Hendrik Willem Jan Schaap & Jan Frits Kliphuis - PowerPoint PPT Presentation

edric
hendrik willem jan schaap jan frits kliphuis n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hendrik Willem Jan Schaap & Jan Frits Kliphuis PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hendrik Willem Jan Schaap & Jan Frits Kliphuis

play fullscreen
1 / 31
Download Presentation
Hendrik Willem Jan Schaap & Jan Frits Kliphuis
229 Views
Download Presentation

Hendrik Willem Jan Schaap & Jan Frits Kliphuis

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hendrik Willem Jan Schaap& Jan Frits Kliphuis Fréderique Deventer & Janne Meijer

 2. Inleiding -Hoofdvraag “Welke positie namen (nemen) H.W.J Schaap en J.F.Kliphuis in binnen het veld?” • Analyse & conclusie H.W.J. Schaap • Analyse & conclusie J.F. Kliphuis • Vergelijking tussen beide vertalers & eindconlusie

 3. H.W.J. Schaap • Oeuvre • Habitus & loopbaan • Poëtica • Receptie • Positie binnen het veld

 4. Oeuvre H.W.J. Schaap • Vertalingen -welke talen? -wat voor omvang? -welke jaren actief? -welke auteurs en genres? -welke uitgevers? -wat voor werk is gesubsidieerd? -welke werken zijn hervertaald?

 5. Oeuvre H.W.J. Schaap • Wat voor positie bekleedde hij wanneer we naar het oeuvre kijken? Semi-afhankelijk

 6. Habitus & loopbaan H.W.J. Schaap • Wat weten we van zijn leven/opleiding? • Welke andere literaire bezigheden? • In welke mate had hij toegang tot het veld? • Wat voor andere vertaalactiviteiten? • Maakte hij deel uit van netwerken binnen het literaire veld? • In hoeverre kwamen zijn vertalingen in aanmerking voor subsidies? • Heeft hij prijzen gewonnen? • Hoe was zijn zichtbaarheid binnen het veld?

 7. Habitus & loopbaan H.W.J. Schaap • Wat voor positie bekleedde hij wanneer we naar de habitus kijken? Semi-afhankelijk

 8. Poëtica H.W.J. Schaap • Externe Poëtica • Interne Poëtica

 9. Poëtica H.W.J. Schaap • Externe poëtica “Heeft Schaap ooit over zijn vertaalopvattingen gesproken of geschreven?”

 10. Poëtica H.W.J.

 11. Poëtica H.W.J. Schaap • Interne poëtica -wat is het vertaalgedrag van Schaap -vergeleken met origineel? -vergeleken met hervertalingen? -vergeleken met eerdere vertalingen?

 12. Poëtica H.W.J. Schaap

 13. Poëtica H.W.J. Schaap

 14. Poëtica H.W.J. Schaap • Wat voor positie bekleedde Schaap wanneer we naar zijn vertaalgedrag en –opvattingen kijken? Afhankelijk of semi-afhankelijk

 15. Receptie van Schaaps werk • Hoe was de receptie ten tijde van het verschijnen? • “Schaap vertaalde op voortreffelijke wijze” (Leeuwarder Courant, 11 maart 1975) • “de boeiende eigenaardigheden van zijn stijl” (brief aan Contact, 6 maart 1949) • Hoe wordt zijn werk tegenwoordig beoordeeld? • Wat betekenen hervertalingen (of het gebrek daar aan) wanneer we naar de receptie van het werk kijken?

 16. Receptie van Schaaps werk • Wat voor positie bekleedde Schaap wanneer we kijken naar de receptie van zijn werk? Afhankelijk of semi-afhankelijk

 17. Positie van H.W.J. Schaap • Conclusie Semi-afhankelijk

 18. J.F. Kliphuis (1912-1972) • Oeuvre • Habitus & loopbaan • Poëtica • Receptie • Positie binnen het veld

 19. Oeuvre J.F. Kliphuis • Vertalingen -welke talen? -wat voor omvang? -welke jaren actief? -welke auteurs en genres? -welke uitgevers? -wat voor werk is gesubsidieerd? -welke werken zijn hervertaald?

 20. Oeuvre J.F. Kliphuis • Wat voor positie bekleedde hij wanneer we naar het oeuvre kijken? Afhankelijk

 21. Habitus & loopbaan J.F. Kliphuis • Wat weten we van zijn leven/opleiding? • Welke andere literaire bezigheden? • In welke mate had hij toegang tot het veld? • Wat voor andere vertaalactiviteiten? • Maakte hij deel uit van netwerken binnen het literaire veld? • In hoeverre kwamen zijn vertalingen in aanmerking voor subsidies? • Heeft hij prijzen gewonnen? • Hoe was zijn zichtbaarheid binnen het veld?

 22. Habitus & loopbaan J.F. Kliphuis • Wat voor positie bekleedde hij wanneer we naar de habitus kijken? Van semi-afhankelijk naar afhankelijk

 23. Poëtica J.F. Kliphuis • Externe Poëtica

 24. Poëtica J.F. Kliphuis • Interne Poëtica • “I light a cigarette an’ go on my way. I start whistlin’ an old song- Life is just a Bowl of Cherries. An’who says it ain’t?”

 25. Poëtica J.F. Kliphuis • Externe poëtica “Heeft Kliphuis ooit over zijn vertaalopvattingen gesproken of geschreven?”

 26. Poëtica J.F. Kliphuis • Interne poëtica -wat is het vertaalgedrag van Kliphuis -vergeleken met origineel? -vergeleken met hervertalingen? -vergeleken met eerdere vertalingen?

 27. Poëtica J.F. Kliphuis • Wat voor positie bekleedde Kliphuis wanneer we naar zijn vertaalgedrag en –opvattingen kijken?

 28. Receptie van Kliphuis’ werk • Hoe was de receptie ten tijde van het verschijnen? “ • Hoe wordt zijn werk tegenwoordig beoordeeld? • Wat betekenen hervertalingen (of het gebrek daar aan) wanneer we naar de receptie van het werk kijken?

 29. Receptie van Kliphuis’ werk • Wat voor positie bekleedde Kliphuis wanneer we kijken naar de receptie van zijn werk?

 30. Positie van J.F. Kliphuis • Conclusie Afhankelijk

 31. Vergelijking & eindconclusie • Oeuvre • Habitus & loopbaan • Poetica • Receptie • Eindconclusie