informacioni sistem za terenski rad inspekcijskih slu bi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INFORMACIONI SISTEM ZA TERENSKI RAD INSPEKCIJSKIH SLUŽBI PowerPoint Presentation
Download Presentation
INFORMACIONI SISTEM ZA TERENSKI RAD INSPEKCIJSKIH SLUŽBI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

INFORMACIONI SISTEM ZA TERENSKI RAD INSPEKCIJSKIH SLUŽBI - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Univerzitet u Novom Sadu Fakultet tehni č kih nauka. Sektor za informatičke poslove Vlade APV. INFORMACIONI SISTEM ZA TERENSKI RAD INSPEKCIJSKIH SLUŽBI. Đorđe Obradović , Goran Savić Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad. Prof.dr Zora Konjovi ć. Paroški Milan, Andrić Sanja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'INFORMACIONI SISTEM ZA TERENSKI RAD INSPEKCIJSKIH SLUŽBI' - dyani


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
informacioni sistem za terenski rad inspekcijskih slu bi

Univerzitet u Novom Sadu

Fakultet tehničkih nauka

Sektor za informatičke posloveVlade APV

INFORMACIONI SISTEM ZA TERENSKI RAD INSPEKCIJSKIH SLUŽBI

ĐorđeObradović, Goran Savić

Fakultet tehničkih nauka,

Novi Sad

Prof.dr Zora Konjović

Paroški Milan, Andrić Sanja

Sektor za informatičke poslove Vlade APV

sadr aj
Sadržaj
 • Motivacija
 • Cilj
 • Osnovne funkcije sistema
 • Arhitektura sistema
 • Korištene tehnologije
 • JCR standard
 • Primeri
 • Zaključak
motivacija
Motivacija
 • Rezultat inspekcijskih poslova su složeni dokumenti (ponekad i multimedijalni) koji se koriste kao osnova za druge poslovne procese (na primer, pokretanje upravnih postupaka)
 • Inspekcijski poslovi zahtevaju pristup velikom broju dokumenata (dokumenti pravne regulative, dokumenti iz prethodnih poslovnih procesa – različite dozvole i sl.)
 • Inspekcijski poslovi se obavljaju na terenu gde, najčeše, ne postoje potrebni komunikacioni uslovi za pristup različitim bazama dokumenata
cilj i na in realizacije cilja
Cilj i način realizacije cilja
 • Cilj: Razvoj aplikacije koja će omogućiti korišćenje sistema i u uslovima kad nema stalne veze sa centralnim katalogom dokumenata
 • Način realizacije cilja
  • Na loklanom računaru (laptop inspektora) pripremaju se potrebni ulazni dokumenti unapred na osnovu ček-lista
   • Predmeti
   • Dozvole
   • Zakoni i uredbe
  • Izlazni dokumenti se kreiraju na lokalnom računaru i nakandno se se skladište u centralnoj bazi
osnovne funkcije sistema
Osnovne funkcije sistema
 • Rad sa katalogom predmeta
  • Pretraživanje kataloga po raznim kriterijumima
  • Pristup predmetima u skladu sa pravima
 • Rad sa predmetom i dokumentima
  • Kreiranje novog predmeta (lokalno na terenu)
  • Ažuriranje osnovnih podataka (podaci o poslovnom subjektu, status, itd)
  • Upravljanje dokumentima (dodavanje, brisanje i promena dokumenata koji pripadaju predmetu)
  • Sinhronizacija sa centralnim katalogom dokumenata
 • Rad sa dozvolama
  • Inspektori preko ovog sistema imaju uvid u izdate dozvole koje su predmet njihovog rada
 • Rad sa zakonima, propisima i uredbama
  • Inspektori preko ovog sistema imaju uvid u trenutno važeće propise, zakone i uredbe
kori tene tehnologije
Korištene tehnologije
 • JCR Java Content Repository
 • XPath upitni jezik za pretraživanje JCR
 • Xstreambiblioteka klasa za komunikaciju
 • Jackrabbit/Alfresco server dokumenata
 • Axispodrška za implementaciju Web servisa

Sve korištene komponente pripadaju kategoriji OpenSource programskih rešenja

jcr standard
JCR standard
 • Specifikacija java API za podršku u radu sa dokumentima
  • čitanje/pisanje dokumenta
  • upravljanje hijerarhijom
  • pretraga
  • verzionisanje
  • eksport/import podataka
 • Poznate Open source implementacije
  • Jackrabbit
  • Alfresco
zaklju ak
Zaključak
 • Arhitektura prikazana u ovom radu omogućuje:
  • programsku nezavisnost korišćene implementacije sistema za upravljanje centralnim katalogom i ostatka poslovne logike.
  • Veza između srednjeg sloja i centralnog kataloga ostvarena je preko JCR Api-ja
 • Klijentska aplikacija implementirana je uz oslonac na .net okruženje
 • Srednji sloj predstavlja skup web servisa preko kojih je moguće pristupiti centralnom katalogu.
zaklju ak1
Zaključak
 • Centralni katalog dokumenata baziran je na JCR sistemu za upravljanje dokumentima.
  • U konkretnoj implementaciji izabran je Jackrabbit
  • Uz male modifikacije moguće je i korištenje Alfresco implementacije JCR.
  • Oba sistema implementirana su u skladu sa (BSD) licencom otvorenog koda.
 • Lokalni katalozi dokumenata postaju deo centralnog kataloga