GRAFICKÉ TECHNIKY TISK Z KOLÁŽE - PowerPoint PPT Presentation

zayit
grafick techniky tisk z kol e n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GRAFICKÉ TECHNIKY TISK Z KOLÁŽE PowerPoint Presentation
Download Presentation
GRAFICKÉ TECHNIKY TISK Z KOLÁŽE

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
GRAFICKÉ TECHNIKY TISK Z KOLÁŽE
324 Views
Download Presentation

GRAFICKÉ TECHNIKY TISK Z KOLÁŽE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. GRAFICKÉ TECHNIKYTISK Z KOLÁŽE Autorka: Ivana Brožová

 2. GRAFIKA je druh výtvarného uměnívznikající reprodukčním způsobem – tiskem z matrice = tiskařského štočku.

 3. TechnikA tisku Z KOlÁŽE • Koláž – obraz vzniklý lepením výtvarných motivů z různých materiálů, jakými je papírový karton, látka, přírodniny…. • Tisk z výšky – tiskne plocha, která je nalepena výše vzhledem k podkladové desce.

 4. Postup práce při tvorbě tisku z koláže připravit světlý karton připravit tmavý karton

 5. Postup práce při tvorbě tisku z koláže nakreslit motiv na světlý karton vystřihnout motivya nalepit je zrcadlově obráceně na tmavý karton

 6. Postup práce při tvorbě tisku z koláže nanést tiskařskou barvu na koláž tisknout pomocí tiskařského lisu

 7. Tvorba složitějších tisků z koláže na vytvořenou koláž nanést tiskařskou barvu tisknout na tiskařském lisu

 8. Tvorba dvojbarevných tisků z koláže vytvořit kresebný návrh tužkou rozlišit pomocí malbybarevné plochy

 9. Tvorba dvojbarevných tisků z koláže překreslit motiv na dva bílé kartony motiv zrcadlově obráceně překopírovat na dva tmavé kartony

 10. Tvorba dvojbarevných tisků z koláže na první tmavý karton nalepit motiv pozadí (vše, co v malbě bylo zelené) na druhý karton nalepit motiv popředí (vše, co bylo v malbě hnědé)

 11. Tvorba dvojbarevných tisků z koláže na první tmavý karton nanést zelenou tiskařskou barvu první část vytisknout

 12. Tvorba dvojbarevných tisků z koláže na druhý tmavý karton nanést hnědou tiskařskou barvu druhou část přetisknout na první tisk