slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Практически опит в изграждането на национални системи за електронно здравеопазване

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Практически опит в изграждането на национални системи за електронно здравеопазване - PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

Практически опит в изграждането на национални системи за електронно здравеопазване. 5- та Национална конференция по електронно здравеопазване София, 17 февруари 2010 г. Основни теми.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Практически опит в изграждането на национални системи за електронно здравеопазване' - duff


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Практически опит в изграждането на национални системи за електронно здравеопазване

5-та Национална конференция по електронно здравеопазване

София, 17 февруари 2010 г.

slide2
Основни теми
 • Повечето от проблемите пред различните участници са много сходни – да се учиш от опита, успехите и грешките на другите е полезно и евтино
 • Растящите мащаби и сложност и взаимна зависимост на системите изискват съвместимост
 • Добрата архитектура е солидната основа за построяване на гъвкави и адаптиращи се системи за електронно здравеопазване
 • Microsoft Connected Health Framework (CHF) предлага консолидиран опит и архитектурно ръководство
 • Microsoft Connected Health Platform (CHP) прави разработването на системи за електронно здравеопазване на основата на продуктите и технологиите на Майкрософт по-лесно и ефективно
slide4
Стандарти...

Имаме богат избор

CEN 13606

GALEN

XML

GEHR

LOINC

Templates

HL7 version 2.X

RIM

ASTM E2369-05 (CCR)

Archetypes

ISO/TS 18308

XFORMS

HIPAA

CDISC

SNOMED CT

openEHR

ICD9/10

DMIM

HL7 CDA

DICOM

SOA

RMIM

ISO TC 215

IHE profiles

HL7 version 3

Web Services

Google PHR

XSLT

CCOW

HSSP

slide5
... или практически решения?
 • CHF иopenEHR принадлежат към категорията на практическите решения, които отчитат наличните стандарти и приемат на въоръжение онези от тях, доказали практическата си полза.
 • openEHR е приета като основа на националната стратегия за електронно здравеопазване в Швеция, използва се от Министерството на здравеопазването на Сингапур, планира се за внедряване в Словакия, Казахстан, Бразилия и на много други места
 • Националната здравна служба на Великобритания използва архетипи като структурирани спецификации на клиничното съдържание от 2007 г. Много проекти се опират на вече създадените библиотеки от архетипи в Австралия, Дания, Италия, Япония, САЩ
 • Архетипите предлагат и ефикасен начин за използването на медицински терминологии и класификации
slide6
CHF - Бизнес и информационна архитектура
 • Бизнес шаблон и референтна архитектураза проектиране и изграждане на системи за здравеопазването, неутрални от гледна точка на технологията на реализация.Препоръките за постигане на взаимодействие могат да се реализират с използването на “компетентен и завършен набор от софтуерни продукти (competentand complete software product stack). OceanEHR е такъв завършен ансамбъл от продукти и компоненти.
 • Системна интеграция на основата на международни стандарти, описана от четири архитектурни понятия:сървис ориентация, федерирани данни, федерирана сигурност и надеждност.
 • openEHR е основа за развитие на европейските и световните стандарти за електронни здравни карти. Допълва CHF с акцента върху водещата роля на клиничните знания и структурирането на съдържанието на информационните системи по начин, независим от конкретния софтуер
slide7
Иерархична организация на електронното здравеопазване
 • openEHR развива подхода на CHF в едно важно направление – иерархичната организация на системата за електронно здравеопазване:
  • На национално равнище се създават механизми за управление на клиничните познания: библиотеки от архетипити и стандартизирани шаблони, правила за използване на медицинските терминологии и класификации
  • Моделират се демографските аспекти на информационните системи – лица, организации, междуорганизационни и зруги отношения и пр.
  • Държавата получава вэзможност да гради национална платформа за здравеопазването без да навлиза в подробностите на техническите решения
  • Приложните системи, които се развиват над тази платформа, получават гарантираната способност за семантична интеграция.
slide8
Националнипрограми

Доставчици, вкл. open source

Научни

Sweden

Sweden

Sweden

UK

iSOFT

United Kingdom

Denmark

Poland

Canada

Netherlands

Kazakhstan

Slovenia

Slovenia

Spain

United States

United States

Japan

Къде openEHR и CHF работят заедно?

Singapore

Brazil

Brazil

NEHTA

South Africa

Australia

Chile

Australia

Chile

NZ

NZ

oceanehr
Платформата OceanEHR

EHR Приложение(Уиндоуз или Уеб)

OceanEHR

OceanEHR компоненти

Средства за клиническо моделиране

EhrBankСървис

Термино-логичен сървис

Управление на знанията

Сървиси за сигурности

идентифи-кация

Хранилище на знания

EHR хранилище

EhrAdapterсървис

Документи (PDF/CDA/ Tекст)

Източник на данни

Съобщения(HL7)

Екстракти(CEN/ openEHR)

slide10
Интеграция и взаимодействие в здравеопазването

Потребността от интегрирани решения и безпроблемен обмен на данни се чувства във всички програми за електронно здравеопазване. Липсата на общи тиражирани решения е основна причина за проблемите на националните проекти във Великобритания, Канада, САЩ и в много европейски страни. CHF обръща внимание на три главни аспекта:

 • Семантична интеграция – способността за вярна, точна и постоянна интерпретация на разменяната информация
 • Приложна или системна интеграция – способността за съвместна работа и съвместно използване на информацията независимо от организационите рамки
 • Инфраструктурно или техническо взаимодействие – осигуряване на единообразното движение и представяне на данните с осигуряване на тяхната защита и надежност
open ehr
Приносът на openEHR - Семантично взаимодействие
 • Иновацията се състои в изваждането на клиничните спецификации извън рамките на информационния модел. openEHR има мощни средства, заложени в основата на CEN/ISO 13606, за формалната спецификация на понятията от предметната област в машинно-изчисляем вид. Тези модели – архетипи – изразяват информационните структури, бизнес ограниченията и правилата за създаването на валидни клинични документи-композиции, които структурират клиничното съдържание на електронната карта на пациента по възможно най-пълен начин. Диагнози, кръвно налягане, лабораторни анализи, епикризи и пр. се моделират веднъж, а се използват в най-различни съчетания-шаблони в зависимост от контекста и потребностите на информационните системиl care, it always involves a number of archetypes.
 • Основен принос на openEHR към CHF е реализацията на тип семантично взаимодействие, търсен не само от Майкрософт, но и от Европейския съюз и много национални програми.
slide12
Структуриране на клиничното съдържание

Сценарии на клинична документация (епикриза, рецепта лабораторен анализ,)

Многократно използвани клинични понятия (тегло, диагноза, лекарства)

Библиотеки от шаблони

Библиотеки от архетипи

Шаблони за всеки клиничен сценарий

Архетипи за всяка информационна структура за съвместно ползване

Специфицират клиничните документи в зависимост от конкретния сценарий

Съгласуват общоприетия смисъл

ad