Czym zajmuje si onkologia
Download
1 / 22

Czym zajmuje si? onkologia? - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

Czym zajmuje się onkologia?. Jacek Jassem Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii jjassem@amg.gda.pl. Ważniejsze pojęcia. O n k olog ia : nauka o nowotworach Nowotwór : rozrost komórek cechujący się autonomią i niezależnością od czynników regulujących wzrost

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Czym zajmuje si? onkologia?' - duncan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Czym zajmuje si onkologia

Czym zajmuje się onkologia?

Jacek Jassem

Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii

jjassem@amg.gda.pl


Wa niejsze poj cia
Ważniejsze pojęcia

 • Onkologia:nauka o nowotworach

 • Nowotwór:rozrost komórek cechujący się autonomią i niezależnością od czynników regulujących wzrost

 • Łagodny nowotwór: zmiana zlokalizowana; rokowanie bardzo dobre.

 • Złośliwy nowotwór:zmiana naciekająca sąsiednie struktury i zdolna do tworzenia przerzutów; rokowanie poważne.

 • Rak jest zawsze złośliwy.


Wa niejsze poj cia cd
Ważniejsze pojęcia (cd.)

 • Karcynogen: Czynnik lub substancja wywołująca nowotwór

 • Ko-karcynogen: Czynnik nasilający działanie rakotwórcze

 • Mutagen: Czynnik zdolny przekształcić komórkę normalną w złośliwą

 • Przerzuty: przeniesienie komórek nowotworu z jednej części ciała do innej; komórki w nowym ognisku są takie same, jak w ognisku pierwotnym


Czynniki zwi kszaj ce ryzyko wyst pienia nowotworu
Czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia nowotworu

 • wiek

 • dziedziczność

 • osłabienie odporności

 • styl życia i środowisko naturalne


Czynniki rakotw rcze
Czynniki rakotwórcze

 • czynniki chemiczne

 • czynniki fizyczne

 • mikroorganizmy onkogenne
Czym zajmuje si onkologia

Statystyka nowotworów w Polsce- około 110.000 nowych zachorowań rocznie - około 80.000 zgonów rocznie - około 20% ogółu zgonów (druga przyczyna po chorobach układu sercowo - naczyniowego) - współczynniki zgonów: około 240/100.000 u mężczyzn i 170/100.000 u kobietCzym zajmuje si onkologia

Wzrost liczby zgonów nowotworowych wynika przede wszystkim ze wzrostu liczby zgonów z powodu raka płuca. Gdyby nie ten fakt, liczba zgonów nowotworowych miałaby tendencję malejącą


Przyczyny wzrostu liczby zgon w na nowotwory na wiecie
Przyczyny wzrostu liczby zgonów ze wzrostu liczby zgonów z powodu na nowotwory na świecie

 • Wydłużenie średniego czasu życia

 • Lepsze rozpoznawanie

 • Dokładniejsze dane statystyczne

 • Zmiany stylu życia i czynników środowiskowych


Wa niejsze chemiczne czynniki rakotw rcze
Ważniejsze chemiczne czynniki rakotwórcze ze wzrostu liczby zgonów z powodu

Czynnik Lokalizacja nowotworu

Aflatoksyny Wątroba

Benzen Szpik

Eter dwuchlorometylowy Płuco

Chrom Płuco

Chlorek winylu Wątroba, płuco, mózg

Nitrozoaminy Przewód pokarmowy

Nikiel Płuco, jama nosowa


Wa niejsze fizyczne czynniki rakotw rcze
Ważniejsze fizyczne czynniki rakotwórcze ze wzrostu liczby zgonów z powodu

Czynnik Lokalizacja nowotworu

Promieniowanie jonizujące Białaczki, rak tarczycy,

rak płuca

Promieniowanie ultrafioletowe Rak skóry, czerniak

Azbest Międzybłoniak, rak płuca


Nowotwory rodzinne
Nowotwory rodzinne ze wzrostu liczby zgonów z powodu

 • rodzinne nagromadzenie pewnych nowotworów

 • rola dziedziczności w indywidualnych przypadkach nie jest jasno określona

  • rak piersi

  • rak jajnika

  • rak jelita grubego niezwiązany z rodzinną polipowatością


Upo ledzona odporno
Upośledzona odporność ze wzrostu liczby zgonów z powodu

 • Pierwotna (np. zespoły wrodzone)

 • Wtórna (np. AIDS, leki immunosupresyjne)

 • Leki immunosupresyjne: 8% roczne ryzykozachorowania (100 x większe niż w normalnej populacji); dotyczy szczególnie chłoniaków i białaczek


Czy mo emy zapobiega nowotworom

Czy możemy zapobiegać nowotworom? ze wzrostu liczby zgonów z powodu


Czynniki zwi zane ze stylem ycia oko o 70 og u przyczyn
Czynniki związane ze stylem życia ze wzrostu liczby zgonów z powodu (około 70% ogółu przyczyn)

 • Dym papierosowy

 • Dieta, otyłość

 • Nadużywanie alkoholu

 • Czynniki zawodowe

 • Wirusy przenoszone drogą płciową

 • Działanie promieni słonecznych


Zg o si do lekarza je li zauwa ysz zgrubienie zmian w obr bie znamienia nienormalne krwawienie
Zgłoś się do lekarza, ze wzrostu liczby zgonów z powodu jeśli zauważysz:- Zgrubienie- Zmianę w obrębie znamienia- Nienormalne krwawienie


Czym zajmuje si onkologia

Zgłoś się do lekarza, jeśli: ze wzrostu liczby zgonów z powodu - Masz przewlekły kaszel- Masz chrypkę- Masz zaburzenia przewodu pokarmowego- Chudniesz bez wyraźnej przyczyny


Wczesne wykrycie nowotworu jest mo liwe u wi kszo ci chorych
Wczesne wykrycie nowotworu ze wzrostu liczby zgonów z powodu jest możliwe u większości chorych

W tym celu konieczne jest:

 • uważne wysłuchanie chorego

 • dokładne badanie przedmiotowe

 • proste badania dodatkowe (test Papanicolau, krew utajona w stolcu, analiza krwi i moczu)


Przyczyny op nienia w rozpoznaniu
Przyczyny opóźnienia w rozpoznaniu ze wzrostu liczby zgonów z powodu

 • z winy chorego (nieznajomość objawów, strach przed chorobą i jej leczeniem, brak wiary w możliwość wyleczenia)

 • z winy lekarza (nieznajomość lub lekceważenie objawów, niedokładne badanie, brak wiary w możliwość wyleczenia)


Czym zajmuje si onkologia
”Zapobieganie jest znacznie lepsze od leczenia, ponieważ pozwala uniknąć mozołu chorowania”Thomas Adamsangielski lekarz z XVII wieku