akcent tisk rna vimperk s r o n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Akcent tiskárna Vimperk s.r.o.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Akcent tiskárna Vimperk s.r.o. - PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on

Akcent tiskárna Vimperk s.r.o. Jan Syrovátka Jiří Hradský. Charakteristika firmy. Nově vzniklá firma v oblasti polygrafie Založena v roce 1997 dvěma společníky Disponuje ryze českým kapitálem vytvořeným vlastní činností Hlavním předmět činnosti - tisk a knihařské zpracování knih

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Akcent tiskárna Vimperk s.r.o.' - elvis-gilbert


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
akcent tisk rna vimperk s r o

Akcent tiskárna Vimperk s.r.o.

Jan Syrovátka

Jiří Hradský

charakteristika firmy
Charakteristika firmy
 • Nově vzniklá firma v oblasti polygrafie
 • Založena v roce 1997 dvěma společníky
 • Disponuje ryze českým kapitálem vytvořeným vlastní činností
 • Hlavním předmět činnosti - tisk a knihařské zpracování knih
 • Doplňková činnost - tisk hospodářských a reklamních tiskovin
charakteristika firmy1
Charakteristika firmy
 • Turnover/Obrat: (2005) Od 500 000 do

1 mil. EUR

 • Dobrá pozice na českém trhu
 • Snaha pronikat na trhy zahraniční
 • Dynamický kolektiv pracovníků – vyučení odborníci
v robn proces
Výrobní proces
 • Výrobní program orientovaný na výrobu knih pro české i zahraniční nakladatele
 • Nabízí kompletní výrobu knihy od grafického úpravy až po knihařské zpracování
 • Vybrané operace poskytovány i jednotlivě
 • Tisk a další zpracování hospodářských a reklamních tiskovin.
swot anal za
SWOT Analýza
 • Silné stránky
  • Ucelený výrobní proces nevyžadující téměř žádnou kooperaci
  • Zkušený kolektiv
  • Schopnost udržet dostatečnou kvalitu
  • Spolehlivé dodržování termínů
swot anal za1
SWOT Analýza
 • Slabé stránky
  • Nízká úroveň informačních technologií
  • Nedostatek vlastního kapitálu
  • Hromadění papírové dokumentace
swot anal za2
SWOT Analýza
 • Příležitosti
  • Rozšíření na zahraničního obchodu
  • Neustálé zvyšování jakosti vlastní produkce – Upevňování pozice na trhu
  • Možnost vyšších požadavků na jakost produkce od subdodavatelů
swot anal za3
SWOT Analýza
 • Ohrožení
  • Konkurence
  • Růst cen vstupů
  • Problém uskladnění odpadu z výroby
kontaktn informace
Kontaktní informace
 • Akcent tiskárna Vimperk, s.r.o.
  • Adresa: Špidrova 117 385 01 Vimperk, Česká republika
  • Tel. :  +420 388 416 695 
  • Fax :  +420  388 416 695 
  • Reg. číslo: C 6628
  • IČ: 25157108
  • DIČ: CZ25157108
popis identifikovan ch proces
Popis Identifikovaných procesů
 • P1 - Oslovení zákazníka
 • P2 - Zpracování technologie pro stanovení ceny
 • P3 - Vypracování ceny
 • P4 - Zpracování cenové nabídky
 • P5 - Přijetí zakázky
 • P6 - Převzetí výrobních podkladů
popis identifikovan ch proces1
Popis Identifikovaných procesů
 • P7 - Kontrola výrobních podkladů
 • P8 - Zařazení zakázky do plánu
 • P9 - Zpracování definitivní technologie
 • P10 - Objednávání materiálu
 • P11 - Zajištění případných kooperačních dodávek
 • P12 - Zajištění dopravy
popis identifikovan ch proces2
Popis Identifikovaných procesů
 • P13 - Vystavení dodacích listů
 • P14 - Vystavení faktur
 • P15 - Odeslání faktur
 • P16 - Kontrola zaplacení faktur
 • P17 - Propagace produktů a podniku
 • P18 - Řízení a správa chodu podniku
slide13

Definování kritických faktorů úspěchu

 • F1 - Nejnižší prodejní cena
 • F2 – Kvalitní a motivovaní zaměstnanci
 • F3 – Vysoká úroveň spokojených zákazníků
 • F4 – Nejvyšší jakost produktů
 • F5 – Nové technologie uspokojující tržní potřeby
nejkriti t j faktory a priority it
nejkritičtější faktory a priority IT

Grafická reprezentace závislosti kvality procesu a počtu kritických faktorů úspěchu - pomocí vyhodnocení dat z matice přiřazení.

portfolio anal za
Portfolio analýza

V této části práce je vyhodnocena, pomocí Portfolio analýzy, závislost významu a technické úrovně informační technologie jednotlivých podnikových procesů.

vyhodnocen z v r metody pqm
Vyhodnocení závěrů metody pqm
 • Důsledky pro systém řízení
  • Procesy nejvíce naléhavé
   • P17 - propagace produktů a podniku
   • P18 - řízení a správa chodu podniku
  • Méně naléhavé Procesy
   • P1 - oslovení zákazníka
   • P2 - zpracování technologie pro stanovení ceny
   • P3 - vypracování ceny
   • P4 - zpracování cenové nabídky
   • P9 - zpracování definitivní technologie
   • P10 - objednávání materiálu
   • P11 - zajištění případných kooperačních dodávek
   • P12 - zajištění dopravy
   • P13 - vystavení dodacích listů
   • P14 - vystavení faktur
   • P15 - odeslání faktur
   • P16 - kontrola zaplacení faktur
vyhodnocen z v r metody pqm1
Vyhodnocení závěrů metody pqm
 • Nejméně naléhavé procesy:
  • P5 - přijetí zakázky
  •  P6 - převzetí výrobních podkladů
  •  P7 - kontrola výrobních podkladů
  •  P8 - zařazení zakázky do plánu
d sledky pro informa n technologii
Důsledky pro informační technologii
 • Procesy vysoké technické úrovně a malého významu IT (III. kvadrant):
  • P5 - přijetí zakázky
  • P6 - převzetí výrobních podkladů
  • P8 - zařazení zakázky do plánu
  • P11 - zajištění případných kooperačních dodávek
  • P12 - zajištění dopravy
 • Procesy nízké technické úrovně a malého významu IT (IV. kvadrant):
  • P9 - zpracování definitivní technologie
  • P10 - objednávání materiálu
  • P16 - kontrola zaplacení faktur
  • P17 - propagace produktů a podniku
  • P18 - řízení a správa chodu podniku
d sledky pro informa n technologii1
Důsledky pro informační technologii
 • Procesy s vysokým významem IT a nízkou technickou úrovní (I. kvadrant):
  • P7 – kontrola výrobních podkladů
 • Procesy s vysokým významem IT a vysokou technickou úrovní (II. kvadrant):
  • P1 - oslovení zákazníka
  • P2 - zpracování technologie pro stanovení ceny
  • P3 - vypracování ceny
  • P4 - zpracování cenové nabídky
  • P13 - vystavení dodacích listů
  • P14 - vystavení faktur
  • P15 - odeslání faktur
identifikace kl ov probl mov oblasti
IDENTIFIKACE KLÍČOVÉ PROBLÉMOVÉ OBLASTI
 • Analýza problémů v podniku
  • Časově náročná práce
  • Brigádníci, studenti
  • Malý počet stálých zaměstnanců
  • Technicky náročný postup výroby
  • Nerozhodnost zákazníků při volbě technologie
  • Nedokonalá organizace výrobních prostředků
  • Nesplnění termínu
  • Špatná časová flexibilita
  • Problém při realizaci zakázek
  • Sílící konkurence
  • Neodpovídající kvalita produktů
  • Odchod zákazníků ke konkurenci
  • Odmítnutí zakázek
  • Negativní reklama
  • Úpadek podniku
c urrent r eality t ree
CURRENT REALITY TREE
 • Tento strom současného stavu znázorňuje kauzalitu mezi problémy daného podniku a názorně zobrazuje jak některé problémy implikují další. Slouží k  nalezení klíčového problému (core problem), jehož vyřešením lze odstranit až 75% všech problémů podniku.
f uture r eality t ree
fUTUREREALITY TREE
 • Injekce ve FRT
  • Přijmutí nových pracovníků
  • Precizní konfigurační management
  • Vytvoření nové pozice - project manager
  • Zmenšení počtu studentů a brigádníků
  • Školení pracovníků
  • Zavedení profesionálního řízení
  • Zavedení databázového systému pro správu zakázek
specifikace is

Specifikace IS

Specifikace IS
 • Správa
  • Zakázek, zákazníků
  • Dodavatelů, subdodavatelů
  • Dokumentů, ...
 • Webovérozhraní
  • Možnoston-line prohlížení databáze
  • Registracezákazníků
  • Propagace firmy, reklama
prerequisite tree strom p edpoklad
Prerequisite Tree – Strom předpokladů

Požadavky IS na HW

Zavedení IS

Integrace do stávajícího řešení

Přeorganizovat chod firmy

Nákup HW

(server, pracovní stanice)

Propojení s www stránkami

Náklady, výběr hardware

Náklady, nedostatek spec. sil na trhu

Není definováno obecné rozhraní

Najmutí specialistů, kteří pomohou s organizací

Analýza požadavků IS na HW

Schůzka vývojářů www stránek a IS

Zorganizování školení

transition tree strom p echodu
Transition Tree – Strom přechodu

Propojení s www stránkami

Nadefinování rozhraní k propojení IS a www, případně integrace do IS

Spojení se stávajícím systémem

Design, otestované a funkční prostředí

Schůzka vývojářů www stránek a IS

Ujasnit výhodnost a možnosti propojení stávajících www stránek s novým IS

Informovat obě strany, dohodnout termín

Nejasnost v budoucnosti stávajícího www řešení

h lavn koly

Hlavní úkoly

Hlavní úkoly
 • Oslovení dodavatelů IS – 2 dny
 • Specifikace požadavků – 18 dnů
 • Vyplnění PD – 7 dnů
 • Výběr vhodného dodavatele – 4 dny
 • Uzavření smlouvy - 7 dnů
 • Analýza požadavků na IS – 14 dnů
 • Objektový návrh (datové modely,…) - 30 dnů
 • Návrh a design GUI – 21 dnů
 • Návrh databáze - 14 dnů
 • Impelentace IS – 30 dnů
 • Testování produktu – 7 dnů
 • Oprava chyb – 30 dnů
 • Nasazení do provozu - 10 dnů
 • Nákup PC – 4 dny
 • Školeni uživatelů – 14 dnů
 • Vyhodnocení a ukončení spolupráce – 14 dnů
 • Project buffer
kritick cesta

KritickÁ Cesta

Kritická cesta
 • Oslovení dodavatelů IS – 2 dny
 • Specifikace požadavků – 18 dnů
 • Vyplnění PD – 7 dnů
 • Výběr vhodného dodavatele – 4 dny
 • Uzavření smlouvy - 7 dnů
 • Objektový návrh (datové modely,…) - 30 dnů
 • Návrh a design GUI – 21 dnů
 • Implementace IS – 30 dnů
 • Testování produktu – 7 dnů
 • Oprava chyb – 30 dnů
 • Nákup PC – 4 dny
 • Školeni uživatelů – 14 dnů
 • Vyhodnocení a ukončení spolupráce – 14 dnů