ch ng 7 c l ng tham s n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
CHƯƠNG 7 ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 52

CHƯƠNG 7 ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ - PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on

CHƯƠNG 7 ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ. Nhắc lại thống kê mẫu. Thống kê mẫu : hàm của các bnn thành phần trong mẫu . Cho mẫu ngẫu nhiên : W=(X1;X2;… Xn ), thống kê mẫu có dạng : T=f(X1;X2;…; Xn ) Thống kê T cũng là một bnn. Ước lượng. Tổng thể có tham số  chưa biết .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CHƯƠNG 7 ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ' - dougal


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nh c l i th ng k m u
Nhắclạithốngkêmẫu
 • Thốngkêmẫu: hàmcủacácbnnthànhphầntrongmẫu.
 • Cho mẫungẫunhiên: W=(X1;X2;…Xn), thốngkêmẫucódạng:
 • T=f(X1;X2;…;Xn)
 • Thốngkê T cũnglàmộtbnn.
c l ng
Ướclượng
 • Tổngthểcóthamsố chưabiết.
 • Ta muốnxácđịnhthamsốnày.
 • Lấymộtmẫucỡ n.
 • Từmẫunàytìmcáchxácđịnhgầnđúnggiátrịcủathamsố  củatổngthể.
 • Ướclượngđiểm: dùngmộtgiátrị.
 • Ướclượngkhoảng: dùngmộtkhoảng.
c l ng1
Ướclượng
 • Ướclượngđiểm: khôngchệch, hiệuquả, vững…
 • Ướclượngkhoảng: đốixứng, mộtphía, haiphía…
 • Ta chỉxétướclượngkhoảngđốixứng
c l ng i m
Ướclượngđiểm
 • Dùngmộtgiátrịđểthaythếchogiátrịcủathamsố chưabiếtcủatổngthể.
 • Giátrịnàylàgiátrịcụthểcủamộtthốngkê T nàođócủamẫungẫunhiên.
 • Cùngvớimộtmẫungẫunhiêncóthểxâydựngđượcrấtnhiềuthốngkêmẫuđểướclượngchothamsố.
 • Ta dựavàocáctiêuchuẩnsau: khôngchệch, hiệuquả, vững …
c l ng kh ng ch ch lkc
Ướclượngkhôngchệch (ƯLKC)
 • Thốngkê T=f(X1;X2;…;Xn) gọilàướclượngkhôngchệchcủathamsố nếu:
 • Nếu E(T) thìướclượng T gọilàmộtướclượngchệch (ƯLC) củathamsố .
 • Độchệchcủaướclượng:
v d 1
Vídụ 1
 • Trongchương 6 tacó:
 • Vậy:
c l ng kc t t h n
Ướclượng KC tốthơn
 • Cho X, Y làhai ULKC củathamsố.
 • Cónghĩalà:
 • Nếu:
 • Thì Y làướclượngtốthơn X (do phươngsainhỏhơnnênmứcđộtậptrungxungquanhthamsố nhiềuhơn).
v d 11
Ví dụ 1.
 • Cho mẫungẫunhiên(X1,X2, …, Xn).

a) CMR: cácthốngkêsau:

đềulàcácướclượngkhôngchệchcủa .

b) Trongcácướclượngtrênướclượngnàolàtốthơn.

c l ng hi u qu
Ướclượnghiệuquả
 • Thốngkê T=f(X1;X2;…;Xn) gọilàướclượnghiệuquảcủathamsố nếu:
  • T là ULKC của 
  • V(T) nhỏnhất so vớimọi ULKC khácxâydựngtrêncùngmẫungẫunhiêntrên.
 • Ta thườngdùngbấtđẳngthức Crammer-Raođểđánhgiá.
b t cramer rao
BĐT Cramer-Rao
 • Cho tổngthểcódấuhiệunghiêncứu X làbnncóhàmmậtđộxácsuấtdạng f(x,θ) vàthỏamãnmộtsốđiềukiệnnhấtđịnh.
 • Cho T làmột ƯLKC củaθ. Ta có:
v d 2
Ví dụ 2.
 • Cho mẫungẫunhiên(X1,X2, …, Xn) lấytừtổngthểcókìvọng  vàphươngsai 2. Xét 2 thốngkê:

a) CMR: cả 2 thốngkêtrênđềulàcácướclượngkhôngchệchcủa .

b) Tronghaiướclượngtrênướclượngnàolàtốthơn.

v d 3
Vídụ 3
 • Cho tổngthểcóphânphốichuẩn N(μ;σ2). CMR: làướclượnghiệuquảnhấtcủathamsốμ.

Giải.

Dễthấylàướclượngkhôngchệchvà:

 • Hàmppxscủatổngthể:
v d 31
Vídụ 3
 • Ta có:
 • Và:
v d 32
Vídụ 3
 • Theo bấtđẳngthức Cramer-Raotacó:
 • Vậythốngkêlà ƯLKC cóphươngsainhỏnhấttrongcácướclượngkhôngchệchcủathamsốμcủatổngthể
c c ulhq
Các ULHQ
 • Ta chứng minh được:
c l ng v ng
Ướclượngvững
 • Cho thốngkê T=f(X1;X2;…;Xn)
 • Thốngkê T gọilàướclượngvữngcủathamsốθnếu:
 • Khinàytanóithốngkê T hộitụtheoxácsuấtđếnthamsốθkhicỡmẫutiếnvềvôcùng.
 • Đểđánhgiáướclượngvữngtadùng BĐT Chebyshev (Trêbưsép).
c c c l ng v ng
Cácướclượngvững
 • TừkếtquảChương 5, tachứng minh được:
t m l i
Tómlại
 • Do vậytacóthểxấpxỉcácthamsốtrênbằngcácthốngkêmẫutrongthựchành, tínhtoán.
n t p
Ôntập
 • Mộtthốngkêmẫulàmộthàmcủacácbiếnngẫunhiênthànhphầncủamẫuvà do đónólàmộtbiếnngẫunhiên?
 • Trungbìnhmẫulàướclượngvữngvàhiệuquảcủakỳvọngcủabiếnngẫunhiêngốc?
 • Tổngcủahaiướclượngkhôngchệchlàmộtướclượngkhôngchệch?
 • Phươngsaimẫulàướclượngkhôngchệch, hiệuquảcủaphươngsaicủabnngốc?
c l ng kho ng
Ướclượngkhoảng
 • Giảsửtổngthểcóthamsố chưabiết. Dựavàomẫungẫunhiêntatìmkhoảng (a; b)saocho:

P(a <  <b)=(1 - ) khálớn.

Khiđótanói, (a;b) làkhoảngướclượngcủathamsố  vớiđộ tin cậy (1 - ) .

Độ tin cậythườngđượcchotrướcvàkhálớn.

c l ng kho ng1
Ướclượngkhoảng
 • (a; b): khoảng tin cậy hay khoảngướclượng.
 • (1 - ): độ tin cậycủaướclượng.
 • |b - a|=2ε: độrộngkhoảng tin cậy.
 • ε : độchínhxác (saisố).
 • Vấnđề: tìm a, b nhưthếnào? (1 - ) làbaonhiêuthìphùhợp.
t m kho ng c l ng cho
Tìmkhoảngướclượngcho
 • Ta thông qua thốngkê Z (vìđãcóppxsxácđịnh).
 • Vớicùngđộ tin cậy, tìmkhoảngướclượngcho Z.
 • Giảibpttìmngượclạikhoảngướclượngchothamsố.
kho ng tin c y
Khoảng tin cậy
 • Khoảng tin cậyhaiphíacủaμ:
 • Kếtquả:
nh c c kho ng tin c y th 3
Nhớcáckhoảng tin cậy_th 3
 • Trườnghợp 3 tathaybằng s. Nguyênnhân: S làướclượngkhôngchệch, hiệuquả, vững,… của.
nh c c kho ng tin c y th 4
Nhớcáckhoảng tin cậy_th 4
 • Trườnghợp 4: phânphối Student vàchưabiết. Do đótadùng S vàdògiátrịtớihạntrongbảng t.
c ch l m b i
Cáchlàmbài
 • Xácđịnhbàitoándạnggì: ướclượng hay kiểmđịnh
 • Ướclượngthamsốnào: trungbình; phươngsai hay tỷlệtổngthể.
 • Xácđịnhkhoảng tin cậy
 • Từđộ tin cậyxácđịnhgiátrịtớihạn
 • Tínhđộchínhxác
 • Thayvàocôngthứcvàkếtluận.
 • Cácdạngbài: tìmkhoảngướclượng; tìmcỡmẫu; tìmđộ tin cậy.
v d 12
Vídụ 1
 • Mộttrườngđạihọcthựchiệnvềnghiêncứusốgiờtựhọccủasinhviêntrong 1 tuần. Chọnngẫunhiên 200 sinhviênchothấysốgiờtựhọctrongtuầntrungbìnhlà 18,36 giờ, độlệchchuẩnhiệuchỉnh 3,92 giờ. Vớiđộ tin cậy 95%, hãyướclượngsốgiờtựhọctrungbìnhcủasinhviêntrườngnàytrongmộttuần.
v d 21
Ví dụ 2
 • Mộtcôngtymuốnướclượngsốtàiliệu (trang) đượcchuyểnbằng fax trongmộtngày. Kếtquảthuthậpđượctừ 15 ngàychothấytrungbìnhmộtngàycó 267 trangtàiliệuđượcchuyểnbằng fax, vàtheokinhnghiệmtừcácvănphòngtươngtựthìđộlệchchuẩnlà 32 trang. Giảsửrằngsốtàiliệuchuyểnbằng fax trongmộtngàycóphânphốichuẩn, vớiđộ tin cậy 95%, hãyướclượngsốtrangtàiliệuđượcchuyểnđitrongmộtngày.
v d 33
Vídụ 3.
 • Côngtyđiệnthoạithànhphốmuốnướclượngthờigiantrungbìnhcủamộtcuộcđiệnthoạiđườngdàivàongàycuốituầnvớiđộ tin cậy 95%. Mẫungẫunhiên 20 cuộcgọiđườngdàivàocuốituầnchothấythờigianđiệnthoạitrungbìnhlà 14,8 phút; độlệchchuẩnhiệuchỉnh 5,6 phút. Giảsửthờigiangọicó pp chuẩn
 • Đápsố:
v d 4
Vídụ 4

Biếtlươngthángcủacôngnhân(Đv: triệuđồng) trongmộtnhàmáycóphânphốichuẩn. Chọnngẫu nhiên16 côngnhânkhảosát:

 • Giảsử  = 0,63, hãyướclượngmứclươngtrungbìnhhàngthángcủamộtcôngnhânvớiđộ tin cậy 96%.
 • Giảsửchưabiết . Hãyướclượngvớiđộ tin cậy99% chomứclươngtrungbình. Đểcósaisố  0,08 triệuđồngthìcầnkhảosáttốithiểubaonhiêucôngnhân?
b i to n
Bàitoán
 • Tổngthểcótỷlệ p chưabiết (vềtínhchất A nàođó).
 • Ta lấymẫucỡ n (trên 30).
 • Tìmcáchướclượngkhoảngtỷlệ p nàyvớiđộ tin cậy (1-).
 • Cáchlàm: giốngnhưphầnướclượngtrungbình.
 • Khác: taxấpxỉ:
slide37
Vídụ
 • Mộtnghiêncứuđượcthựchiệnnhằmướclượngthịphầncủasảnphẩmbánhkẹonộiđịađốivớicácmặthàngbánhkẹo. Kếtquảđiềutramẫungẫunhiên 100 kháchhàngthấycó 34 ngườidùngsảnphẩmbánhkẹonộiđịa.
 • Hãyướclượngtỷlệkháchhàngsửdụngbánhkẹonộiđịavớiđộ tin cậy 95%?
 • Đ/S: từ 24,72% đến 43,28%.
c l ng ph ng sai
Ướclượngphươngsai
 • Tổngthểcóphânphốichuẩn (nếukhôngcầnlấymẫutrên 30).
 • Phươngsaitổngthểchưabiết.
 • Lấymẫucỡ n. Tìmcáchướclượngphươngsaivớiđộ tin cậy (1-).
 • Biết  hoặcchưabiết .
 • Cáchlàmtươngtựướclượngtrungbìnhvàtỷlệ.
slide42
Vídụ
 • Mộtnhàsảnxuấtquantâmđếnbiếnthiêncủatỉlệtạpchấttrongmộtloạihươngliệuđượccungcấp. Chọnngẫunhiên 15 mẫuhươngliệuthìthấyđộlệchchuẩnđãhiệuchỉnhvềtỉlệtạpchấtlà 2,36%. Giảsửtỷlệtạpchấtcóphânphốichuẩn. Ướclượngphươngsaivềtỉlệtạpchấttronghươngliệuvớiđộ tin cậy 95%.
b i 1
Bài 1
 • Chọnngẫunhiên 36 côngnhâncủamộtxínghiệpthìthấylươngtrungbìnhlà 1,35 triệuđồng/tháng. Giảsửlươngcôngnhântuântheo qui luậtchuẩnvới σ=0,2 triệuđồng.

a)Vớiđộ tin cậy 95% hãyướclượngmứclươngtrungbìnhcủacôngnhântrongtoànxínghiệp?

b)Vớiđộ tin cậy 98% hãytìmkhoảngướclượngchomứclươngtrungbìnhcủacôngnhântrongtoànxínghiệp?

b i 2
Bài 2
 • ĐiểmtrungbìnhmônToáncủa 100 sinhviêndựthimôn XSTK là 6 vớiđộlệchchuẩnmẫuđãhiệuchỉnhlà 1,5.
 • Ướclượngđiểmtrungbìnhmôn XSTK củatoànthểsinhviênvớiđộ tin cậy 95%?
 • Vớisaisố 0,5 điểm. Hãyxácđịnhđộ tin cậy?
b i 3
Bài 3
 • Tuổithọcủamộtloạibóngđènđượcbiếttheo qui luậtchuẩnvớiđộlệchchuẩn 100h.
 • Chọnngẫunhiên 100 bóngđểthửnghiệmthìthấymỗibóngtuổithọtrungbìnhlà 1000h. Hãyướclượngtuổithọtrungbìnhcủabóngđènvớiđộ tin cậy 95%?
 • Vớiđộchínhxáclà 15h. Hãyxácđịnhđộ tin cậy?
 • Vớiđộchínhxáclà 25h vàđịnhđộ tin cậylà 95% thìcầnthửnghiệmbaonhiêubóng?
b i 4
Bài 4
 • Mộtlôhàngcó 5000 sảnphẩm. Chọnngẫunhiên 400 sảnphẩmtừlôhàngthìthấycó 360 sảnphẩmloại A.
 • Hãyướclượngsốsảnphẩmloại A tronglôhàngvớiđộ tin cậy 96%?
 • Tìmkhoảng tin cậybênphảicủatỉlệsảnphẩmloại A tronglôhàng ở độ tin cậy 97%?
 • Nếumuốnướclượngsốsảnphẩmloại A củalôhàngđạtđộchínhxác 150 sảnphẩmvàđộ tin cậy 99% thìphảikiểmtrabaonhiêusảnphẩm?
b i 6
Bài 6
 • Đểướclượngsốcátronghồngườitađánhbắt 2000 con, đánhdấurồithảxuốnghồ. Sauđóngườitađánhlên 400 con thìthấycó 40 con bịđánhdấu.

Vớiđộ tin cậy 95%, sốcátronghồkhoảngbaonhiêu con?

b i 7
Bài 7
 • Đểướclượngtỷlệsảnphẩmxấucủamộtkhođồhộp, ngườitakiểmtrangẫunhiên 100 hộpthấycó 11 hộpxấu.
 • Ướclượngtỉlệsảnphẩmxấucủakhođồhộpvớiđộ tin cậy 94%?
 • Vớisaisốchophép 3%, hãyxácđịnhđộ tin cậy?
b i 8
Bài 8
 • Mứchaophínhiênliệuchomộtđơnvịsảnphẩmlàbnncó pp chuẩn. Xéttrên 25 sảnphẩmtacókếtquảsau:
 • Hãyướclượngphươngsaivớiđộ tin cậy 95% trong 2 trườnghợp:
  • Biếtkỳvọnglà 20?
  • Khôngbiếtkỳvọng?
b i 9
Bài 9
 • Điềutravềsốlượtgửixemáytrong 121 ngày ở FTU tacóbảngsau:
 • Nhữngngàycótừ 1000 lượtgửitrởlênlànhữngngàyđông.
b i 91
Bài 9
 • Ướclượngsốlượtgửixetrungbìnhmộtngày ở FTU vớiđộ tin cậy 99%.
 • Khiướclượngtỉlệnhữngngàyđôngvớimẫutrên, nếumuốnđộ tin cậylà 95% vàđộchínhxáctốiđa 8% thìcầnđiềutratốithiểubaonhiêungày?
 • Ướclượngđộlệchchuẩncủasốlượtgửimộtngàyvớiđộ tin cậy 95% biết
  • Sốlượtxegửitrungbìnhlà 1000 lượt/ngày
  • Khôngbiếtsốlượtgửixetrungbình
b i 10
Bài 10
 • Trọnglượngcácbaogạođượcđónggóitựđộngvớitrọnglượng qui địnhlà 27,5 kg. Kiểmtrangẫunhiên 41 baotrongkhogồm 2000 baogạo, tathấy:
 • Vớimẫutrên, ướclượngtrọnglượngtrungbìnhmộtbaogạovớiđộ tin cậy 95%.
 • Vớimẫutrên, ướclượngsốbaogạotừ 27 kg trởxuốngtrongkhovớiđộ tin cậy 90%.
ad