vliv zm ny klimatu na rozsah a rozm st n klimatick ch region
Download
Skip this Video
Download Presentation
Vliv změny klimatu na rozsah a rozmístění klimatických regionů

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Vliv změny klimatu na rozsah a rozmístění klimatických regionů - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Vliv změny klimatu na rozsah a rozmístění klimatických regionů. Jaroslav Rožnovský 1 , Petra Fukalová 2 , Hana Pokladníková 2 ,Tomáš Středa 1 1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 2 Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno. „Ústí 23.9.2009“.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vliv změny klimatu na rozsah a rozmístění klimatických regionů' - dwight


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vliv zm ny klimatu na rozsah a rozm st n klimatick ch region

Vliv změny klimatu na rozsah a rozmístění klimatických regionů

Jaroslav Rožnovský1, Petra Fukalová2,

Hana Pokladníková2,Tomáš Středa1

1Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

2 Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno

„Ústí 23.9.2009“

slide6
Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek na stanici Kroměříž, září 2006 – srpen 2007
slide7
Projekt Národní agentury zemědělského výzkumu (NAZV): „Hodnocení půd z hlediska jejich produkčních a mimoprodukčních funkcí s dopady na plošnou a kvalitativní ochranu půd České republiky“.

Jaký bude vliv možné změny klimatu na současné rozložení klimatických regionů na našem území?

klimatick podm nky na eho zem
Klimatické podmínky našeho území
 • vliv cirkulace a geografických podmínek
 • převládá vzduch mírného pásma

(dále tropická a arktická vzduchová hmota)

 • vliv Atlantického oceánu a Euroasijského kontinentu (kontinentalita našeho území od Z k V vzrůstá cca o 10 % - oceanita Čech asi 55 %, východní Moravy asi 50 %)
 • podnebí závisí hlavně na cyklonální činnosti (podle její aktivity jsou jednotlivé roky velmi proměnlivé)
slide9
Teplota vzduchu
 • roční průměr: od -1 °C (vrcholové polohy) až po 10 °C (jižní Morava).
 • absolutní amplituda: 82,4 °C
 • absolutní max. 40,2 °C Praha – Uhříněves 27.7.1983
 • absolutní min. -42,2 °C Litvínovice u Č. Budějovic 11.2.1929
 • nejchladnější měsíc: leden
 • nejteplejší měsíc: červenec
 • Srážky
 • - velká časová i místní proměnlivost
 • - závislost na nadmořské výšce a expozici vzhledem k převládajícímu proudění
 • roční chod kontinentálního typu (max. červenec, min. únor nebo leden)
 • nejnižší srážkové úhrny: okolí Žatce (roční úhrn 410 mm)
 • nejvyšší srážkové úhrny: Jizerské hory 1705 mm
slide10
Radiace

energetický příkon slunečního záření: od 3300 MJ.m-2 do 4200 r MJ.m-2

Teplota půdy

- závisí na počasí, fyzikálních vlastnostech, vlhkosti půdy a porostu

teploty povrchu: max. až 50 °C - písčité půdy (p. s travním porostem max. 40 °C); min. neklesají pod -14 °C

roční chod: do 50 cm - nejvyšší průměrné teploty v srpnu,

- nejnižší v lednu, případně v únoru

v hloubce 1 m - nejnižší teplota půdy vždy v únoru

Hloubka promrzání půdy

významnou roli sehrává výška sněhové pokrývky (přírodní tepelný izolátor) - největší hloubky promrzání při holomrazech (přes 1 m)

průměrná hloubka promrzaní: jižní oblasti do 20 cm

horské oblasti přes 50 cm (leden až únor)

slide13
Tuřany

(

1961

-

2007

)

90

80

70

60

50

40

y = 0.2913x + 43.435

30

R

2

= 0.0868

20

letní dny

10

Lineární

(

letní dny

)

0

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

2003

2005

2007

1975

1995

2001

1961

1963

1965

1967

1969

1971

1973

1997

1999

bonitace p d
Bonitace půd
 • Bonitační klasifikace - hodnocení kvality zemědělské půdy v ČR
 • Výchozí podklady:
  • komplexní průzkum půd (1961 – 1970)
  • vlastní bonitační průzkum v terénu zpracovaný (70. léta)
  • jeho promítnutí do bonitačních map v měřítcích 1 : 5 000
  • další upřesňování (rebonitace) probíhá i v současnosti
 • Základní mapovací a oceňovací jednotka bonitační soustavy:
 • tzv. bonitovaná půdně - ekologická jednotka (BPEJ).
 • BPEJ: parametry klimatu
 • klasifikační zařazení půdy
 • charakteristiky geologických substrátů, zrnitost, skeletovitost
 • vodní a vzdušný režim půd
 • hloubka půdních profilů
 • svažitost pozemků a jejich expozice
klimatick region
Klimatický region
 • Současná klasifikace klimatických regionů v BPEJ obsahuje:
  • dvě charakteristiky vztahující se k celému roku
 • - průměrná roční teplota,
 • - průměrný roční úhrn srážek)
  • jednu charakteristiku popisující hlavní vegetační období
 • -TS 10
  • dvě charakteristiky vztahující se k vegetačnímu období
 • - pravděpodobnost suchých VO v %
 • - vláhová jistota

Nahradit výsledky výpočtu

Poměrně přesné určení zásoby vody v půdě,

resp. vláhové bilance

(i s ohledem na hydrologické vlastnosti daných půd)

- evapotranspirace,

- vláhové bilance

- ukazatele zavlažení

(kriteria hodnocení sucha)

V době stanovení KR nebyly metody výpočtu evapotranspirace dostatečně propracovány.

pr m rn ro n teplota vzduchu
Průměrná roční teplota vzduchu
 • Tři hodnocená období:
 • 1961 – 2000
 • 2021 – 2050
 • 2071 – 2100
 • (dle emisního scénáře A1B)

Průměrná TS10

rozpětí modelované změny teploty vzduchu podle podkladů IPCC (1997) při dvojnásobné koncentraci C02:

1,5 až 4,5 °C (střední změna teploty vzduchu 2,5 °C)

v sledky
Výsledky
 • Roční úhrny srážek:
 • dle scénářů očekávané změny klimatu se pravděpodobně podstatně měnit nebudou (spíš změna rozložení během roku)
 • Průměrné roční teploty vzduchu:
 • 1.) Nárůst o 2 °C:
 • T3 - teplý, mírně vlhký KR (3) - vyšší průměrné roční teploty než současný VT - velmi teplý, suchý (0).
 • 2.) Nárůst o 4 °C:
 • MCH – mírně chladný vlhký (8) - srovnatelný se současným regionem VT velmi teplý, suchý (0)

půdy (nejen zemědělské) budou trpět nedostatkem vody - významné rozšíření suchých oblastí.

pro predikované klima je možné stávající označení KR použít, hodnoty však budou významně odlišné.

I tyto jednoduché příklady dokládají radikální změnu klimatických podmínek, tedy i rozložení klimatických regionů, a tím i bonitace půdy.

klimatick region a zm na klimatu
Klimatický region a změna klimatu
 • pro stanovení KR využito podkladů ČHMÚ z období 1901 – 1950.

Tr – průměrná roční teplota za období 1901 – 1950

Tr 2 – nárůst průměrné roční tepoty o 2 °C

Tr 4 – nárůst průměrné roční teploty o 4 °C

z v ry
Závěry
 • Možná změna klimatu se plně dotýká naší krajiny a tedy i zemědělství
 • Je nutné studovat jak dynamiku současného podnebí, tak dopady a adaptace na predikované podnebí podle výstupů klimatických modelů.
 • Již dnes uvést, že dále bude narůstat:
 • - variabilita počasí
 • - výskyt extrémních jevů
 • - aridizace našeho území
 • Je nutné zdůraznit, že jde o predikci auváděné hodnoty klimatických prvků mají  velké rozpětí.
 • Na základě těchto poznatků bude nutné zvážit aktualizaci stanovení klimatických regionů a predikci jejich vymezení.
 • Předběžné analýzy dokládají, že dojde k výraznému posunu od mírně teplých a vlhkých k velmi teplým a suchým KR.

četnější a intenzivnější sucha

slide26
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brnoe-mail:[email protected] http://www.chmi.cz telefon: 541 421 020, 724185617 fax: 541 421 018, 541 421 019

Děkuji za Vaši pozornost

Jaroslav Rožnovský

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Zemědělská 1, Brno

Ústav argosystémů a bioklimatologie

ad