallery%5D%5Bdetail_id%5D=1286360&article%5Bgallery%5D%5Bfrom%5D=&article%5Bgallery%5D%5Bid%5D=986580&article%5Bid%5D=49512750&p=000000_pdadetail • http://www.sokoljaluvci.estranky.cz/fotoalbum/historie-od-r-1958-do-r-1978/historie-tj-sokol-jaluvci/1975-spartakiada-zeny-02.jpg.html • http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/penize/clanek.phtml?id=650002 • http://ekolist.cz/cz/fotobanka/energie/jaderna/dukovany • http://www.fotodoprava.com/praha2_foto4.htm • http://www.stavbaweb.cz/Muzea-galerie-kulturni-centra/Palac-kultury-je-uz-30-let-nemilovanou-dominantou-Prahy.html • http://www.casopisstavebnictvi.cz/sustava-vodnych-diel-gabcikovo-nagymaros-po-sedmnacti-rokoch_N3322 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_Martin_Jirous • http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_St%C3%A1rek • http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Havel • http://redactednews.blogspot.com/2011/01/without-internet-egyptians-find-new.html • http://klempera.tripod.com/charta77.htm

 22. http://www.cojeco.cz/index.php?s_lang=2&detail=1&id_desc=385897http://www.cojeco.cz/index.php?s_lang=2&detail=1&id_desc=385897 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Pato%C4%8Dka • http://zpravy.idnes.cz/objektivem-ctenare-demonstraci-proti-ruske-okupaci-rozhaneli-nasi-1f4-/domaci.aspx?c=A090820_152245_domaci_jw • http://zpravy.idnes.cz/jan-zajic-druha-pochoden-po-palachovi-chtel-mit-nasledovnici-ply-/domaci.aspx?c=A090224_204320_domaci_jba