friktion den viktigaste v gs kerhetsegenskapen
Download
Skip this Video
Download Presentation
Friktion – den viktigaste vägsäkerhetsegenskapen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Friktion – den viktigaste vägsäkerhetsegenskapen - PowerPoint PPT Presentation


  • 146 Views
  • Uploaded on

Friktion – den viktigaste vägsäkerhetsegenskapen. Johan Granlund, Civ. Ing. Chef vägteknik, Vectura. Testförare. Krönikör. Riksdagens MC-sällskap 2013-11-06. Friktion och TS. Olycksrisk. V TI Medd 911A:2001. Friktionstal.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Friktion – den viktigaste vägsäkerhetsegenskapen' - duncan-nguyen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
friktion den viktigaste v gs kerhetsegenskapen

Friktion – den viktigaste vägsäkerhetsegenskapen

Johan Granlund, Civ. Ing.

Chef vägteknik, Vectura

Testförare

Krönikör

Riksdagens MC-sällskap 2013-11-06

friktion och ts
Friktion och TS

Olycksrisk

VTI Medd 911A:2001

Friktionstal

Trafikverket, Effektsamband, Drift och underhåll - Belagda vägar. Sid 7.

Olycksrisken ökar vid låg friktion:

Bromssträckan ökar.

Styregenskaper och sidostabilitet försämras.

Inledning

budskap i stort
Budskap i stort

Säkerhetskrav för våtfriktion gäller hela vägbanan, inkl skarvar.

Blank asfaltskarv ska mätas: Låga värden innebär hal skarv.

Lägsta tillåtna våtfriktion; 0.50 inte 0.5 => 0.45.

Upplägg

g llande v gregler f r v tfriktion
Gällande vägregler för våtfriktion

Känd kunskap:

”En varierande friktion i längs- eller tvärled kan innebära en ökad olycksrisk t.ex. i samband med inbromsning.” Trafikverket, Effektsamband. Drift och underhåll - Belagda vägar. Sid 38.

Säkerhet vid användning:

Vägar skall vara så utformade och utförda att de får tillfredsställande friktion.

Kontinuerliga friktionsegenskaper hos ytmaterialen skall eftersträvas.

VVFS 2003:140 (VVFS 2010:17) Vägregler: 6.3.4.1 Krav på friktion.

Vägregler för vägfriktion

s kerhetskravet g ller hela v gbanan
Säkerhetskravet gäller hela vägbanan

10.1. Krav på färdigt lagers yta:

”Bitumenbundna lager ska utföras och kontrolleras med avseende på friktion … så att ställda krav uppfylls.

För vägbana, gångbana och cykelbana med bundet slitlager ska medelvärdet av friktionstalet på en 20 m sträcka vara ≥ 0,50.

Friktionstalet ska bestämmas enligt VVMB 104”

Trafikverket Krav beskrivningstexter för Bitumenbundna lager i vägkonstruktioner, TRVKB10

Asfaltskarvar kan förekomma på vägbanan. De omfattas då självklart av friktionskravet.

blank asfaltskarv ska friktionsm tas
Blank asfaltskarv ska friktionsmätas

Asfaltskarv ges minst 2 dm bred försegling, vilken sandas av med 0-2 eller 0-4 mm stenmjöl för att skapa vägfriktion.

Risker: Sandning sker inte? Stenmjölet fastnar inte?

Mätning: Det 1 dm smala mäthjulet kan missa skarven och därmed mäta för hög friktion (mäter bredvid skarven).

Tolkning av friktionsdata från skarv:

  • Oavsett friktionsvärdets storlek kan risken vara underskattad
  • Lågt friktionsvärde visar risk, precis som för hjulspåren.
  • Högt värde är inte bevis på god friktion på skarv.

"Mätning utföres normalt i vänster eller höger hjulspår. Om annan del av vägbanan okulärt eller på annat sätt bedöms ha lägre friktion mäts även denna del.” VVMB 104:1990, Bestämning av friktion på belagd yta.

Kvalitetssäkring av skarvmätning:

videofilma mäthjulets position i förhållande den blanka skarven

Utför upprepade mätningar

gr nsv rdet r 0 50 inte 0 5 0 45
Gränsvärdet är 0.50, inte 0.5 => 0.45

Friktionskravet på statliga vägar sänks med 10 %, med hänvisning till fel dokument?

Men kravet regleras inte via VGU, utan via TRVKB10. Där är kravet "≥ 0,50", dvs 0.49 är underkänt.

Transportstyrelsen ska utarbeta ny föreskriftom grundläggande krav för vägar och gator, bl a friktion.

bromssträckan från 110 km/tim ökar ca två billängder om friktionen sänks från 0.50 till 0.45

sammanfattning
Sammanfattning

Säkerhetskravet för lägsta våtfriktion gäller hela vägbanan

Asfaltskarv: Låga värden visar att skarven är hal.

Lägsta tillåtna våtfriktion; 0.50 inte 0.5 => 0.45.

-Är det ok släppa upp trafik i normal fart innan svårbedömd våtfriktion på vägbanan (inkl skarvar) mätts i enlighet med gällande regelverk?

AvsLUTning

ad