letfiloz fi k n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Friedrich Nietzsche (1844-1900) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Friedrich Nietzsche (1844-1900)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Friedrich Nietzsche (1844-1900) - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

Életfilozófiák. Friedrich Nietzsche (1844-1900). „Szeretem azt, aki önmagán túlemelkedve akar alkotni és ebbe pusztul bele. Szeretem azt, a kinek lelke pazarolja magát, akinek nem kell köszönet, aki nem ád vissza : mert örökkön ajándékoz és nem akarja magát megóvni.” (Zarathusztra).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Friedrich Nietzsche (1844-1900)' - eden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

„Szeretem azt, aki önmagán túlemelkedve akar alkotni és ebbe pusztul bele. Szeretem azt, a kinek lelke pazarolja magát, akinek nem kell köszönet, aki nem ádvissza: mert örökkön ajándékoz és nem akarja magát megóvni.” (Zarathusztra)

a trag dia sz let se a zene szellem b l
A tragédia születése a zene szelleméből

Dionüszosz

Apollón

A béke, a pihenés, a lelki nyugalom istene

Az esztétikai érzés, az értelmi megismerés istene

A logikai rend, a filozófiai nyugalom és a mérlegelés istene

A festészet, a szobrászat. És elbeszélő költészet istene

Csendes, nőies szépség

 • A bor, a kicsapongás istene
 • A sarjadó élet, a tevékenységek istene
 • Az extatikus izgalom, a megrendülés istene
 • Az ösztön, a kaland a félelem nélküli szenvedés istene
 • A dal, a zene a tánc, a tragédia istene
 • Nyugtalan, férfias erő
az isteni szint zis
Az isteni szintézis
 • A legnemesebb görög művészet ennek a két ideálnak az egyesítése volt.
 • A drámában a kórus Dionüszosz, a párbeszédek Apollón ihletésére születtek meg.
 • A görög dráma legmélyebb vonása a pesszimizmus dionüszoszi legyőzése – a művészet útján.
a trag dia l nyege
A tragédia lényege
 • A pesszimizmus a hanyatlás jele, az optimizmus a felületességé; az erős ember életformája a tragikus optimizmus - ő még saját szenvedéseinek árán is intenzív és széles körű élményeket keres, s örül annak, hogy az élet törvénye a harc.
 • A tragédia annak bizonyítéka, hogy a görögök nem voltak pesszimisták.
sz krat sz az j id k jele
Szókratész – az új idők jele
 • Szókratésszal megjelent az életet aláásó racionalitás.
  • Filozófiai költészet kritikai filozófia
  • Művészet tudomány
  • Ösztön ész
  • Testgyakorlás dialektika
 • A népek ifjúkorukban mítoszt és költészetet teremtettek, hanyatlásuk idején filozófiát és logikát.
im gyen sz la zarathusztra
Imígyen szóla Zarathusztra
 • Isten halott
  • A világot, és az élet szerveződését irányító keresztény hit egésze érvényét vesztette
  • A metafizikai és morális helyzet is alapvetően megváltozott
  • Ha Isten halott, az emberre hatalmas feladatok várnak: vagy az emberfölötti embert (übermensch) választják, vagy az utolsó embert
im gyen sz la zarathusztra1
Imígyen szóla Zarathusztra

Az emberfölötti ember

Az utolsó ember

A kényelmes és biztonságos tömegélet állapota

„Egy kis gyönyör nappal, egy kis gyönyör éjjel: de fő az egészség. »Feltaláltuk a boldogságot« – mondják az utolsó emberek, és vaksin pislognak.”

 • Az ember önmeghaladásának és önteremtésének követelése

„Kötél az ember, kötél az állat és az embert felülmúló ember között.”

„Aki nem akar a tömeghez tartozni, egyszerűen ne legyen elnéző önmaga iránt.”

„Olyasvalami az ember amin felül kell emelkedni.

Mit tettetek, hogy túlhaladjatok rajta? ”

im gyen sz la zarathusztra2
Imígyen szóla Zarathusztra

A három átváltozás

Az emberi szellem tevéhez hasonlóan türelmesen cipeli a tapasztalat és szellemi-morális örökség súlyos terheit. A teve a teher cipelésében leli meg boldogságát

A szellem a sivatagban leveti és vadul lerombolja a régi értékeket, de még nem képes újakat teremteni

A szellem legmagasabb alakja a gyermek, aki a teremtés, a játék, a szent igenlés megtestesítője. Az új értékek megteremtéséhez, ami az emberfeletti ember feladata, a szellemnek gyermekké kell válnia.

im gyen sz la zarathusztra3
Imígyen szóla Zarathusztra

A hatalom akarása

Minden igazság, minden morális jó akarása mögött a hatalom akarása van

Ez mindenekelőtt az önmeghaladás és az önmagából való teremtés akarata; nem mások fölötti uralom, hanem önnön erőink kiteljesedésének akarása

Ehhez meg kell szabadulnunk a „bosszú szellemétől” – ami torz értékeinket kialakította

Nem pusztán a múlttal való megbékélésről van szó, az emberfölötti ember feladata az, hogy a múltat visszafeléis tudja akarni – „Megváltani az elmúltakat, és »Így akartam!«-má újjáteremteni minden »Megesettet «– ezt nevezném csak megváltásnak én.”

t l j n s rosszon az erk lcs sz rmaz s hoz
Túl jón és rosszon, Az erkölcs származásához

Az emberi cselekvésnek két ellentétes értékelése van

Csordaerkölcs – ázsiai/zsidó eredetű:

alázatos, altruista

veszély és hatalomszeretet helyett biztonság és békeszeretet

erő helyett ravaszság, nyílt bosszú helyett titkos bosszúállás

szigorúság helyett részvét, becsület és büszkeség helyett lelkiismeret

 • Úri erkölcs – az ókori római értelemben vett virtus:
  • férfiasság, bátorság, vállalkozó kedv

A becsület: pogány, római, feudális, arisztokratikus

A lelkiismeret: zsidó, keresztény, polgári, demokratikus.

slide12

»Egyszer rajtakapta nővérét, amint sírva nézte, s nem tudta megérteni könnyeit:„Miért sírsz Lisbeth? – kérdezte- hiszen boldogok vagyunk!”Egyszer hallotta, amint nővére könyvekről beszélt, s földerült az arca:„Ó, - mondotta - én is írtam egy két jó könyvet” - s vége is volt a világos pillanatnak.1900-ban halt meg. Ritkán fizetett valaki ily drága árat a lángelméjéért.«(WillDurant)