Ozn men razu postup
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


  • 268 Views
  • Uploaded on

OZNÁMENÍ ÚRAZU POSTUP. HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ebony


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Hl en kodn ch ud lost
HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ

Hlášení škod provádí jednotliví pojištění přímo pojišťovně Kooperativa na tiskopisu „Oznámení úrazu“ („Oznámení trvalých následků úrazu“ nebo „Oznámení smrti“), ve kterém potvrdí, že zraněný byl v době úrazu pojištěným a že k úrazu došlo při činnosti, na kterou se vztahuje pojištění podle této smlouvy.

Tiskopis musí být řádně a pravdivě vyplněn, opatřen razítkem pojištěné organizace/pobočného spolku (např. oddílu, skupiny, střediska apod.) a podpisem statutárního zástupce pojištěné organizace/pobočného spolku. Bez předložení těchto dokladů pojišťovna neposkytne pojistné plnění!

Hlášení škodné události musí být řádně doloženo lékařským potvrzením, případně dalšími doklady, které si v souvislosti se šetřením pojistné události pojišťovna vyžádá.


Vzor tiskopisu
VZOR TISKOPISU

Formulář „Oznámení úrazu“ ke stažení:

http://crdm.cz/download/pojisteni/2014/pojisteni-2014-uraz-oznameni-urazu.pdf

Vzor vyplněného tiskopisu:

http://crdm.cz/download/pojisteni/2014/pojisteni-2014-uraz-vzor-oznameni-urazu.pdf


Kde tiskopis z skat
KDE TISKOPIS ZÍSKAT?

www.crdm.cz

Pojištění

www.koop.cz

Formuláře pro hlášení škody

na pobočkách pojišťovny Kooperativa

V následující prezentaci je uveden postup a náležitosti pro vyplnění tiskopisu „Oznámení úrazu“. U dalších dvou tiskopisů je to podobné.


Jak tiskopis vyplnit
JAK TISKOPIS VYPLNIT

B. POJIŠTĚNÝ

V této části se vyplňují údaje, týkající se

ZRANĚNÉHO

rodné číslo, příjmení, jméno, adresa, kontakt,

povolání a zda je pravák či levák

U dětí uvádějte kontakt na zákonného zástupce.


Jak tiskopis vyplnit1
JAK TISKOPIS VYPLNIT

C. ÚDAJE O POJIŠTĚNÍ A ÚRAZU

5400856689

Číslo smlouvy:

Zde uveďte datum, čas, místo úrazu a KÓD ÚRAZU (viz tabulka níže)

Datum, čas a místo úrazu:

Podrobný popis průběhu a okolností úrazu:

Zde uveďte vše, co je důležité pro posouzení úrazu

Došlo k úrazu při výkonu povolání?

X

Ne


Jak tiskopis vyplnit2
JAK TISKOPIS VYPLNIT

B. POJIŠTĚNÝ

Dále vyplňte:

Poraněná část těla,

Byla postižena již před úrazem?

Adresa zdravotnického zařízení, které Vám poskytlo první ošetření úrazu,

Datum prvního ošetření,

Adresa zdravotnického zařízení, ve kterém byl Váš úraz léčen,

Název (kód) Vaší zdravotní pojišťovny,

Jméno a adresa Vašeho praktického lékaře,

X

Ne


Jak tiskopis vyplnit3
JAK TISKOPIS VYPLNIT

C. ÚDAJE O POJIŠTĚNÍ A ÚRAZU

Stal se úraz při sportovní nebo tělovýchovné činnosti?

X

Ano

Poznámka:zahrnuje i ostatní zájmovou činnost, nejen sport!

Pokud ano, uveďte, zda činnost byla organizována a kým:

Zde uveďte Vaši organizaci / pobočný spolek (např. oddíl, skupina, středisko), při jejíž činnosti došlo k úrazu.

Poznámka:statutární orgán zde uvedeného pobočného spolku nakonec orazítkuje a podepíše vyplněný formulář Oznámení úrazu


Jak tiskopis vyplnit4
JAK TISKOPIS VYPLNIT

C. ÚDAJE O POJIŠTĚNÍ A ÚRAZU

Jste registrovaný sportovec?

X

Ne

Provozujete tento sport jako aktivní účastník organizovaných soustředění?

X

Ne

Stal se úraz při dopravní nehodě?

X

Ne


Jak tiskopis vyplnit5
JAK TISKOPIS VYPLNIT

C. ÚDAJE O POJIŠTĚNÍ A ÚRAZU

KÓD ÚRAZU:

vyplňuje se do kolonky: Datum, čas a místo úrazu

Skládá se ze 3 číslic – TYP AKCE (a) + MÍSTO (b) + ČINNOST (c)

Tedy např. kód 316 bude značit, že se úraz stal např. na výpravě ve volné příroděpři vodáctví. (tabulku variant naleznete na dalších snímcích)


Jak tiskopis vyplnit6
JAK TISKOPIS VYPLNIT

C. ÚDAJE O POJIŠTĚNÍ A ÚRAZU

KÓD ÚRAZU:

TYP AKCE (a)

1 - letní tábor

2 - pravidelná činnost (oddílová schůzka apod.)

3 - jiná akce (výprava, výlet, otevřená akce apod.)


Jak tiskopis vyplnit7
JAK TISKOPIS VYPLNIT

C. ÚDAJE O POJIŠTĚNÍ A ÚRAZU

KÓD ÚRAZU:

MÍSTO (b)

1 - volná příroda (les, louka, rybník atp.)2 - vnitřek objektu (klubovna, jídelna atp.)3 - na sportovišti (dětské hřiště, koupaliště, tělocvična atp.)4 - ve městě5 - v dopravním prostředku (vlak, autobus, auto atp.)6 - jiné místo


Jak tiskopis vyplnit8
JAK TISKOPIS VYPLNIT

C. ÚDAJE O POJIŠTĚNÍ A ÚRAZU

KÓD ÚRAZU:

ČINNOST (c)

1 - hra / závod

2 - noční aktivita (noční hra, noční hlídky, noční přesun)3 - koupání4 - sportovní činnost5 - cestování (pěšky i dopravním prostředkem)6 - vodáctví7 - horolezectví8 - podpůrná činnosti (stavba, vaření apod.)9 - jiná činnost


K d razu shrnut
KÓD ÚRAZU – SHRNUTÍ

TYP AKCE (a)

1 - letní tábor

2 - pravidelná činnost (oddílová schůzka apod.)

3 - jiná akce (výprava, výlet, otevřená akce apod.)

MÍSTO (b)

1 - volná příroda (les, louka, rybník atp.)2 - vnitřek objektu (klubovna, jídelna atp.)3 - na sportovišti (dětské hřiště, koupaliště, tělocvična atp.)4 - ve městě5 - v dopravním prostředku (vlak, autobus, auto atp.)6 - jiné místo

ČINNOST (c)

1 - hra / závod

2 - noční aktivita (noční hra, noční hlídky, noční přesun)3 - koupání4 - sportovní činnost5 - cestování (pěšky i dopravním prostředkem)6 - vodáctví7 - horolezectví8 - podpůrná činnosti (stavba, vaření apod.)9 - jiná činnost


Jak tiskopis vyplnit9
JAK TISKOPIS VYPLNIT

D. ZPŮSOB VÝPLATY PLNĚNÍ

Zde si vyberte a zaškrtněte způsob, jakým chcete vyplatit pojistné plnění.

U dětí zde vyplňujte údaje o zákonném zástupci.


Jak tiskopis vyplnit10
JAK TISKOPIS VYPLNIT

E. PŘILOŽENÉ DOKUMENTY

Zaškrtněte, pokud máte k tomuto formuláři přílohy:

Propouštěcí zpráva

Operační protokol

Usnesení policie

Záznam policie o dopravní nehodě

Jiné


Jak tiskopis vyplnit11
JAK TISKOPIS VYPLNIT

Datum:

Zde uveďte datum podpisu.

Podpis pojištěného (oprávněné osoby)

Podpis zákonného zástupce, není-li pojištěný (oprávněná osoba) způsobilý k právním úkonům

Zde formulář podepíše pojištěný(zraněný) a/nebo u dětí zákonný zástupce.

Došlo k úrazu při pojištěné činnosti?

X

Ano

Razítko a podpis právnické osoby

Zde podepíše a orazítkuje statutární orgán organizace / pobočného spolku, při jejíž činnosti k úrazu došlo.


Dotazy
DOTAZY?

Pojistné smlouvy a informace o pojištění jsou k dispozici na webových stránkách ČRDMwww.crdm.cz

V případě dalších dotazů,

kontaktujte, prosím, kancelář ČRDM:

Česká rada dětí a mládeže

Senovážné nám. 24

110 00 Praha 1

tel.: + 420 211 222 860

fax.: + 420 272 049 680

e-mail: sekretariat@crdm.cz

formuláře ke stažení: www.crdm.cz– sekce POJIŠTĚNÍ