Elektroniska patientjournaler f rdelar och nackdelar ur ett integritetsperspektiv
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Elektroniska patientjournaler – fördelar och nackdelar ur ett integritetsperspektiv . Ulrika Sandén, jur. dr Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet Dagar om lagar, Göteborg 13-11-05. Begreppet personlig integritet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - egan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Elektroniska patientjournaler f rdelar och nackdelar ur ett integritetsperspektiv

Elektroniska patientjournaler – fördelar och nackdelar ur ett integritetsperspektiv

Ulrika Sandén, jur. dr

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet

Dagar om lagar, Göteborg 13-11-05


Begreppet personlig integritet
Begreppet personlig integritet ett

Ett vanligt sätt att beskriva begreppet personlig integritet i samband med informationshantering:

Den enskilde skall ha en rätt att

 • bestämma vilka uppgifter om sig själv som han eller hon vill dela med sig till andra eller

 • kunna kontrollera spridningen av uppgifter om sig själv


Betydelsen av ett starkt integritetsskydd f r patienten
Betydelsen av ett starkt integritetsskydd för patienten ett

 • Den enskilde patientens förtroende

 • Medborgarnas förtroende


Elektroniska patientjournaler och lagstiftarens hantering av patientens integritetsskydd
Elektroniska ett patientjournaler och lagstiftarens hantering av patientens integritetsskydd

 • Patientdatalagen

 • Varför skapades patientdatalagen?


Den elektroniska patientjournalen som informationsb rare
Den elektroniska patientjournalen som informationsbärare ett

 • En förutsättning för att kunna ge en god och säker vård kan vara att personalen har viss information om patienten – kan fås genom att t.ex. läsa patientens journal


Skyldigheten att f ra patientjournal
Skyldigheten att föra patientjournal ett

 • Journalföringsskyldigheten innebär att patientens samtycke till journalföring inte krävs


Patientjournalens inneh ll
Patientjournalens innehåll ett

 • Patienten har som huvudregel inte rätt att vara anonym

 • Patientens möjlighet att påverka innehållet i sin journal

  • Avvikande mening

  • Rättelse

  • Journalförstöring


Inre sekretess ett skydd f r patientens personliga integritet
”Inre sekretess” ett – ett skydd för patientens personliga integritet

 • Under vilka förutsättningar får hälso- och sjukvårdspersonal ta del av, t.ex. läsa, en patientjournal som finns elektroniskt registrerad i den egna vårdgivarens journalsystem?


Till ten l sning inom en v rdgivares verksamhet inre sekretess
Tillåten läsning ett inom en vårdgivares verksamhet (inre sekretess)

Den som arbetar hos en vårdgivare får ta del av dokumenterade uppgifter om en patient endast om han eller hon deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården.

(4 kap. 1 § patientdatalagen)


Kravet deltar i v rden av patienten
Kravet ”Deltar i vården av patienten” ett

 • Hur resonerande lagstiftaren?

 • Vilka synpunkter hade remissinstanser såsom Socialstyrelsen, Datainspektionen, Justitieombudsmannen och Läkarförbundet?


Kravet av annat sk l beh ver uppgifterna f r sitt arbete inom h lso och sjukv rden
Kravet ”Av ett annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården”

 • Hur resonerande lagstiftaren?

 • Vilka synpunkter hade remissinstanser såsom Socialstyrelsen, Datainspektionen, Justitieombudsmannen och Läkarförbundet?


Beh righetsniv er
Behörighetsnivåer ett

Vårdgivaren har ett ansvar att begränsa hälso- och sjukvårdspersonalens behörighet

(se 4 kap. 2 § patientdatalagen)


Tkomstkontroll
Åtkomstkontroll ett

Vårdgivaren är skyldig att dokumentera elektronisk åtkomst så att den kan kontrolleras

(se 4 kap. 3 § patientdatalagen)


Loggrapporter
Loggrapporter ett

Patienten har rätt att få information om den elektroniska åtkomst till uppgifter om honom eller henne som förekommit

(se 8 kap. 5 § patientdatalagen)


Sp rra uppgifter
Spärra uppgifter ett

Patienten har rätt till s.k. inre spärrar

(se 4 kap. 4 § patientdatalagen)


Elektroniska patientjournaler f rdelar och nackdelar ur ett integritetsperspektiv

Elektroniska ett patientjournaler ur ett integritetsperspektiv –

fler fördelar än nackdelar, eller?