syst m gmp podp rn innosti n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Systém GMP + : Podpůrné činnosti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Systém GMP + : Podpůrné činnosti

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20
dustin-moon

Systém GMP + : Podpůrné činnosti - PowerPoint PPT Presentation

79 Views
Download Presentation
Systém GMP + : Podpůrné činnosti
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Systém GMP+:Podpůrné činnosti Produkt Board Animal Feed Dik Wolters a Johan den Hartog V Praze dne 3. března 2009

 2. Obsah • Návody k postupu a publikace • Databáze nákladní dopravy • Seznam základních informací onežádoucích látkách • Systém včasného varování • Databáze nežádoucích látek v krmných materiálech • Databáze hodnocení generických rizik krmných materiálů Internet: www.pdv.nl (holandsky, anglicky a německy)

 3. Návody k postupu a publikace • Směrnice HACCP • Přehled FAQ: otázky a odpovědi • Metody pro analýzu nežádoucích látek • Publikace v jakostních kategoriích • salmonela • rizika metod sušení a paliv • kontrola dodavatelů • atd. Internet: www.pdv.nl (holandsky, anglicky a německy)

 4. Směrnice HACCP • Nově aktualizována (2008),zahrnuje • Codex Alimentarius (1993) • Nařízení o hygieně krmiv (183/2005) • ISO22000, HACCP-potraviny (holandsky) atd. • Publikována spolu s Q&S • 13 kroků k nastavení systému HACCP • 6 předběžných kroků • 7 kroků se zásadami HACCP • Příklady a formuláře • Odkazy na • standard • zdroje s informacemi o prostředí

 5. KrokyHACCP --------------------------------------------------------------------------------------------- • Krok 1 Formování týmu HACCP a týmu pro validaci • Krok 2 Popis produktů • Krok 3 Záznam zamýšleného použití • Krok 4 Určení procesních informací • Krok 5 Testování procesních informací • Krok 6 Definování programu nezbytných předpokladů • Krok 7 - 1. zásadaAnalýza nebezpečí • Krok 8 - 2. zásadaUrčení kritických kontrolních bodů (CCP) • Krok 9 - 3. zásadaUrčení standardů pro CCP • Krok 10 - 4. zásadaMonitorování CCP • Krok 11 - 5. zásadaDefinování nápravných opatření • Krok 12 - 6. zásadaValidace a verifikace plánu HACCP • Krok 13 - 7. zásadaDokumentace a registrace plánu HACCP

 6. Mezinárodní databáze dopravy • Kategorizace produktů a jejich metody čištění • Snadné vyhledávání podle názvu nebo číslaproduktu (CAS-), synonym či obchodních značek • Včetně popisu produktů a jiných informací • V různých jazycích • Možnost vytištění ve formátu PDF • Řízena spolu se společnostmiOvocom, Q&S a Qualimat • Internet: www.pdv.nl (PDV) • Za pár měsíců na naší internetové stránce

 7. Seznam základních informací o nežádoucích látkách

 8. Seznam základních informací o nežádoucích látkách • Charakteristika látek • Všeobecný popis • Druh nebezpečí (CH, Fnebo M) • Vědecké informace (přenos, toxikologie atd.) • Vážnost potenciálního nebezpečí • Maximální povolené úrovně • Laboratorní testovací metody • Kontrolní opatření • Odkazy

 9. Systém včasného varování

 10. Systém včasného varování http://www.pdv.nl/english/page1330.php

 11. Databáze nežádoucích látek http://www.pdv.nl/english/page1330.php

 12. Databáze nežádoucích látek Informace o obsahu a možnostech databáze http://www.pdv.nl/english/page1330.php

 13. Databáze nežádoucích látek

 14. Databáze nežádoucích látek

 15. Databáze hodnocení generických rizik krmných materiálů • První hodnocení generických rizik v roce 1999 • Rozhodnutí 2003: • Základní pravidlo: společnosti certifikované podle GMP+ používají pouze krmné materiály od společností certifikovaných podle GMP+ (1999) a • Dále: krmné materiály musí být uvedeny v databázi hodnocení rizik krmných materiálů

 16. Databáze hodnocení generických rizik krmných materiálů Cíle: • Vyvarovat se používání nahodilých dávek bez předchozího hodnocení rizik • Pomoc pro: • analýzu specifických rizik a nebezpečí společnosti • hodnocení dodavatelů • Reference pro auditory v případě certifikace GMP+ • Transparentnost s ohledem na výrobní proces a hodnocení rizik vůči úřadům a dalším článkům v řetězci

 17. Databáze hodnocení generických rizik krmných materiálů • Generické specifikum, které (většinou) není charakteristické pro společnost • Některé případy – jeden krmný materiál na jedno hodnocení, některé případy – mnoho krmných materiálů na jedno hodnocení (průmyslové odvětví sójového oleje: 22; průmyslové odvětví brambor: 18) • Počet krmných materiálů: 535 • Počet hodnocení rizik: 182

 18. Děkujeme za Vaši pozornost.Otázky?