epif tisk s s nas dabiskos nog u un gravu me os latvij n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Epifītiskās sūnas dabiskos nogāžu un gravu mežos Latvijā

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Epifītiskās sūnas dabiskos nogāžu un gravu mežos Latvijā - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

Epifītiskās sūnas dabiskos nogāžu un gravu mežos Latvijā. Anna Mežaka, Alfons Piterāns, Vija Znotiņa LU BF 2006. LU 64. konference, Botānikas un ekoloģijas sekcija. Mērķis. Raksturot epifītisko sūnu floru un ekoloģiju dabiskos nogāžu un gravu mežos Latvijā.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Epifītiskās sūnas dabiskos nogāžu un gravu mežos Latvijā' - drew-turner


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
epif tisk s s nas dabiskos nog u un gravu me os latvij

Epifītiskās sūnas dabiskos nogāžu un gravu mežos Latvijā

Anna Mežaka, Alfons Piterāns, Vija Znotiņa

LU BF

2006

LU 64. konference, Botānikas un ekoloģijas sekcija

m r is
Mērķis
 • Raksturot epifītisko sūnu floru un ekoloģiju dabiskos nogāžu un gravu mežos Latvijā

LU 64. konference, Botānikas un ekoloģijas sekcija

uzdevumi
Uzdevumi
 • Epifītisko sūnu:

1) noteikšana

2) izplatības ietekmējošo faktoru noskaidrošana

LU 64. konference, Botānikas un ekoloģijas sekcija

metodika
Metodika
 • Nejauši izvēlētas dabisku nogāžu un gravu mežaudzes atšķirīgās teritorijās Latvijā
 • Parauglaukums (i) katrā izvēlētajā teritorijā (20 m x nogāzes garums)
 • 60 koki katrā teritorijā (min diametrs 0,05 m)

LU 64. konference, Botānikas un ekoloģijas sekcija

metodika1
Metodika

3 dabas liegumi:    1)  "Dziļezers un Riebezers" (Limbažu pagasts);    2)"Pilskalnes  Siguldiņa" (Pilskalne, Daugavpils rajons)     3) "Kaļķupes ieleja" (Dundagas pag, Talsu raj).2 ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi:         1)  "Korkuļu sausgultne un pazemes upe" (Sērenes pagasts,Aizkraukles raj.)          2)"Kalamecu un  Markūzu gravas" (Gaujienas pag, Alūksnes raj.)1 dabas parks  "Embūte" (Embutes pagasts, Liepajas raj.)Gaujas nacionalaja parkā (Krimuldas pagastaa) "Viešu pilskalns"

 • Septiņas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas:

LU 64. konference, Botānikas un ekoloģijas sekcija

metodika2
Metodika

LU 64. konference, Botānikas un ekoloģijas sekcija

slide7

“Kaļķupes ieleja”

“Viešu pilskalns”

LU 64. konference, Botānikas un ekoloģijas sekcija

metodika3
Metodika
 • Kokiem (D, pH)
 • Sūnu sugām (vertikālā (līdz 0,5 m un 0,5 – 1,5 m) un horizontālā (Z, D, A, R) telpiskā izplatība – sastopamība, segums pēc Brauna – Blankē
 • Datu apstrāde ar SPSS, PCord programmām

LU 64. konference, Botānikas un ekoloģijas sekcija

rezult ti
Rezultāti
 • Kopumā konstatētas 57 sūnu sugas, no kurām 12 ir “signālsugas”

LU 64. konference, Botānikas un ekoloģijas sekcija

slide10

Anomodon viticulosus

Dicranum viride

Foto: B. Bambe

LU 64. konference, Botānikas un ekoloģijas sekcija

slide11

Homalia trichomanoides

LU 64. konference, Botānikas un ekoloģijas sekcija

slide12

Isothecium myosuroides

Metzgeria furcata

LU 64. konference, Botānikas un ekoloģijas sekcija

slide13

Neckera complanata

Neckera pennata

LU 64. konference, Botānikas un ekoloģijas sekcija

slide14

Pterigynandrum filiforme

LU 64. konference, Botānikas un ekoloģijas sekcija

rezult ti1
Rezultāti

LU 64. konference, Botānikas un ekoloģijas sekcija

slide16

Rezultāti

 • Nelineārā multinomiālā log regresija

Kopējais sūnu sugu skaits

“Signālsugu” skaits

Faktora ietekme būtiska, ja

Sig.< 0,05

LU 64. konference, Botānikas un ekoloģijas sekcija

rezult ti2
Rezultāti
 • Visvairāk sūnu sugu atradņu konstatētas līdz 0,5 m (7496 atradnes), mazāk 0,5 – 1,5

m augstumā (3277 atradnes) uz koka stumbra

 • Kopumā sūnu sugas vairāk izplatītas R

debespusē (2050 atradnes), mazāk A debespusē

(1697 atradnes) uz kokiem

LU 64. konference, Botānikas un ekoloģijas sekcija

slide18

Rezultāti

 • DCA ordinācija

LU 64. konference, Botānikas un ekoloģijas sekcija

rezult ti3
Rezultāti

LU 64. konference, Botānikas un ekoloģijas sekcija

slide20

Secinājumi

 • Latvijas dabiskos nogāžu un gravu mežos konstatēta daudzveidīga epifītisko sūnu flora
 • Salīdzinoši daudz (vidēji 8,3 sugas, 2,9 signālsugas) epifītisko sūnu sugas atrastas uz Quercus robur
 • Stumbra diametrs būtiski ietekmēja kopējo sūnu sugu skaitu, bet pH – “signālsugu” skaitu
 • Epifītisko sūnu izplatību ietekmē faktoru kopums

LU 64. konference, Botānikas un ekoloģijas sekcija

ad